Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Podbranč

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Podbranč v okrese Senica.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Palác hradný
Nahrať súbor
Palác hradný
KÚ: Podbranč

Poloha
205-655/1 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: východný palác horného hradu

Palác hradný Nahrať súbor Palác hradný
KÚ: Podbranč

Poloha
205-655/2 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: južný palác horného hradu

Nádvorie hradné Nahrať súbor Nádvorie hradné
KÚ: Podbranč

Poloha
205-655/3 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nádvorie horného hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Veža hradná
KÚ: Podbranč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-655/4 Unifikovaný názov PO: veža hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severná veža horného hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Palác hradný
KÚ: Podbranč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-655/5 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: západný palác horného hradu

Bašta Nahrať súbor Bašta
KÚ: Podbranč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-655/6 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhozápadná bašta stred.hradu

Bašta delová Nahrať súbor Bašta delová
KÚ: Podbranč

Poloha
205-655/7 Unifikovaný názov PO: bašta delová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severovýchodná bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
KÚ: Podbranč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-655/8 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hospodárska stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné
KÚ: Podbranč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-655/9 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nádvorie stredného hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový
KÚ: Podbranč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-655/10 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradby stredného hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Veža bránová
KÚ: Podbranč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-655/11 Unifikovaný názov PO: veža bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: brána do stredného hradu

Priekopa Nahrať súbor Priekopa
KÚ: Podbranč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-655/12 Unifikovaný názov PO: priekopa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priekopa stredného hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné
KÚ: Podbranč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-655/13 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nádvorie dolného hrad

Bastión Nahrať súbor Bastión
KÚ: Podbranč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-655/14 Unifikovaný názov PO: bastión

Bližšie určenie; zaužívaný názov: východný bastión dolného hradu

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový
KÚ: Podbranč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-655/15 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradby dolného hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána bastiónová
KÚ: Podbranč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-655/16 Unifikovaný názov PO: brána bastiónová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: brána dolného hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mlyn vodný
č. 178
KÚ: Podbranč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-11549/1 Unifikovaný názov PO: mlyn vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zariadenie technologické
č. 178
KÚ: Podbranč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
205-11549/2 Unifikovaný názov PO: zariadenie technologické

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mlynské;

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty