Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Jablonica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Jablonica v okrese Senica.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ
č. 237-238
KÚ: Jablonica

Poloha
205-2482/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Koniareň
č. 237
KÚ: Jablonica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-2482/2 Unifikovaný názov PO: koniareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaštieľska koniareň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova administratívna
č. 237
KÚ: Jablonica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-2482/3 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: administratívna budova správy panstva

Park Nahrať súbor Park
KÚ: Jablonica

Poloha
205-2482/4 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Červenej armády ul.726
KÚ: Jablonica

Poloha
205-618/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Štefana Kráľa;

Súsošie
Nahrať súbor
Súsošie Červenej armády ul.
KÚ: Jablonica

Poloha
205-618/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Golgota;

Terasa
Nahrať súbor
Terasa Červenej armády ul.
KÚ: Jablonica

Poloha
205-618/3 Unifikovaný názov PO: terasa

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty