Gramotnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zafarbenie jednotlivých olastí podľa percent gramotnosti.

Gramotnosť sa vo všeobecnosti chápe ako zručnosť čítať, písať a počítať. Je primárne podmienená požiadavkami učebných osnov, kritériám hodnotenia učebných výsledkov.

Druhy gramotnosti[upraviť | upraviť zdroj]

  • Kultúrna umožňuje účasť na zdieľaní sa a (re)produkcii kultúrnych hodnôt a nástrojov, ktoré konkrétny kultúrny nástroj spájajú – je to nie len schopnosť (pre)čítať, (pre)písať, ale aj byť aktívnym v sémantickom priestore.
  • Multikultúrna je schopnosť orientovať sa aj v iných kultúrnych prostrediach.
  • Funkčná je uplatňovanie gramotnosti v rozličných životných situáciách ako aj za účelom sebavzdelávania (textová, dokumentová, číselná zložka).
  • Počítačová je schopnosť komunikovať s počítačom využívaním znalostí o jeho technickom (hardware) a programovom (software) vybavení a o informačných technológiách. Počítačovo gramotný jednotlivec by mal mať zručnosti na používanie počítača a jeho vstupno-výstupných (prídavných) zariadení. Mal by vedieť spravovať knižnice a súbory dát, spracovávať texty (textový procesor), tabuľky a grafy (tabuľkový procesor), používať databázový systém, prezentovať informácie (dáta), komunikovať (vymieňať a spravovať informácie), využívať internet.
  • Informačná je schopnosť nájsť, vybrať, spracovať, používať, uchovávať informácie o objekte, ako predmete záujmu a poznania. Informačne gramotný jedinec by mal mať počítačovú gramotnosť.
  • Športová je ovládanie telesných cvičení gymnastiky, atletiky, plávania a športových hier. (Vedieť správne chodiť, cvičiť, behať, plávať, hrať.) Najlepšie sa získa v rámci školskej výchovy v období od 1 až 17 roku života pod odborným vedením. Športovo gramotný jedinec je schopný samostatne športovať pre zdravie, radosť, osobnostný rozvoj alebo iné motivácie.
  • Hudobná je schopnosť interpretovať hudobnú skladbu alebo notový zápis na hudobnom nástroji alebo hlasom.


Gavora sú diagnostické testy na porozumenie textov.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]