Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hlboké

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hlboké v okrese Senica.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník
KÚ: Hlboké

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-602/0 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí partizáni;

Hrob s pomníkom Nahrať súbor Hrob s pomníkom
KÚ: Hlboké

Poloha
205-607/0 Unifikovaný názov PO: hrob s pomníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hurban J.M.;1817-1888

Pomník Nahrať súbor Pomník Oslobodenia nám.
KÚ: Hlboké

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-606/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hurban J.M.;1817-1888

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Oslobodenia nám.
KÚ: Hlboké

Poloha
205-608/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;

Fara pamätná
Nahrať súbor
Fara pamätná Oslobodenia nám.115
KÚ: Hlboké

Poloha
205-603/1 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vajanský S.H.;Štúr Ľ.

Tabuľa pamätná i.
Nahrať súbor
Tabuľa pamätná i. Oslobodenia nám.115
KÚ: Hlboké

Poloha
205-603/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vajanský S.H.;1847-1916

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná ii. Oslobodenia nám.115
KÚ: Hlboké

Poloha
205-603/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: spolok Tatrín;Štúr Ľ.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty