Hydroxid nikelnatý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Hydroxid nikelnatý
Hydroxid nikelnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec Ni(OH)2
Vzhľad Zelená, práškovitá látka
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 92,724 g.mol-1 (bezvodý)
Teplota topenia 230 °C
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
08 - látka nebezpečná pre zdravie07 - dráždivá látka
Vety H H302, H332, H315, H334, H317, H341, H350, H360, H372
Vety P P260, P284, P201, P280, P405, P501
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
Ďalšie informácie
Číslo CAS 12054-48-7
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Hydroxid nikelnatý je jablkovo zelená, vo vode nerozpustná tuhá látka so vzorcom Ni(OH)2. Kryštalizuje v klencovej sústave. Zahrievaním sa rozkladá, nad teplotou 400 °C existuje už len NiO. Na rozdiel od hydroxidu kobaltnatého a železnatého je stabilný voči oxidácii vzdušným kyslíkom. Nie je amfotérny, rozpúšťa sa v roztokoch kyselín. Je rozpustný aj v NH3, pričom vzniká hexaamminnikelnatý komplex.