Slnečná energia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mapa slnečného žiarenia – Európa: Globálne horizontálne žiarenie
Obnoviteľné zdroje energie
Geotermálna energia
Vodná energia
Slnečná energia
Veterná energia
Biomasa
Bioplyn
Biopalivo
OTEC
z  d  u
Slnečné panely
Mapa slnečného žiarenia – Slovenská Republika

Slnečná energia alebo solárna energia je energia získaná zo Slnka. Na Zem dopadá vo forme žiarenia. Skladá sa z tepelnej a svetelnej energie. Prichádza vo forme elektromagnetických vĺn.

Prejavy slnečnej energie na Zemi[upraviť | upraviť kód]

Podľa zákona o zachovaní energie sa energia dopadajúca na planétu Zem premieňa bezo zvyšku na iné formy.

Medzi prejavy slnečnej energie na Zemi patria:

Medzi prejavy slnečnej energie na Zemi nepatria:

Premena na tepelnú energiu[upraviť | upraviť kód]

Solárny kolektor[upraviť | upraviť kód]

Zariadenie na premenu slnečnej energie na tepelnú. Slnečné teplo tu ohrieva čierny povrch kolektora. Prenos energie do rúrky s kvapalinou prebieha na veľmi veľkú vzdialenosť, následkom čoho sú problémy s výmenou tepla pri nízkych a premenlivých hustotách toku energie. Pre oblasť Slovenskej republiky je celková doba slnečného svitu, t. j. bez oblačnosti, 1600 – 2001 hodín ročne.

Využitie solárnych kolektorov[upraviť | upraviť kód]

  • prípravu teplej vody v domácnostiach, priemysle a komerčných budovách
  • ohrev vody pre bazény celoročne
  • vykurovanie priestorov (budovy, skleníky, sauny)
  • sušenie rastlín

Slnečná pec[upraviť | upraviť kód]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Slnečná pec

Slnečná pec je technologické zariadenie pracujúce na princípe sústreďovania slnečnej energie pomocou sústavy zrkadiel do jedného bodu. Teplota, ktorú možno takýmto spôsobom dosiahnuť je okolo 3 000 °C.

Slnečný varič[upraviť | upraviť kód]

Slnečný varič s parabolickým reflektorom
Bližšie informácie v hlavnom článku: Slnečný varič

Slnečný varič môže pracovať na podobnom princípe ako slnečná pec, no v oveľa menšej mierke. Slúži na bežné varenie v miestach s nedostatočnou dostupnosťou palív.

Premena na elektrickú energiu[upraviť | upraviť kód]

Fotovoltický článok[upraviť | upraviť kód]

Panel z Fotovoltaických článkov
Bližšie informácie v hlavnom článku: Fotovoltický článok

Zariadenie, ktoré premieňa slnečnú energiu priamo na elektrickú. Tieto články sa nachádzajú napr. v kalkulačkách, hodinkách. Fotovoltický článok je vlastne veľkoplošná polovodičová dióda, na ktorej vzniká napätie. Podstatou celej premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu je vnútorný fotoelektrický jav. Svetlo dopadajúce na polovodičový materiál v ňom zvyšuje koncentráciu nosičov náboja oproti stavu bez osvetlenia. Dopadajúce fotóny, ktoré sú polovodičovým materiálom prijaté, odovzdaním svojej energie vytvárajú elektróny a diery. Elektróny a diery separované PN prechodom sú potom zberané do vonkajšieho obvodu, kde je ich prítomnosť registrovaná ako elektrické napätie alebo jednosmerný prúd. Využívajú sa aj vo vesmírnych sondách.

Slnečná prúdová veža[upraviť | upraviť kód]

Princíp činnosti slnečnej prúdovej veže
Bližšie informácie v hlavnom článku: Slnečná prúdová veža

Slnečná prúdová veža pracuje na princípe kombinácie troch zložiek. Efektu komína, skleníkového efektu a veternej turbíny.

Vzduch nahromadený v priestore podobnému obrovskému skleníku, ktorý je umiestnený dookola základne vysokého komína je ohrievaný slnečným žiarením, následkom čoho zohriaty vzduch uniká hore komínom. Vzniknuté prúdenie vzduchu poháňa turbíny produkujúce elektrickú energiu. Úspešný 50 kW výskumný prototyp pracoval v španielskom Ciudad Real v rokoch 1980 – 89. Od roku 2001 sa pracuje na projekte 1 000 m vysokej veže v Austrálii.

Iné projekty[upraviť | upraviť kód]