Preskočiť na obsah

Cyklus s predĺženou expanziou

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Cyklus s predĺženou expanziou alebo obeh s predĺženou expanziou, Atkinsonov cyklus či Millerov cyklus je ideálny tepelný obeh pozostávajúci z vratných zmien.

Cyklus s predĺženou expanziou popisuje prácu stroja pri ktorom kompresný pomer je menší ako expanzný a teda expanzná časť zdvihu môže prebiehať na väčšej dráhe ako kompresná. Prívod a odvod tepla je uvažovaný ako zmiešaný (všeobecný prípad). Výhodou tohoto cyklu je pri ostatných porovnateľných podmienkach vyššia termodynamická účinnosť oproti cyklom, kde sú kompresný a expanzný pomer rovnaké.

Diagram všeobecného cyklu s predĺženou expanziou[upraviť | upraviť zdroj]

Znázornenie cyklu s predĺženou expanziou v p-V diagrame. Plocha napravo od červenej čiarou je úmerná práci navyše získanej predĺženou expanziou.

Jednotlivé fázy cyklu znázorňuje diagram vyjadrujúci závislosť tlaku od objemu (p-V diagram). Zanesením všetkých šiestich fáz cyklu do jedného diagramu získame oblasť ohraničenú dvomi adiabatami, dvoma izochorami a dvoma izobarami. Obsah tejto oblasti zodpovedá práci vykonanej strojom

 • krivka medzi bodmi 1 a 2 — adiabatická kompresia (skrátená)
 • krivka medzi bodmi 2 a 3 — izochorický prívod tepla
 • krivka medzi bodmi 3 a 4 — izobarický prívod tepla
 • krivka medzi bodmi 4 a 5 — adiabatická expanzia (predĺžená)
 • krivka medzi bodmi 5 a 6 — izochorický odvod tepla
 • krivka medzi bodmi 6 a 1 — izobarický odvod tepla

Učinnosť všeobecného cyklu s predĺženou expanziou[upraviť | upraviť zdroj]

Účinnosť všeobecného cyklu s predĺženou expanziou závisí iba na:

 • kompresnom pomere, t. j. pomere objemu v stave 1 k objemu v stave 2,3 (ε1)
 • expanznom pomere, t. j. pomere objemu v stave 5,6 k objemu v stave 2,3 (ε1)
 • exponente adiabaty - Poissonovej konštante (k)
 • množstva izobaricky privedeného tepla, t. j. pomeru objemu v stave 4 k objemu v stave 2,3 (ρ)
 • množstva izochoricky privedeného tepla, t. j. pomere tlaku v stave 3,4 k tlaku v stave 2 (λ p)

Technická realizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Technicky je takéto riešenie možné dosiahnuť úpravou kľukového mechanizmu piestového stroja, alebo úpravou časovania rozvodu. Tento cyklus využívajú spaľovacie motory s tzv. Atkinsonovým cyklom, alebo Millerovým cyklom.

Špeciálne prípady[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalšími doplňujúcimi podmienkami môžeme z tu uvedeného všeobecného cyklu získať ako jeho medzné prípady iné teoretické cykly. Napríklad:

 1. pri podmienke ε1 = ε2 získame obeh bez predĺženej expanzie totožný so Seiligerovým cyklom
  1. pri doplňujúcej podmienke ρ = 1; získame Ottov cyklus
  2. pri doplňujúcej podmienke λp = 1 získame Dieselov cyklus
 2. pri podmienke získame obeh s úplnou expanziou
  1. pri doplňujúcej podmienke ρ = 1 získame Humphreyov cyklus
  2. pri doplňujúcej podmienke λp = 1 získame Ericssonov-Braytonov cyklus

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 • mTrnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.