Preskočiť na obsah

Európsky hospodársky a sociálny výbor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradným orgánom reprezentujúcim zamestnávateľov, odborové zväzy, poľnohospodárov, spotrebiteľov a ďalšie záujmové skupiny, ktoré kolektívne tvoria organizovanú občiansku spoločnosť. Predkladá ich názory a bráni ich záujmy v rokovaniach o politike s Radou, Komisiou a Európskym parlamentom. Výbor bol založený v roku 1957 na základe Rímskej zmluvy na základe snahy zjednotiť hlasy rozličných záujmových skupín pri vytváraní Spoločného trhu.

Sídlo EHSV je v Bruseli.

Zloženie Výboru

[upraviť | upraviť zdroj]

EHSV je zložený z 350 zástupcov členských štátov, ktorí zastupujú hospodárske a sociálne záujmové skupiny v Európe. Členovia EHSV sú nominovaní národnými vládami a vymenovaní Radou Európskej Únie na obdobie 5 rokov s možnosťou opätovného vymenovania do funkcie. Politicky pracujú úplne nezávisle.

Členovia EHSV sú rozdelení do 3 skupín:

 • zamestnávatelia - má členov zo súkromného a verejného sektora priemyslu, z malých a stredných podnikov, obchodných komôr, veľkoobchodu i maloobchodu, bankovníctva a poisťovníctva, dopravy a poľnohospodárstva.
 • zamestnanci (pracujúci) - zastupuje všetky kategórie zamestnancov od manuálnych po riadiacich. Ich členovia sú z národných odborových organizácii.
 • rôzne záujmové skupiny - mimovládne organizácie, poľnohospodárske organizácie, malé podniky, remeselné a profesijné združenia, družstevné a neziskové združenia, spotrebiteľské a environmentálne organizácie, vedecké obce a združenia, ktoré reprezentujú rodiny, ženy a zdravotne postihnutých občanov.
Krajina Počet členov
Nemecko, Francúzsko, Taliansko 24
Poľsko, Španielsko 21
Rumunsko 15
Belgicko, Grécko, Holandsko, Česko, Maďarsko,
Rakúsko, Portugalsko, Švédsko, Bulharsko
12
Dánsko, Írsko, Chorvátsko, Litva, Fínsko, Slovensko 9
Estónsko, Lotyšsko, Slovinsko 7
Cyprus, Luxembursko 6
Malta 5
SPOLU 329

Činnosť EHSV

[upraviť | upraviť zdroj]

EHSV má tri hlavné úlohy:

 • Radí Rade EÚ, Komisii a Európskemu parlamentu buď na ich žiadosť, alebo z vlastnej iniciatívy
 • Podporuje väčšiu účasť občianskej spoločnosti na tvorbe politík EÚ
 • Upevňuje úlohu občianskej spoločnosti v nečlenských štátoch EÚ

Kritika EHSV

[upraviť | upraviť zdroj]

V októbri 2020 sa opätovné vymenovanie poľského obchodného zástupcu Jaceka Krawczyka na ďalšie päťročné funkčné obdobie predsedu EHSV stalo terčom ostrej kritiky, pretože výbor dlhodobo čelí tlaku na lepšie predchádzanie obťažovaniu v organizácii. Krawczyk bol sám obvinený z psychického obťažovania a je stíhaný belgickými orgánmi.[1] Okrem toho konanie Jaceka Krawczyka vyšetroval úrad EÚ pre boj proti podvodom OLAF.[2] Poslanci preto zamietli finančné účty EHSV za rok 2018 kvôli tomu, že neriešil otázku obťažovania. Podľa slov europoslanca Tomáša Zdechovského, ktorý viedol postup udeľovania absolutória za plnenie rozpočtu, nebol EHSV schopný odpovedať na otázky týkajúce sa jeho rôznych chýb a prijať opatrenia, vďaka ktorým by mohol poslancov presvedčiť o tom, že táto konkrétna inštitúcia je schopná chrániť záujmy európskych občanov.[3]

Bola spochybnená aj celková užitočnosť EHSV. Aj keď sa počet administratívnych pracovníkov znížil zo 727 v roku 2013 na 668 v roku 2019 a počet stanovísk klesol, ročný rozpočet EHSV naďalej rástol.[4] Český europoslanec Tomáš Zdechovský uviedol, že „veľmi málo zákonodarcov číta názory tohto výboru. Dopad je takmer nulový.“ Taktiež označil EHSV za „zombie výbor, ktorý stratil účel, ale stále žije“.[5]

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. ‘Zombie committee’ member accused of harassment to be reappointed [online]. POLITICO, 2020-10-29, [cit. 2020-11-09]. Dostupné online. (po anglicky)
 2. The EU’s €140M ‘zombie committee’ faces pressure to reform [online]. POLITICO, 2020-10-28, [cit. 2020-11-09]. Dostupné online. (po anglicky)
 3. Parliament rejects accounts of troubled EU social committee [online]. POLITICO, 2020-10-20, [cit. 2020-11-09]. Dostupné online. (po anglicky)
 4. The EU’s €140M ‘zombie committee’ faces pressure to reform [online]. POLITICO, 2020-10-28, [cit. 2020-11-09]. Dostupné online. (po anglicky)
 5. The EU’s €140M ‘zombie committee’ faces pressure to reform [online]. POLITICO, 2020-10-28, [cit. 2020-11-09]. Dostupné online. (po anglicky)

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]