Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Plavecký Peter

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Plavecký Peter v okrese Senica.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-654/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec sochy Piety

Stĺp Nahrať súbor Stĺp
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-654/2 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-654/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha Piety šaštínskeho typu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 7
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10630/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla nepálená,kameň;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 12
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10631/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 16
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10632/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 19
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10634/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
KÚ: Plavecký Peter

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-10635/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 29
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10636/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 32
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10637/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 34
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10638/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla pálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
KÚ: Plavecký Peter

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-10639/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 52
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10640/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 62
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10641/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 71
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10642/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 71
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10642/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 73
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10643/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,hlina;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 74
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10644/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 75
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10645/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 76
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-653/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 77
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10646/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla,kameň;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 78
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10647/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 78
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10647/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 81
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10648/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 84
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10649/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
KÚ: Plavecký Peter

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-10650/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mlyn elektrický
č. 98
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10651/0 Unifikovaný názov PO: mlyn elektrický

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;Pôvodne vodný mlyn

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 109
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10652/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 134
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10653/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 134
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10653/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 135
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10654/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 176
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10655/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla nepálená;

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 182
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10732/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Petra a Pavla;

Opevnenie kostola Nahrať súbor Opevnenie kostola
č. 182
KÚ: Plavecký Peter

Poloha
205-10732/2 Unifikovaný názov PO: opevnenie kostola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty