Zoznam kultúrnych pamiatok v Šaštíne-Strážach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v meste Šaštín-Stráže v okrese Senica.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 446
KÚ: Stráže nad Myjavou

Poloha
205-11605/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Alžbety Uhorskej; filiálny kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Šaštín

Poloha
205-755/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec sochy Piety

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Šaštín

Poloha
205-755/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha Piety

Konvent
Nahrať súbor
Konvent Kláštorné nám.18
KÚ: Šaštín

Poloha
205-752/1 Unifikovaný názov PO: konvent

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlínsky kláštor

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Kláštorné nám.14
KÚ: Šaštín

Poloha
205-752/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Sedembolestnej P. M.; bazilika minor

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka Kláštorné nám.
KÚ: Šaštín

Poloha
205-752/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Trojhranná kaplnka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska Kláštorné nám.14
KÚ: Šaštín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-752/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Súsošie na podstavci
Nahrať súbor
Súsošie na podstavci Kláštorné nám.
KÚ: Šaštín

Poloha
205-752/5 Unifikovaný názov PO: súsošie na podstavci

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária,Kristus-Pieta;Pieta

Súsošie na stĺpe
Nahrať súbor
Súsošie na stĺpe Kláštorné nám.
KÚ: Šaštín

Poloha
205-752/6 Unifikovaný názov PO: súsošie na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Trojica; Trojičný stĺp

Úprava sadovnícka Nahrať súbor Úprava sadovnícka Kláštorné nám.
KÚ: Šaštín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-752/7 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovnícka úprava areálu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Továreň Štúrova ul.6
KÚ: Šaštín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-754/0 Unifikovaný názov PO: továreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kartúnová; kaštieľ, kartúnka, cukrovar

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec Slobody nám.
KÚ: Šaštín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-12283/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec mariánskeho stĺpa

Stĺp Nahrať súbor Stĺp Slobody nám.
KÚ: Šaštín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-12283/2 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp

Socha Nahrať súbor Socha Slobody nám.
KÚ: Šaštín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-12283/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha Panny Márie Immaculaty

Synagóga Nahrať súbor Synagóga Zápotočná ul.
KÚ: Šaštín

Poloha
205-12188/1 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ortodoxná synagóga

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty