Európsky menový systém

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Európsky menový systém (EMS) je dohoda z roku 1979, kedy sa krajiny Európskych spoločenstiev dohodli, že navzájom na seba naviažu kurzy svojich mien, aby predišli kurzovým fluktuáciám. Bola to reakcia na rozpad Brettonwoodského menového systému v roku 1971, v ktorom boli európske meny naviazané na americký dolár.

Krajiny sa zaviazali udržiavať svoje menové kurzy v rozmedzí +/- 2,25 %. Súčasne so vznikom EMS bola zavedená menová jednotka ECU. Neskôr sa zistilo, že toto rozmedzie je pre väčšinu krajín veľmi úzke a v roku 1993 sa zaviedlo nové fluktuačné pásmo +/- 15 %.

1. januára 1999 vznikol nástupca Európskeho menového systému, EMS 2, ktorý zrušil naviazanie mien na ECU a zaviedol naviazanie na novovzniknuté euro. Fluktuačné pásmo ostalo zachované na +/- 15 %.