Preskočiť na obsah

Dvojriadkové elementy dráhy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dvojriadkové elementy dráhy alebo súbor elementov v dvoch riadkoch (angl. Two-line element set, skratka TLE) je dátový formát, ktorý kóduje zoznam orbitálnych elementov objektu obiehajúceho okolo Zeme pre daný časový bod – epochu. Pomocou vhodnej predikčnej formulácie môže byť stav (poloha a rýchlosť) v ktoromkoľvek bode minulosti alebo budúcnosti vypočítaný s určitou presnosťou. Zobrazenie údajov TLE je špecifické pre zjednodušené modely perturbácií (SGP, SGP4, SDP4, SGP8 a SDP8), takže akýkoľvek algoritmus, ktorý používa TLE ako zdroj údajov, musí mať implementovaný jeden z modelov SGP na správny výpočet polohy a rýchlosti. TLE popisujú len trajektórie objektov obiehajúcich okolo Zeme.

Formát bol pôvodne určený pre dierne štítky, súbor elementov sa kódoval na dva štandardné štítky s 80 stĺpcami. Tento formát bol nakoniec nahradený textovými súbormi s každou sadou elementov zapísaných do dvoch 70-stĺpcových riadkov ASCII.

Letectvo USA sleduje všetky detekčné objekty na obežnej dráhe Zeme, vytvára zodpovedajúce TLE pre každý objekt a sprístupňuje TLE pre neklasifikované objekty na webovej stránke Space Track.[1][2] Formát TLE je de facto štandardom pre distribúciu orbitálnych elementov objektov obiehajúcich Zem.

Súbor TLE môže obsahovať riadok nadpisu pred údajmi o prvkoch, takže každý záznam môže v súbore mať až tri riadky. Názov sa nevyžaduje, pretože každý dátový riadok obsahuje jedinečný kód identifikátora objektu.

Format[upraviť | upraviť zdroj]

Príklad TLE pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu :

ISS (ZARYA)
1 25544U 98067A   08264.51782528 -.00002182  00000-0 -11606-4 0  2927
2 25544  51.6416 247.4627 0006703 130.5360 325.0288 15.72125391563537

Význam týchto údajov je nasledujúci: [3]

TLE title
TLE title
Pole stĺpce obsah príklad
1 01-24 Názov satelitu ISS (ZARYA)
TLE first row
TLE first row
Pole stĺpce obsah príklad
1 01 – 01 Poradové číslo riadku 1
2 03 – 07 Katalógové číslo satelitu 25544
3 08 – 08 Klasifikácia (U = neklasifikovaná) U
4 10 – 11 International Designator (posledné dve číslice roka) 98
5 12 – 14 International Designator (číslo letu od začiatku roka) 067
6 15 – 17 International Designator (samostatný objekt v danom lete)
7 19 – 20 Epocha rok (posledné dve číslice roka) 08
8 21 – 32 Epocha (deň v roku a časť dňa) 264.51782528
9 34 – 43 Prvá derivácia stredného pohybu delené dvoma [4] -.00002182
10 45 – 52 Druhá časová derivácia stredného pohybu rozdelená na šesť (predpokladaná desatinná čiarka) 00000-0
11 54 – 61 BSTAR brzdný koeficient (predpokladaná desatinná čiarka) [4] -11606-4
12 63 – 63 Číslo 0 (pôvodne malo byť „Ephemeris type“) 0
13 65 – 68 Poradové číslo tejto sady elementov [4] 292
14 69 – 69 Kontrolný súčet (modulo 10) 7
TLE second row
TLE second row
Pole stĺpce obsah príklad
1 01 – 01 Poradové číslo riadku 2
2 03 – 07 Katalógové číslo satelitu 25544
3 09 – 16 Sklon (stupňov) 51,6416
4 18 – 25 Dlžka vzostupného uzla (stupňov) 247.4627
5 27 – 33 Excentricita (predpokladaná desatinná čiarka) 0006703
6 35 – 42 Argument perigee (stupňov) 130.5360
7 44 – 51 Stredná anomálie (stupňov) 325.0288
8 53 – 63 Stredný pohyb (obehov za deň) 15.72125391
9 64 – 68 Číslo obehu v čase epochy 56353
10 69 – 69 Kontrolný súčet (modulo 10) 7

Presnosť, ktorú možno dosiahnuť modelom SGP4 pre teleso s nízkou obežnou dráhou je 1 km v priebehu niekoľkých dní od vydania (epochy) TLE.[5] Historicky algoritmus SGP definuje nízku obežnú dráhu ako obežnú dráhu s dobou obehu kratšou ako 225 minút.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. www.space-track.org [online]. [Cit. 2019-01-05]. Dostupné online.
  2. celestrak.com [online]. [Cit. 2019-01-05]. Dostupné online.
  3. Basic Description of the Two Line Element (TLE) Format [online]. [Cit. 2019-01-05]. Dostupné online.
  4. a b c Definition of Two-line Element Set Coordinate System [online]. [Cit. 2019-01-05]. Dostupné online. Archivované 2020-11-11 z originálu.
  5. Validation of SGP4 and IS-GPS-200D Against GPS Precision Ephemerides [online]. [Cit. 2019-01-05]. Dostupné online.