Gymnázium Ladislava Novomeského Senica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Gymnázium Ladislava Novomeského je všeobecnovzdelávacia stredná škola v meste Senica. Poskytuje úplné stredné vzdelanie s maturitou a pripravuje absolventov predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Štúdium je štvorročné alebo osemročné.

História[upraviť | upraviť zdroj]

  • jeseň 1948 - Odčlenenie jednej triedy štátnej pedagogickej akadémie v Nitre
  • 1977 - Škola sa nasťahovala do prvej časti novovybudovaných priestorov dnešného gymnázia. Vtedy mala škola 11 tried a niečo vyše 300 žiakov
  • 1991 - Škola nadobudla dnešnú podobu. K škole pribudla telocvičňa.
  • 1994 - Zriadenie osemročného štúdia v záujme lepšej pripravenosti žiakov na maturitu a vysokú školu
  • 2005/2006 - Škola bola premenovaná na Gymnázium Ladislava Novomeského Senica.

Škola zastáva názor, že ak chcú vychovať špičkových odborníkov na určitú činnosť, musia ich na ňu diferencovane pripravovať, a to čím skôr. Viac ako 95 % úspešnosť absolventov v prijímaní na VŠ v poslednom období je dôkazom dobrej práce školy v oboch typoch štúdia.

Základné informácie[upraviť | upraviť zdroj]

Vedenie školy[upraviť | upraviť zdroj]

  • Riaditeľ školy: Mgr. Pavel Otépka
  • Štatutárny zástupca riaditeľa: Mgr. Zlata Hečková
  • Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť: RNDr. Iveta Petrovičová

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Gymnázium momentálne v tomto čase navštevuje v 19 triedach viac ako 500 študentov. Vo vzdelávacích programoch, ktoré môžu žiaci navštevovať (štvorročné a osemročné štúdium) poskytuje úplne stredné všeobecné vzdelanie. Každý žiak má isté práva a povinnosti ktoré sú jasne stanovené v školskom poriadku. Školský poriadok školy platí pre žiakov počas celého štúdia na Gymnáziu Ladislava Novomeského Senica, vzťahuje sa aj na mimoškolskú činnosť (exkurzie, lyžiarske a účelové kurzy, brigády, atď.).

Študenti sa počas štúdia môžu popri škole venovať rôznym voľno časovým aktivitám formou záujmových krúžkov. Záujmové krúžky sa týkajú nielen predmetov vyučovaných na škole, ako napríklad rôzne krúžky kde sa konzervuje v cudzích jazykoch, matematické krúžky a podobne. Škola takisto ponúka krúžky v odboroch, ktoré nemajú v školských rozvrhoch takmer nijaké zastúpenie ako napríklad Astronomický krúžok, či krúžok Filmu a Videa. Medzi najzvláštnejší krúžok z ponuky školy patrí Fanklub Sheldona Coopera.

Okrem týchto záujmových krúžkov sa môžu študenti školy realizovať aj pri iných projektoch, ako je napríklad Študentský Časopis GYMSEN, ktorý za pomoci profesoriek vychádza už šiestym rokom.

Študentská rada[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalším spôsobom akým sa študenti môžu zapojiť do diania školy je Študentská rada. Stretáva sa každé dva týždne, poprípade podľa potreby. Z každého stretnutia sa spisuje zápisnica, ktorá je vždy po stretnutí vyvesená na nástenke Študentskej rady vo vestibule školy. Pri riešení vážnych problémoch je na stretnutie pozvaný riaditeľ školy.

Každá trieda má v Študentskej rade jedného alebo dvoch zástupcov, ktorí sa zúčastňujú pravidelných stretnutí a diskutujú na aktuálne témy alebo riešia problémy. Ak je trieda s výkonom svojho zástupcu v Študentskej rade nespokojná, môže ho kedykoľvek vymeniť. Zástupcovia sa volia na celý rok.

Medzi úlohy Študentskej rady patrí napríklad organizácia školských podujatí, návrhy na zlepšenie chodu školy, aktivizácia študentov pri organizovaní, riešenie vzniknutých problémov, propagácia a organizovanie darovania krvi a iné. Študentská rada Gymnázia Ladislava Novomeského Senica takisto úzko spolupracuje so Študentským parlamentom mesta Senica, ktorá má na starosti Centrum voľného času Senica.

Súťaže a úspechy[upraviť | upraviť zdroj]

Každý rok sa študenti zapájajú do miestnych, okresných, krajských, celoslovenských či celosvetových súťaží. Medzi najčastejšie súťaže patria rôzne olympiády, či už v matematike, cudzích jazykoch alebo iných predmetov, alebo rôzne jazykové súťaže, spoločenskovedné súťaže, prírodovedné súťaže, informatické súťaže, športové súťaže, alebo v súťažiach Stredoškolských odborných činností (SOČ). Študenti dosahujú často veľmi pekných výsledkov, ktoré im pomáhajú napríklad pri príjmačkách na vysoké školy. Úspešní reprezentanti školy bývajú často krát za svoju činnosť odmenení na konci roka riaditeľom školy.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Jagušák, Jozef (2014) "Senica 2014", RECO, s.r.o. Senica v spolupráci s Mestským úradom Senica

Súradnice: 48°40′35″S 17°21′46″V / 48,676476°S 17,362829°V / 48.676476; 17.362829