Bromid fosforečný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bromid fosforečný
Bromid fosforečný
Bromid fosforečný
Bromid fosforečný
Bromid fosforečný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec PBr5
Vzhľad žltooranžový prášok alebo ihličky
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 430,5 u
Molárna hmotnosť 430,494 g/mol
Teplota rozkladu 106 °C
Hustota 3,574 g/cm³ (−79 °C)
Rozpustnosť vo vode:
prudko reaguje
v polárnych rozpúšťadlách:
reaguje s alkoholmy
v nepolárnych rozpúšťadlách:
kvapalné uhľovodíky
étrery
tetrachlórmetán (chlorid uhličitý)
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia −285 kJ/mol
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka
Vety H H314
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P280, P309+310, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R14, R34
Vety S S26, S36/37/39, S45
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7789-69-7
Číslo UN 2691
EINECS číslo 232-186-6
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Bromid fosforečný (PBr5) je anorganická zlúčenina a jeden z bromidov fosforu. Za bežných podmienok ide o reaktívnu žltú tuhú látku. V tuhej fáze má štruktúru PBr4+Br-, v plynnej fáze je však úplne disociovaný na bromid fosforitý a bróm. Rýchle ochladenie tejto fázy na 15 kelvinov vedie k vytvoreniu iónov [PBr4]+[Br3]-.

Bromid fosforečný je možné používať v organickej chémii v konverzii karboxylových kyselín na acylbromidy. Je to silná žieravina a je potrebné s ním zaobchádzať opatrne. Pri teplotách nad 100 °C sa rozkladá na bromid fosforitý a bróm:[1]

PBr5 → PBr3 + Br2

Obrátenie tohto vzorca pre vytvorenie bromidu fosforečného adíciou brómu s bromidom fosforitým je v praxi ťažké, pretože výsledný produkt je náchylný na ďalšiu adíciu (vzniká tribromid tetrabrómfosfónia [PBr4]Br3).[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements, 2nd, Oxford:Butterworth-Heinemann. ISBN 0080379419
  2. „Spectrophotometric Study of Phosphorus Pentabromide in Various Solvents“(1954). J. Am. Chem. Soc.76(15): 3916–3919. doi:10.1021/ja01644a014

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromid fosforečný na českej Wikipédii.