Ekosídlisko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ekosídlisko je špecifický obytný súbor (sídlisko). Problematika takéhoto súboru pozostáva z viacerých kritérií, ktoré musia zodpovedať ekologickej výstavbe a nutnosť komplexného prístupu k tvorbe sídliska s využitím nasledujúcich konceptov:

 • architektonický koncept: vytvorenie spoločenstva ľudí obývajúcich sídlisko vybudované na základe ekologických kritérií,
 • ekologický koncept: vytvorenie zariadení na dosiahnutie decentrálnych kolobehov pomocou šetrených technológií.
 • sociálny koncept: vytvorenie štruktúr pôsobiacich posilňujúco a podporujúco na duševný , duchovný a telesný rozvoj obyvateľov.

Realizované príklady[upraviť | upraviť zdroj]

Realizovaných príkladov ekosídlisk a ekologických stavieb je v súčasnosti veľké množstvo a to hlavne z európskych krajín v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, v Škandinávii, vo Veľkej Británii, krajinách Beneluxu , takéto stavby sa ale stavajú aj mimo Európy a to v USA a aj v Austrálii. V blízkosti Slovenska je to práve Rakúsko ktoré sa môže pýšiť mnohými realizáciami takýchto objektov. Zaujímavé je Rakúsko, práve pre svoje klimatické, kultúrno-historické podmienky, ktoré sú podobné so Slovenskými.

Skupinové projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Cieľom projektov bolo vyskúšať komplexný prístup k tvorbe sídliska podľa nasledovných kritérií, ktoré všeobecne platia pre všetky podobné projekty:

 • architektonický koncept: vytvorenie spoločenstva ľudí obývajúcich sídlisko vybudované na základe ekologických kritérií,
 • ekologický koncept: vytvorenie zariadení na dosiahnutie decentrálnych kolobehov pomocou šetrených technológií, ako napr.:
  • použitie neškodných a recyklovaných stavebných materiálov
  • využitie slnečnej energie: - aktívne ,- pasívne.
  • vysokoúčinné tepelnoizolačné vlastnosti vonkajších stavebných prvkov
  • vykurovací systém s minimálnou produkciou škodlivín a s vysokým stupňom použitie zariadení so spätným získavaním tepla z odpadovej vody
  • využitie zrážkovej vody, čistenie celkového množstva odpadových vôd v rastlinnej čistiarni,
  • veterné čerpacie zariadenie na prečerpávanie prečistenej vody v jazere,
  • zariadenie na bioplyn,
  • zhromažďovanie a triedenie všetkých odpadov,
  • vytvorenie podmienok na samozásobovanie potravinami
 • sociálny koncept: vytvorenie štruktúr pôsobiacich posilňujúco a podporujúco na duševný, duchovný a telesný rozvoj obyvateľov.

Ekosídlisko Gärtnerhof[upraviť | upraviť zdroj]

Sídlisko tvorí 11 átriových rodinných domov = ekodomov v zahustenj zástavbe s vlastnou záhradou, 10 bytových jednotiek s terasami a strešnými záhradami v bytovom dome, materská škola, spoločenský dom, ihriská a zelené plochy, jazero na kúpanie, pestovateľské záhradné plochy a vlastná rastlinná čistiareň odpadových vôd[1].

Obytný súbor Stadlau[upraviť | upraviť zdroj]

 • Autor: architekti ateliéru Arge Reinberg/treberspurg/Raith
 • Miesto: Kamillenweg, Viedeň
 • Realizácia: 1991

Obytný súbor tvorí 10 radových obytných domov a jeden spoločenský dom. Sú to nízko podlažné objekty s bohatou objemovou štruktúrou. Zámerom autorov bolo vytvorenie súkromných, poloverejných a verejných priestorov so zásadnou integráciou prírodných, zazelenaných plôch[2].

Individuálne projekty - zamerané na dom ako solitér[upraviť | upraviť zdroj]

Solárny dom s pultovou strechou[upraviť | upraviť zdroj]

Dom sa nachádza v novej vidieckej zástavbe. Koncept domu je typickým príkladom solárnej architektúry – na juh sa otvára slnku, v severnej zóne sa nachádzajú nárazníkové zóny. Tento dom je príkladom veľkej snahy, aby sa pri použití minimálnej techniky dosiahli čo najväčšie solárne zisky.

Dom s výhľadom na Alpy[upraviť | upraviť zdroj]

Hmotová koncepcia sa člení na štyri úrovne, ktoré sa výškovo kumulujú smerom na juh, kvôli dosiahnutiu čo najväčších tepelných ziskov. Zimná záhrada zaručuje tepelné zisky. Solárne kolektory sú umiestnené v strešných svetlíkoch orientáciou na juh. Tiež sú tu zúročené kladné vlastnosti zazelenaných pultových striech.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]