Citrónovník citronátový

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Etrog (Citrus medica var. ethrog)
Budhova ruka (Citrus medica var. sarcodactylis)

Citrónovník citronátový[1] (iné názvy: citrónovník medský[1] [resp. staršie: citrónovník médsky[2]], citronátovník[1], citrónovník lekársky[3], citrónovník liečivý[4], cedrát[3][5], zastarano: citroník/citrónovník[6]; lat. Citrus medica) je druh z rodu citrónovník. Jeho plod sa nazýva cedrát (alebo zriedkavo: citronát); sladené albedo plodu sa nazýva citronát, menej často často cedrát[1][7][3][8][4][5] alebo zriedkavo citronáda[9].

Pozor na zámenu s angličtinou, kde sa tento druh označuje názvom „citron“. V slovenčine (podobne v mnohých iných jazykoch) je citrón naopak názov plodov druhu citrónovník pravý (Citrus limon).

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Dorastá do výšky až 4 m. Má hrubú kôru a malými oddeleniami. Vo všeobecnosti sa konzumuje zaváraný alebo v pečive ako ovocný koláč. Pri pečení sa často používa nie dužina, ale kandizovaná šupa. Cedrát bol prvým citrusovým plodom známym Rimanom. Plíniova prírodoveda spomína strom (HN xii.7), ktorý niektorí nazývali asýrske, iní médskejablko“, (všeobecné grécko-rímske meno pre guľaté plody). V Plíniovej dobe sa toto ovocie nikdy nejedlo (začalo sa používať pri varení na začiatku 2. storočia), ale jeho intenzívna vôňa sa využívala na napustenie šiat, aby odpudzovali otravný hmyz. Podľa Plínia boli pokusy pestovať citrónovník pre jeho medicínske vlastnosti v kvetináčoch neúspešné. [chýba zdroj]

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

Tak ako mnohé kultúrne rastliny, aj citrónovník citronátový sa zvykne deliť buď na variety (skratka var.) alebo na kultivary (pričom kultivary prípadne patria do jednotlivých variet alebo niektorým z nich v plnom rozsahu zodpovedajú).

Variety[upraviť | upraviť zdroj]

Pokiaľ ide o variety, uvádzajú sa rôzne delenia, príklad súčasného je napríklad toto [10]:
Citrus medica - citrónovník citronátový:

 • Citrus medica var. medica
 • Citrus medica var. sarcodactylis (=Citrus medica var. digitata) - tzv. Budhova ruka
 • Citrus medica var. ethrog - tzv. etrog (niekedy sa zaraďuje ako samostatný druh Citrus limonimedica[11]; názvom cedrát potom mimochodom označujeme nielen takto vzniknutý "menší" druh Citrus medica, ale aj takto vzniknutý samostatný druh Citrus limonimedica [12])

Občas (a často najmä v minulosti) sa do druhu Citrus medica zaraďujú aj ďalšie taxóny, ktoré sa inak obyčajne zaraďujú ako samostatné druhy, a to najmä[13]:

 • citrónovník pravý (lat. Citrus limon; t.j. klasické citróny; keďže boli teda do Citrus medica v minulosti zahrnuté aj klasické citróny, znel domáci názov druhu Citrus medica v minulosti "citrónovník")
 • citrónovník limetový (lat. Citrus aurantifolia)

Kultivary[upraviť | upraviť zdroj]

Pokiaľ ide o kultivary, je ich pomerne veľké množstvo (pričom variete ethrog zodpovedá len jeden kultivar - Ethrog). Kultivary sa delia na kyslé (napr. kultivary China, Poncire, Diamant a Ethrog) a sladké (napríklad kultivary Corsican a Dulcia). [14][15]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d citrónovník. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 565.
 2. citrusovité. In: Pyramída. S. 561-562.
 3. a b c cedrát. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 115.
 4. a b citronát. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 5. a b cedrát. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 6. Pozri zdroje v článku citrónovník.
 7. citronát. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 216.
 8. cedrát. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 156. ; citronát. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 175.
 9. citronáda. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 10. Taxon: Citrus medica L. [online]. npgsweb.ars-grin.gov, [cit. 2019-04-30]. Dostupné online.
 11. M.M.P.N.D. - Sorting Citrus names part1 [online]. plantnames.unimelb.edu.au, [cit. 2019-04-30]. Dostupné online.
 12. ADAVO - Cedráty [online]. rakytnik.com, [cit. 2019-04-30]. Dostupné online.
 13. Citrus_2 [online]. plantnames.unimelb.edu.au, [cit. 2019-04-30]. Dostupné online.
 14. The Citrus Industry [online]. websites.lib.ucr.edu, [cit. 2019-04-30]. Dostupné online. Archivované 2011-07-22 z originálu.
 15. Citrus medica aneb Za cedráty v Kalábrii II Petr Broža [online]. citrus-collection.wz.cz, [cit. 2019-04-30]. Dostupné online.