Hasičská zbrojnica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hasičská zbrojnica v obci Klenov

Hasičská zbrojnica[pozn 1] alebo požiarna zbrojnica[2] je objekt (príp. časť objektu) určený na umiestnenie a údržbu hasičskej technikyvýzbroje, avšak na rozdiel od hasičskej stanice je bez stáleho obsadenia personálom.

Definície[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku oficiálne definície upravujú právne predpisy a slovenské technické normy (STN), ktoré schvaľuje a vydáva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade s medzinárodnými a európskymi štandardmi. Kvôli úplnosti sú uvedené doslovné citácie z príslušných dokumentov.

 • § 2 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (zákon o ochrane pred požiarmi): „Hasičská zbrojnica je budova, ktorá je zvyčajne bez personálu a slúži na uskladnenie technických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi.“[3]
 • Slovenská technická norma (STN) 73 5710: „Objekt určený na skladovanie a údržbu vecných prostriedkov; spravidla nie je určený na trvalý pobyt hasičov.“[1]
 • STN ISO 8421-8 (92 0002): Hasičská stanica, ktorá je zvyčajne bez personálu.“[4][pozn 2]
 • Vojenský terminologický a výkladový slovník (2004): „objekt alebo jeho časť na uskladnenie vecných a technických prostriedkov požiarnej ochrany.“[2]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Štandardizovaný názov.[1]
 2. V origináli ISO 8421-8: 1990, Fire protection. Vocabulary. Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials. Fire house: „Fire station which is normally unstaffed.“

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b STN 73 5710 (73 5710): 1990, Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky.
 2. a b Vallo 2004, s. 151
 3. § 2 ods. 3) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 4. STN ISO 8421-8 (92 0002): 2001, Požiarna ochrana. Slovník. Časť 8: Termíny pre hasenie požiarov, záchranné služby a zaobchádzanie s nebezpečnými materiálmi.

Použitá literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Heslá v encyklopédiách a slovníkoch
Normy
 • STN 73 5710 (73 5710): 1990, Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky.
 • STN ISO 8421-8 (92 0002): 2001, Požiarna ochrana. Slovník. Časť 8: Termíny pre hasenie požiarov, záchranné služby a zaobchádzanie s nebezpečnými materiálmi.
Zákony
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]