František Krňan

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
František Krňan
slovenský matematik
Narodenie17. november 1909
České Brezovo
Úmrtie15. jún 1987 (77 rokov)
Bratislava

prof. RNDr. František Krňan (* 17. november 1909, České Brezovo – † 15. jún 1987, Bratislava) bol slovenský matematik.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Narodil sa v Českom Brezove v rodine chudobného dedinského obuvníka Pavla Krňana a jeho manželky Gizely rod. Zemanovej, otec po zranení v I. svetovej vojne zomrel. Stredoškolské štúdium ukončil s vyznamenaním na gymnáziu v Lučenci v roku 1928. Odbor matematiku a fyziku študoval v rokoch 19291933 na Karlovej univerzite v Prahe. Titul doktor prírodných vied (RNDr.) získal v roku 1936. V rokoch 19341936 pôsobil na gymnáziu v Lučenci, v rokoch 19381953 v Bratislave na rôznych druhoch stredných škôl. V školskom roku 1947/1948 ako štipendista Ministerstva školstva študoval v Dánsku u prof. B. Jessena hlavne teóriu reálnych funkcií.

Od roku 1953 pôsobil ako odborný asistent na Katedre matematiky SVŠT, v novembri 1961 obhájil habilitačnú prácu a v júni 1962 bol menovaný a ustanovený docentom. 1. septembra 1967 bol menovaný mimoriadnym profesorom pre odbor matematika. Od 1. júna 1969 pôsobil ako mimoriadny profesor na Katedre matematiky Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, od 15. októbra 1970 bol vedúcim tejto katedry. Počas pedagogickej činnosti na stredných školách i na vysokej škole sa intenzívne zaoberal metodickými problémami vyučovania matematiky, publikoval viacero článkov v rôznych metodicko-odborných časopisoch. V roku 1951 bol menovaný za člena komisie pre vypracovanie učebných osnov a učebníc pre všeobecnovzdelávacie školy.

Ako člen autorských kolektívov sa podieľal na tvorbe celoštátnych učebníc matematiky, najprv pre JSŠ, potom pre SVŠ a aj pre vyššie priemyselné školy. Učebnice ním napísané vychádzali v mnohých vydaniach. Taktiež sa podieľal na tvorbe Metodických sprievodcov k učebniciam, urobil recenzie učebníc a taktiež je autorom odborných príručiek pre stredné technické kádre. Ťažiskom jeho vedeckej práce bola teória pologrúp. Veľmi aktívne pracoval v Jednote československých matematikov a fyzikov, bol predsedom Pobočky JSMF v Nitre. Za prácu v JČSMF pri príležitosti 100. výročia založenia JČMF bolo mu udelené Čestné uznanie, jeho prácu ocenil aj Celoštátny zjazd JČSMF v roku 1972, kedy mu bol udelený čestný titul Zaslúžilý člen. Na VŠP v Nitre sa venoval hlavne pedagogickej práci, vedeckej výchove členov katedry, práci vo vedeckých radách a v rôznych komisiách. Venoval veľa pozornosti aj tvorbe učebných textov pre potreby VŠP, rôznym recenziám a oponentúram. Zomrel 15. júna 1987 v Bratislave.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • Záznam o narodení a krste v matrike - pokrstený ako Ferencz Pál Krnyan
  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.