Ferdinand Martinengo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ferdinand Martinengo (* 4. marec 1821, Záhreb – † 28. február 1895, Bratislava) bol šermiar a učiteľ.

Hoci sa narodil v Chorvátsku, pochádzal zo starej talianskej rodiny, ktorej korene siahajú až do prelomu prvého a druhého tisícročia. Už vo svojej mladosti sa prejavoval ako vynikajúci šermiar. Stal sa týmto svojím športovým umením známym po celej strednej Európe. Vstúpil do služieb Lichtenštajnského kniežatstva, no zo zdravotných dôvodov musel službu po krátkej dobe zanechať.

Vzdelanie v šermiarskom umení získal v Budapešti získaním titulu majster šermu v roku 1837. O rok neskôr mu titul potvrdili aj na Vojenskej akadémii vo Viedenskom Novom Meste. „Paten“ podpísali takí šermiarski majstri ako majster Louis Chappon, profesor šermu z Paríža, majster Thallhoffer, profesor na Vojenskej akadémii vo Wiener Neustadt, majster Tonnini, majster šermu z Milána a ďalší. V roku 1844 Viedeň opustil a usadil sa v Bratislave. Založil v roku 1844 I. Uhorský telocvičný a šermiarsky spolok, medzi jeho žiakov patrili Arcivojvoda Jozef, gróf Batthyányi Ľudovít, neskorší ministerský predseda alebo aj Mikuláš Wesselényi. V roku 1888 sa spomína ako čestný predseda Bratislavského šermiarskeho spolku.

Ferdinand de Martinengo pôsobil v Bratislave okrem športu aj v iných oblastiach. V roku 1867 založil prvý zbor dobrovoľných hasičov. Angažoval sa v zavádzaní telesnej výchovy do školského vyučovania. Sám vyučoval na Vyššej reálnej škole kráľovského slobodného mesta Bratislava taliančinu a gymnastiku. Založil aj Spolok na podporu chudobných študentov bez rozdielu náboženstva. Za túto prácu ho ocenil cisár František Jozef I. viacerými vyznamenaniami. Najvýznamnejšie z nich sú Zlatý záslužný kríž a Rytiersky rad. Jeho prínos je dokumentovaný aj tým, že na jeho pohrebe sa zúčastnila aj časť kráľovskej rodiny.

Pochovaný je na Ondrejskom cintoríne v Bratislave. Hlavným vchodom rovno a asi v 2/3 tejto uličky vpravo je jeho náhrobný kameň. Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky si prácu Ferdinanda Martinenga v prospech mesta uctil tým, že po ňom jednu z ulíc mestskej časti Staré Mesto v lokalite Machnáč pomenoval Martinengova ulica.