Bystrica (prítok Nitry)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Bystrica je potok na Hornej Nitre, v južnej časti okresu Prievidza. Je to ľavostranný prítok Nitry, meria 13,2 km a je tokom IV. rádu. Na hornom toku preteká Bystričianskou dolinou, na dolnom toku bifurkuje, v nadmorskej výške 342,5 m n. m. sa odpája vedľajšie rameno, ktoré sa vlieva do susedného Žiarneho potoka.

Prameň: v pohorí Vtáčnik na juhozápadnom svahu vrchu Vtáčnik (1 345,8 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 120 m n. m., v lokalite Stredný kostolík

Smer toku: najprv viac-menej na západ, pričom vytvára výrazný oblúk ohnutý na sever, ďalej pokračuje na sever až po vstup do kotliny, na dolnom toku tečie západoseverozápadným smerom

Geomorfologické celky: 1.Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, 2.Hornonitrianska kotlina, podcelok Oslianska kotlina

Prítoky: sprava prítok z doliny Hrádok, zľava prítok spod Zadného Kľaku, z oblati Žiarneho vrchu a spod Malého Sádku (856,5 m n. m.)

Ústie: do Nitry východne od Chalmovej v nadmorskej výške okolo 218 m n. m.

Obce: iba Bystričany