Diatonická stupnica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Označenie Názov
I tonika
II supertonika
III medianta/modal
IV subdominanta
V dominanta
VI superdominanta
VII subtonika

Diatonická stupnica alebo heptatonia prima je stupnicový rad v rozsahu jednej oktávy zložený z piatich celých tónov a dvoch poltónov. Jednotlivé tóny diatonickej stupnice sa označujú rímskymi číslicami.

Diatonická stupnica vychádza z hudobnej tradície antického Grécka. Súčasné diatonické stupnice sa ustálili v 17. storočí. Súčasné klávesové nástroje majú klávesy, ktoré vychádzajú z diatonickej stupnice. Podobne z nich vychádza aj zápis nôt v notovej osnove.

Podľa polohy poltónov diatonické stupnice rozdeľujeme na