Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Cerová

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Cerová v okrese Senica.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ
č. 1
KÚ: Cerová-Lieskové

Poloha
205-597/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kláštor

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Cerová-Lieskové

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-597/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Grotta
KÚ: Cerová-Lieskové

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-597/3 Unifikovaný názov PO: grotta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: grotta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Ľadovňa
KÚ: Cerová-Lieskové

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-597/4 Unifikovaný názov PO: ľadovňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ľadovňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Systém vodný
KÚ: Cerová-Lieskové

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-597/5 Unifikovaný názov PO: systém vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chrlič,bazénik,jazierko

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sala terrena
KÚ: Cerová-Lieskové

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-597/6 Unifikovaný názov PO: sala terrena

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sala terrena

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný s bránou
KÚ: Cerová-Lieskové

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-597/7 Unifikovaný názov PO: múr ohradný s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr s bránou

Veža útočištná
Nahrať súbor
Veža útočištná
KÚ: Rozbehy

Poloha
205-596/1 Unifikovaný názov PO: veža útočištná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;Korlátsky hrad

Palác hradný i. Nahrať súbor Palác hradný i.
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/2 Unifikovaný názov PO: palác hradný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;

Múr hradbový i. Nahrať súbor Múr hradbový i.
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/3 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné i.
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/4 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;nádvorie hradného jadra

Múr hradbový ii. Nahrať súbor Múr hradbový ii.
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/5 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro-predsunuté opevnenie;hradby predsunutého opevnenia

Nádvorie hradné ii. Nahrať súbor Nádvorie hradné ii.
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/6 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro-predsunuté opevnenie;nádvorie predsunutého opevnen.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Palác hradný ii.
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/7 Unifikovaný názov PO: palác hradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový štítový iii.
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/8 Unifikovaný názov PO: múr hradbový štítový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;štítový múr s britmi

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné iii.
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/9 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;nádvorie I.predhradia

Stavba hospodárska Nahrať súbor Stavba hospodárska
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/10 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána hradná
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/11 Unifikovaný názov PO: brána hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta delová
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/12 Unifikovaný názov PO: bašta delová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;

Múr hradbový iv. Nahrať súbor Múr hradbový iv.
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/13 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné iv.
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/14 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;nádvorie II.predhradia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most hradný-fragment
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/15 Unifikovaný názov PO: most hradný-fragment

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;fragmenty pilierov mosta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Priekopa hradná
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/16 Unifikovaný názov PO: priekopa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Opevnenie vysunuté
KÚ: Rozbehy

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-596/17 Unifikovaný názov PO: opevnenie vysunuté

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;drevozemné valy

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty