Cyril Klement

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Cyril Klement
Cyril Klement
Narodenie18. marec 1948 (71 rokov)
Rimavská Sobota, Slovensko
Zamestnanieregionálny hygienik, vedúci služobného úradu RÚVZ
Profesialekár, mikrobiológ

Prof. MUDr. Cyril Klement CSc. (* 18. marec 1948, Rimavská Sobota) je regionálny hygienik a vedúci služobného úradu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, prodekan pre vedu a výskum na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici. Má rozsiahlu prax a skúsenosti v oblasti mikrobiológie a biologických zbraní.

Život a vzdelanie[upraviť | upraviť kód]

Cyril Klement sa narodil v Rimavskej Sobote 18. marca 1948, rodičom Vojtechovi a Eme, rodenej Podolskej. Po ukončení základnej školy na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici absolvoval v rokoch 1963 – 1966 v rovnakom meste aj strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Potom pokračoval v štúdiu na Lekárskej fakulte hygienickej na Karlovej univerzite v Prahe, ktorú ukončil v roku 1973. V rámci postgraduálneho vzdelávania získal v roku 1976 atestáciu I. a v roku 1979 II. stupňa z lekárskej mikrobiológie (Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov IFL, Bratislava). Titul kandidát vied získal v roku 1989 v odbore epidemiológia na Lekárskej fakulte hygienickej, Karlova univerzita Praha. V roku 1992 si urobil nadstavbovú špecializáciu z lekárskej virológie (ILF, Bratislava).

V roku 2000 absolvoval medzinárodný kurz inšpektorov Monitorovacej, verifikačnej a inšpekčnej komisie (United Nations Monitoring Verification Inspection Commission - UNMOVIC) OSN v Paríži, v roku 2002 a 2003 školenie pre Inšpektorov biologických zbraní v rámci organizácie UNMOVIC (Swindon, UK; Sao Paolo, Brazília).

V roku 2009 získal vedecko-akademický titul docent v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo a 12. marca 2015 bol prezidentom SR vymenovaný za profesora v rovnakom odbore.

Práca a dielo[upraviť | upraviť kód]

Pracovný život Cyrila Klementa je spojený s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB).

V roku 1974 nastúpil ako lekár na odbor mikrobiológie a počas nasledujúcich rokov vykonával viaceré vedúce funkcie: vedúci úseku imunológie (1976-1979), vedúci oddelenia lekárskej virológie (1979-1988), vedúci odboru mikrobiológie (1980-1990), vedúci oddelenia imunológie (1990-1993). Vedúcim odboru lekárskej mikrobiológie sa stal v roku 1993 a okrem krátkeho prerušenia v roku 2010 je ním aj v súčasnosti (2016).

V rokoch 2009-2010 sa stal Regionálnym hygienikom a vedúcim služobného úradu RÚVZ Banská Bystrica. Opätovne bol do funkcie vymenovaný v roku 2012 a vykonáva ju doteraz (2016).

Okrem toho sa venuje aj vzdelávaniu a od roku 2013 je prodekanom pre vedu a výskum Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.

Bol a je členom rôznych komisií, vedeckých rád a odborných spoločností. Medzi najvýznamnejšie patria:

Prof. MUDr. Cyril Klement CSc. je autorom takmer 200 vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Medzi najvýznamnejšie monografie patria:

  • Klement, Cyril a kol.: Verejné zdravotníctvo a jeho história v Banskobystrickom regióne v kontexte Slovenska. - 1. vyd. - Banská Bystrica: PRO, 2016. - 465 s. - ISBN 978-80-89057-61-0.
  • Klement, Cyril (zost.) - Mezencev, Roman F. N. (red.) [a kol.]: Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva I.  - 1. vyd. - Banská Bystrica: PRO, 2016. - 384 s. - ISBN 978-80-89057-60-3.
  • Oleár, V. – Krištúfková, Z. – Klement, Cyril a kol. : Kapitoly z vakcinológie I. – 1. vyd. – Banská Bystrica: PRO, 2014. – 319 s. – ISBN 978-80-89057-52-8.
  • Klement, Cyril – Čamajová, Jana – Feiková, Soňa a kol.: Vybraná terminológia I. pre poslucháčov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZ SZU. – Banská Bystrica : PRO, 2014 – 219 s. ISBN 978-80-89057-48-1.
  • Klement, Cyril – Maďarová, Lucia – Kucer, Igor a kol.: Biologické a chemické zbrane. Pripravenosť a odpoveď. – Banská Bystrica: PRO, 2013. – 784 s. – ISBN 978-80-89057-43-6.
  • Klement, C.... [a kol.]: Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. – Banská Bystrica : PRO, 2011. – 663 s. ISBN 978-80-89057-29-0.
  • Klement, C....[a kol.]: Medzinárodné zdravotné predpisy : teória – legislatíva – implementácia – súvislosti : odporúčania pre ďalšie posilňovanie národného systému surveillance laboratórnych kapacít pre prenosné ochorenia. – Banská Bystrica : PRO, 2009. – 438 s. ISBN 978-80-89057-24-5.
  • Nováková, E. – Oleár, V. – Klement, C.: Lekárska vakcinológia nielen pre medikov. – Banská Bystrica : PRO, 2007. – 141 s. ISBN 978-80-89057-18-4.
  • Klement, C. – Mezencev, R. – Rovný, I. – Maďarová, L. – Sirági, P.: Verejno-zdravotnícke aspekty biologických zbraní 1. – Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2007. – 509 s. ISBN 978-80-969611-2-2.
  • Klement, C. – Mezencev, R. et al.: Biologické zbrane. – Bratislava : BONUS, 2007. – 380 s. ISBN 978-80-969733-2-3.

Zdroje[upraviť | upraviť kód]