Chlórnan sodný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chlórnan sodný
Chlórnan sodný
Chlórnan sodný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NaClO
Systematický názov Chlórnan sodný
Vzhľad žltozelená, číra alebo slabo zakalená kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Teplota topenia 18 °C (pentahydrát)
Teplota rozkladu 101 °C
Hustota 1,2 g/cm³
Rozpustnosť 95,7 g/100 ml (0°C, pentahydrát)
149,94 g/100 ml (10°C, pentahydrát)
379,54 g/100 ml (20 °C, pentahydrát)
849 g/100 ml (24 °C, pentahydrát)
Bezpečnosť
NFPA 704
0
2
1
 
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlórnan sodný (NaClO) je sodná soľ kyseliny chlórnej.

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Je to žltozelená, číra alebo slabo zakalená kvapalina. Samovoľne sa rozkladá, čím sa znižuje obsah aktívneho chlóru. Rozklad urýchľuje teplo, svetlo a katalytický účinok kovov (nikel, meď, železo, atď.). Má leptavý účinok na pokožku.

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Chlórnan sodný sa pripravuje zavádzaním plynného chlóru do studeného zriedeného roztoku hydroxidu sodného, za vzniku chlórnanu sodného a chloridu sodného.

2 NaOH + Cl2 → NaClO + NaCl + H2O

Tento proces prebieha aj pri priemyselnej výrobe prostredníctvom elektrolýzy roztoku chloridu sodného. Na anóde sa vytvára priamo plynný chlór:[1]

2 Cl → Cl2 + 2 e

Pri nízkom pH vzniknutý chlór priamo vytvára vo vodnom roztoku molekuly kyseliny chlórnej, ktorá disociuje na chlórnanové anióny:

Cl2 + H2O → HClO + H+ + Cl
HClO → H+ + ClO

Teplota roztoku sa musí udržiavať pod 40 °C , aby sa predišlo tvorbe chlorečnanu sodného.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Roztok chlórnanu sodného, bežne známy ako bielidlo, sa často používa ako dezinfekčný prostriedok alebo bieliace činidlo. V domácnosti sa s koncentráciou 4,9 ml/100ml používa ako čistiace a dezinfekčné prostriedky Domestos alebo Savo (aj na dezinfekciu pitnej vody). Komerčné roztoky vždy obsahujú značné množstvo chloridu sodného ako hlavného vedľajšieho produktu, ako je vidieť z vyššie uvedenej rovnice.

Bezpečnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Chlórnan sodný nie je výbušný ani horľavý, ale pri rozklade sa uvoľňuje kyslík, ktorý podporuje horenie. Má dráždivé účinky na pokožku a sliznicu, ktoré sa zvyšujú v závislosti na uvoľnení chlóru. Nie je vylúčený vznik kožnej precitlivenosti. Pri práci treba používať osobné ochranné pomôcky (plášť, pogumovaná zástera), na ochranu očí štít alebo okuliare, gumové rukavice. Proti vdychovaniu sa doporučuje použiť ochrannú masku so žltým filtrom V. V styku s kyslými látkami, ako aj pôsobením vzdušného CO2 sa uvoľňuje nestabilná kyselina chlórna, ktorá sa rozkladá na chlór a kyslík. Uvoľnený chlór silne dráždi pokožku a sliznicu a pri vdýchnutí dostatočnej koncentrácie môže spôsobiť smrť.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2009-08-05]. Dostupné online. Archivované 2009-09-13 z originálu.