Európsky ombudsman

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Európsky ombudsman je ombudsman (verejný ochranca práv) menovaný Európskym parlamentom na obdobie jeho funkčného obdobia. Je oprávnený prijímať sťažnosti od ktoréhokoľvek subjektu s bydliskom alebo sídlom na území Únie, ktoré sa týkajú nesprávností v činnosti orgánov EÚ (s výnimkou súdnej činnosti Európskeho súdneho dvora). Na základe týchto sťažností a z vlastnej iniciatívy prešetruje situáciu.

Orgány EÚ sú povinné poskytnúť všetky informácie a dokumenty o ktoré požiada. Ombudsman vykonáva svoju funkciu celkom nezávisle. Jeho sídlom je Štrasburg. Európsky ombudsman bol zriadený na základe Maastrichtskej zmluvy v roku 1992. Prvým európskym ombudsmanom bol Jacob Södermann (Fínsko). Jeho nástupcom bol od 1.4.2003 do roku 2013 Grék P. Nikiforos Diamandouros. Súčasným ombudsmanom je Írka Emily O'Reilly.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]