Zoznam kultúrnych pamiatok v Senici

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Senica v okrese Senica.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný 70
KÚ: Kunov

Poloha
205-624/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Orgoník Kunovský;Rodný dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná 70
KÚ: Kunov

Poloha
205-624/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Orgoník Kunovský;1887-1916,ľudový básnik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž
KÚ: Senica

Poloha
205-598/0 Unifikovaný názov PO: kríž

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prícestný;

Pomník
Nahrať súbor
Pomník
KÚ: Senica

Poloha
205-688/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: popravení 1848;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Brezová ul.
KÚ: Senica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-687/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Fajnor Štefan;1844-1909,skladateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Brezová ul.2
KÚ: Senica

Poloha
205-689/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí r.1848;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín židovský Jilemnického ul.73
KÚ: Senica

Poloha
205-693/0 Unifikovaný názov PO: cintorín židovský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neaktívny;Židovský cintorín

Socha Nahrať súbor Socha Oslobodenia nám.
KÚ: Senica

Poloha
205-694/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Florián;

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Oslobodenia nám.5
KÚ: Senica

Poloha
205-690/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Navštívenia P.M.;

Karner Nahrať súbor Karner Oslobodenia nám.3
KÚ: Senica

Poloha
205-690/2 Unifikovaný názov PO: karner

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Ducha;

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Sadová ul.2
KÚ: Senica

Poloha
205-691/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kaštieľ Machatka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park Sadová ul.
KÚ: Senica

Poloha
205-691/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Letohrádok Štefánikova ul. 724
KÚ: Senica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-12085/1 Unifikovaný názov PO: letohrádok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sokolovňa

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty