Európsky hospodársky a sociálny výbor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradným orgánom reprezentujúcim zamestnávateľov, odborové zväzy, poľnohospodárov, spotrebiteľov a ďalšie záujmové skupiny, ktoré kolektívne tvoria organizovanú občiansku spoločnosť. Predkladá ich názory a bráni ich záujmy v rokovaniach o politike s Radou, Komisiou a Európskym parlamentom. Výbor bol založený v roku 1957 na základe Rímskej zmluvy na základe snahy zjednotiť hlasy rozličných záujmových skupín pri vytváraní Spoločného trhu.

Sídlo EHSV je v Bruseli.

Zloženie Výboru[upraviť | upraviť kód]

EHSV je zložený z 350 zástupcov členských štátov, ktorí zastupujú hospodárske a sociálne záujmové skupiny v Európe. Čelnovia EHSV sú nominovaní národnými vládami a vymenovaní Radou Európskej Únie na obdobie 5 rokov s možnosťou opätovného vymenovania do funkcie. Politicky pracujú úplne nezávisle.

Členovia EHSV sú rozdelení do 3 skupín:

  • zamestnávatelia - má členov zo súkromného a verejného sektora priemyslu, z malých a stredných podnikov, obchodných komôr, veľkoobchodu i maloobchodu, bankovníctva a poisťovníctva, dopravy a poľnohospodárstva.
  • zamestnanci (pracujúci) - zastupuje všetky kategórie zamestnancov od manuálnych po riadiacich. Ich členovia sú z národných odborových organitácii.
  • rôzne záujmové skupiny - mimovládne organizácie, poľnohospodárske organizácie, malé podniky, remeselné a profesijné združenia, družstevné a neziskové združenia, spotrebiteľské a environmentálne organizácie, vedecké obce a združenia, ktoré reprezentujú rodiny, ženy a zdravotne postihnutých občanov.
Krajina Počet členov
Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo 24
Poľsko, Španielsko 21
Rumunsko 15
Belgicko, Grécko, Holandsko, Česko, Maďarsko,

Rakúsko, Portugalsko, Švédsko, Bulharsko

12
Dánsko, Írsko, Chorvátsko, Litva, Fínsko, Slovensko 9
Lotyšsko, Slovinsko 7
Estónsko 6
Malta, Cyprus, Luxembursko 5
SPOLU 350

Činnosť EHSV[upraviť | upraviť kód]

EHSV má tri hlavné úlohy:

  • radí Rade EÚ, Komisii a Európskemu parlamentu buď na ich žiadosť, alebo z vlastnej iniciatívy
  • podporuje väčšiu účasť občianskej spoločnosti na tvorbe politík EÚ
  • upevňuje úlohu občianskej spoločnosti v nečlenských štátoch EÚ

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]