Formát papiera

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Existuje veľa štandardných formátov papiera. Niektoré sú štandardizované medzinárodnou organizáciou, iné sú iba štandardom de facto.

Normy STN EN 216, ISO 216, DIN 476[upraviť | upraviť zdroj]

Štandardné formáty papiera, rad A
Štandardné formáty papiera, rad B
Štandardné formáty papiera, rad C

Najbežnejšie formáty papiera na Slovensku aj inde vo svete, s výnimkou USA, Kanady, Mexika a niektorých juhoamerických krajín, spĺňajú medzinárodný štandard ISO 216. Tento štandard bol pôvodne prijatý v Nemecku v roku 1922 ako DIN 476 (ale niektoré z formátov boli definované už za francúzskej revolúcie v rámci prechodu na metrický systém, na tieto formáty sa však časom zabudlo). Česko-Slovensko prijalo tento štandard v roku 1953. Dnes platí na Slovensku norma „STN EN ISO 216“, ktorá tieto formáty preberá.

Označenie formátu pozostáva z písmena nasledovaného číslicou, napr. A4. Štandardy definujú tri najdôležitejšie rady formátov: A, B, C. Z nich rad A je základný; rad B je rozširujúci, pre prípady, keď formáty radu A nevyhovujú a rad C je navrhnutý pre obálky.

Rad A je definovaný tak, že papier má veľkosti strán v pomere 1:√2 (t. j. približne 1:1,4142), zaokrúhlené na milimetre. Základným formátom je A0, ktorý je definovaný svojou plochou, ktorá je presne 1  (pred uvedeným zaokrúhlením). Ďalšie formáty tohto radu (A1, A2, A3,…) vznikajú postupným rozdelením na polovicu kolmo na dlhšiu stranu. Najčastejšie používaný formát A4 má rozmery 210 × 297 mm.

Formáty radu B majú rozmery dané geometrickým priemerom rozmerov dvoch po sebe nasledujúcich formátov radu A (napr. formát B3 je geometrickým priemerom formátov A2 a A3). (V Japonsku definuje miestna norma JIS P 0138-61 neštandardný rad B, vo svete označovaný ako JIS B alebo JB, pri ktorom sú rozmery dané aritmetickým priemerom namiesto geometrického.)

Podobne sú formáty radu C dané geometrickým priemerom rozmerov príslušných formátov radov A a B (napr. formát C4 je priemerom formátov A4 a B4). Formáty radu C sa používajú hlavne pre obálky, lebo sú vždy o trošku väčšie ako zodpovedajúci formát radu A (napr. papier formátu A4 sa zmestí do obálky formátu C4).

V štandarde ISO 216 má najväčší formát radu číslo 0, väčšie formáty nie sú definované. V norme DIN 476 však existujú aj väčšie formáty, označené násobnou číslicou na začiatku, napr. 2A0 je dvojnásobok formátu A0 a pod.

Pôvodná nemecká norma DIN 476 definovala tiež rad D, ktorého formáty majú rozmery dané geometrickým priemerom rozmerov dvoch po sebe nasledujúcich formátov radu C (napr. formát D3 je priemerom formátov C3 a C4).

Rozmery papiera podľa ISO/DIN (v mm)
A B C D E
0 841 × 1189 1000 × 1414 917 × 1297
1 594 × 841 707 × 1000 648 × 917 545 × 771
2 420 × 594 500 × 707 458 × 648 385 × 545
3 297 × 420 353 × 500 324 × 458 272 × 385 400 × 560
4 210 × 297 250 × 353 229 × 324 192 × 272 280 × 400
5 148 × 210 176 × 250 162 × 229 136 × 192 200 × 280
6 105 × 148 125 × 176 114 × 162 96 × 136 140 × 200
7 74 × 105 88 × 125 81 × 114 68 × 96
8 52 × 74 62 × 88 57 × 81
9 37 × 52 44 × 62 40 × 57
10 26 × 37 31 × 44 28 × 40

Obálky (ISO 269, DIN 678)[upraviť | upraviť zdroj]

Pre obálky definuje medzinárodná norma ISO 269 (zodpovedajúca nemeckej norme DIN 678) používanie nasledujúcich formátov:

Rozmery obálok podľa ISO/DIN (v mm)
Formát Veľkosť Formát obsahu
DL 220 x 110 1/3 A4 (dva razy zohnutá A4)
C7/C6 81 x 162 1/3 A5 (dva razy zohnutá A5)
C6 114 × 162 A6 (dva razy zohnutá A4)
C6/C5 114 × 229 1/3 A4 (dva razy zohnutá A4)
C5 162 × 229 A5 (raz zohnutá A4)
C4 229 × 324 A4
C3 324 × 458 A3
B6 125 × 176 obálka na formát C6
B5 176 × 250 obálka na formát C5
B4 250 × 353 obálka na formát C4
E4 280 × 400 B4

Tradičné veľkosti papiera[upraviť | upraviť zdroj]

V minulosti bolo definovaných množstvo rôznych rozmerov pre veľké hárky papiera. Veľkosti papiera sa určovali názvom a počtom preložení papiera. Napríklad plný hárok papiera formátu "Royal" bol 25 × 20 palcov a "Royal Octavo" bol 3-krát preložený (vzniklo osem hárkov) "Royal" s rozmermi 10 x 6¼ palca.

Kráľovské veľkosti používané v Spojenom kráľovstve a jeho územiach. Nasledujú niektoré zo základných veľkostí (všetky rozmery sú v palcoch):

Názov UK US mm Pomer strán
Emperor 72 × 48 1829 × 1219 1,5
Antiquarian 53 × 31 1346 × 787 1,7097
Grand Eagle 42 × 28¾ 1067 × 730 1,4609
Colombier 34½ × 23½ 876 × 597 1,4681
Atlas 34 × 26 34 × 26 864 × 660 1,3077
Imperial 30 × 22 30 × 22 762 × 559 1,3636
Pinched Post 28½ × 14¾ 724 × 375 1,9322
Elephant 28 × 23 28 × 23 711 × 584 1,2174
Princess 28 × 21½ 711 × 546 1,3023
Cartridge 26 × 21 660 × 533 1,2381
Royal 25 × 20 25 × 20 635 × 508 1,25
Sheet and Half Post 23½ × 19½ 597 × 495 1,2051
Medium 23 × 18 23 × 18 584 × 457 1,2778
Demy 22½ × 17½ 22½ × 17½ 572 × 445 1,2857
Large Post 21 × 16½ 533 × 419 1,2727
20 × 15½ 508 × 394 1,2903
Copy Draught 20 × 16 508 × 406 1,25
Crown 20 × 15 20 × 15 508 × 381 1,3333
Post 19¼ × 15½ 20 × 15 489 × 394 1,2419
Foolscap 17 × 13½ 17 × 13½ 432 × 343 1,2593
Small Foolscap 16½ × 13¼ 419 × 337 1,2453
Brief 16 × 13½ 406 × 343 1,1852
Pott 15 × 12½ 381 × 318 1,2

Základné rozdelenia a ich skratky:

Názvy Skratky Počet preložení Počet strán
Folio fo/f 1 2
Quarto 4to 2 4
Sexto alebo Sixmo 6to/6mo 3 6
Octavo 8vo 3 8
Duodecimo alebo Twelvemo 12mo 4 12
Sextodecimo alebo Sixteenmo 16mo 4 16

Foolscap Folio sa často označuje jednoducho 'Folio' alebo 'Foolscap'. Podobne 'Quarto' je správnejšie 'Copy Draught Quarto'.

Mnohé z týchto veľkostí sa používajú iba pri výrobe kníh.

Formáty používané v USA a Kanade[upraviť | upraviť zdroj]

Formáty americkej normy ANSI

V USA, Kanade a niektorých ďalších krajinách sa medzinárodné formáty príliš nepoužívajú (možno v súvislosti s neprijatím metrického systému). Súčasné štandardné veľkosti používané v Spojených štátoch sú podmnožinom vyššie spomínaných tradičných veľkostí. Formáty 'letter', 'legal' a 'ledger/tabloid' sa v bežnej praxi používajú najčastejšie.

Existuje ešte jeden formát, ktorému meno „government-letter“ dala IEEE Printer Working Group: 8 x 10½ palcov sa v USA používal v školách na písanie a bol zavedený Herbertom Hooverom v čase, keď bol ministrom obchodu, pre potreby vládnych formulárov. Podľa všetkého získali zľavu na papier pôvodne určený pre školy. S postupných rozšírením fotokopírovania, ľudia si chceli kopírovať tieto vládne formuláre, ale kopírky vo všeobecnosti nepodporovali túto veľkosť papiera a tak administratíva Ronalda Reagana zmenila formát formulárov na 'letter'. Formát 8" × 10½" sa stále používa v rôznych špirálových poznámkových blokoch.

Nasledujúce formáty sú štandardom v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku.

Názov Veľkosť (palce) Veľkosť (mm) Pomer strán
Quarto 10 × 8 254,0 × 203,2 1,25
Foolscap 13 × 8 330,2 × 203,2 1,63
Letter 8½ × 11 215,9 × 279,4 1,29
-- 8 × 10½ 203,2 × 266,7 1,31
Legal 8½ × 14 215,9 × 355,6 1,65
Ledger / Tabloid 11 × 17 279,4 × 431,8 1,55
Executive 7¼ × 10½ 184,15 × 266,7 1,45
Post 15½ × 19¼ 393,7 × 488,95 1,24
Crown 15 × 20 381,0 × 508,0 1,33
Large post 16½ × 21 419,1 × 533,4 1,28
Demy 17½ × 22½ 444,5 × 571,5 1,29
Medium 18 × 23 457,2 × 584,2 1,28
Royal 20 × 25 508,0 × 635,0 1,25
Elephant 23 × 28 584,2 × 711,2 1,22
Double Demy 23½ × 35 596,9 × 889,0 1,49
Quad Demy 35 × 45 889,0 × 1143,0 1,29
STMT 5½ x 8½ 139,7 × 215,9 1,55
A 8½ × 11 215,9 × 279,4 1,29
B 11 × 17 279,4 × 431,8 1,55
C 17 × 22 431,8 × 558,8 1,29
D 22 × 34 558,8 × 863,6 1,55
E 34 × 44 863,6 × 1117,6 1,29

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]