Imrich Točka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Imrich Točka
slovenský spisovateľ, regionálny historik, numizmatik, kampanológ
Imrich Točka
Narodenie23. jún 1941
Tormoš, Nitra, Slovensko
Úmrtie9. máj 2020 (78 rokov)
Nitra
Alma materVysoká škola poľnohospodárska v Nitre
ManželkaIldikó Laláková

Prof. Ing. Imrich Točka, CSc. (* 23. jún 1941, Tormoš, Nitra - 9. máj 2020[1]) bol slovenský spisovateľ, regionálny historik, numizmatik, kampanológ, záchranca kultúrnych pamiatok. Bol bývalý univerzitný pedagóg Slovenskej pôdohospodárskej univerzity v Nitre.

Život[upraviť | upraviť kód]

Vzdelanie získal na Základnej škole v Chrenovej (1946 – 1955), potom na Jedenásťročnej strednej škole (JSŠ) v Nitre (1955 – 1958) a neskôr na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (1958 – 1963).

V roku 1963 sa zamestnal na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (od roku 1996 Slovenská poľnohospodárska univerzita), kde pôsobil až do svojho odchodu na dôchodok v roku 2009. Ako pedagogický a vedecký pracovník pracoval na Agronomickej fakulte a špecializoval sa na poľovníctvo, šľachtiteľstvo a chov malých hospodárskych a kožušinových zvierat. Prezident Rudolf Schuster ho vymenoval za univerzitného profesora v roku 2001.

Vo svojej výskumnej oblasti bol autorom, resp. sa autorsky spolupodieľal, na tridsiatich odborných publikáciách a ďalších desiatkach článkov v odborných periodikách. Po odchode do dôchodku bol (v roku 2019) autorom dvadsaťjedna vedecko populárnych knižných diel z oblasti regionálnej histórie, kampanológie a numizmatiky, z ktorých veľkú časť vydal vo vlastnej réžii.

V roku 2011 pri príležitosti svojho životného jubilea daroval svoju celoživotnú zbierku medailí Ponitrianskemu múzeu v Nitre. V tom istom roku objavil v lapidáriu Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre stratenú najstaršiu kultúrnu pamiatku z nitrianskej Chrenovej – sochu Krista Trpiteľa z roku 1770. Tá bola ukradnutá a premiestnená na neznáme miesto na začiatku 70. rokov dvadsiateho storočia. Stalo sa tak pri búraní chrenovskej zvonice, v ktorej bola dovtedy umiestnená. Ďalší významný objav sa mu podaril v roku 2012. Pri kampanologickom výskume vo farskom Kostole sv. Urbana na Zobore, v priestoroch kostolnej veže objavil na podlahe odložený, v zlom stave v tej dobe už nepoužívaný 32-kilogramový zvon. Ten následne identifikoval ako Zvon zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, ktorý je dokázateľne najstarším zachovaným zvonom na území mesta Nitry. Zvon odlial bratislavský zvonolejár Ján Ernest Christelli v roku 1743.

V roku 2013 sa stal zakladajúcim členom Zoborského skrášľovacieho spolku, ktorý sa stará o zachovanie miestneho kultúrneho dedičstva, hlavne o zoborský kláštor. V roku 2016 sa spolu s kolegami z tohto občianskeho združenia postaral o navrátenie sochy sv. Jána Nepomuckého do prícestnej kaplnky na Chmeľovej doline v nitrianskej mestskej časti Zobor. Pôvodnú sochu tohto svätca ukradli zlodeji niekedy v 70. rokoch 20. storočia.

S manželkou Ildikó Lalákovou (1945 – 2013) mal dcéru Andreu (1967) a syna Gabriela (1971).

Zomrel 9. mája 2020 v kruhu svojich najbližších vo svojom rodinnom sídle v Nitre na Zobore.

Ocenenia[upraviť | upraviť kód]

 • Zlatá medaila Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku (2004)
 • Cena primátora mesta Nitry za prínos v oblasti kultúry, pedagogickej a vedeckej činnosti (2011)
 • Zlatá medaila rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za mimoriadny prínos pre rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania v prospech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (2014)
 • Cena mesta Nitry za celoživotný príspevok ku kultúrnemu rozvoju a propagácii mesta a záchrane kultúrneho dedičstva (2016)
 • Cena Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 za mimoriadne úsilie vynaložené na objasnenie zabudnutých kapitol regionálnej histórie, jej knižné spracovanie a záchranu zanikajúcich pamätníkov minulosti (2019)[2]

Dielo[upraviť | upraviť kód]

Imrich Točka knihy.jpg

Odborné publikácie[upraviť | upraviť kód]

 • 1970 - Základy poľovníctva (spoluautor Alexander Bakoš)
 • 1975 - Príspevok k štúdiu účinkov niektorých pesticídov na malú pernatú zver
 • 1977 - Výskum vplyvu niektorých moridiel na malú pernatú úžitkovú zver
 • 1978 - Poľovníctvo (spoluautor Alexander Bakoš)
 • 1980 - Návody na cvičenia z chovu malých hospodárskych zvierat s pracovným zošitom (spoluautor Jozef Rekoš)
 • 1983 - Technológia chovu hydiny a malých hospodárskych zvierat (spoluautori Martin Halaj, Ján Sedlár, Jozef Rekoš)
 • 1983 - Základy chovu malých hospodárskych zvierat (spoluautor Jozef Rekoš)
 • 1984 - Návody na cvičenia z chovu malých hospodárskych zvierat s pracovným zošitom (spoluautor Jozef Rekoš)
 • 1984 - Cvičenia z technológie chovu hydiny a malých hospodárskych zvierat pre poslucháčov AF – zootechnického odboru, smer krmovinár (spoluautori Martin Halaj, Jozef Rekoš, Ján Sedlár)
 • 1984 - Výživa a kŕmenie zvierat v drobnochovoch (spoluautori Vladimír Malík, Marián Hunčík, Vladimír Illéš, Marta Pálková, Františk Prokop)
 • 1984 - Chováme Nutrie
 • 1985 - Chováme norky a líšky (spoluautor František Kukla)
 • 1986 - Základy chovu malých hospodárskych zvierat (spoluautor Jozef Rekoš)
 • 1990 - Vplyv niektorých morfologických vlastností srsti na kvalitu osrstenia u líšky obyčajnej (Vulpes vulpes)
 • 1992 - Chov kožušinových zvierat
 • 1992 - Vplyv prídavku hryzu pri kŕmení nutrií na niektoré ich úžitkové vlastnosti (spoluautori Emília Oravcová, Milan Staněk)
 • 1993 - Vplyv skrmovania zvýšeného zastúpenia hydinového odpadu v kŕmnych dávkach noriek na niektoré kvalitatívne vlastnosti vyprodukovaných kožiek (spoluautor Dušan Mertin)
 • 1993 - Využitie netradičných zdrojov kŕmnych komponentov vo výžive noriek (spoluautori Dušan Mertin, Emília Oravcová)
 • 1994 - Potreba živín a výživová hodnota krmív pre kožušinové zvieratá zvierat (spoluautori Dušan Mertin, Emília Oravcová, Karin Süvegová)
 • 1995 - Zachovanie základného genofondu kožušinových zvierat v rôznych mutáciách - líšky, norky, nutrie (spoluautori  Dušan Mertin, Karin Süvegová, Peter Orságh)
 • 1997 - Zhodnotenie úžitkovosti a súčasný stav genofondu kožušinových zvierat vo vybraných chovoch SR (spoluautori Dušan Mertin, Karin Süvegová)
 • 1999 - Využitie niektorých sekundárnych surovín vo výžive mäsožravých kožušinových zvierat (spoluautori Dušan Mertin, Karin Süvegová)
 • 1999 - Vplyv prostredia a rôznych technologických postupov na úžitkové vlastnosti nutrie riečnej (Myocastor coypus)
 • 2000 - Biologicko-fyziologické aspekty reprodukcie nutrií (spoluautori Milan Bárta, Václav Kulíšek)
 • 2001 - Etológia hospodárskych zvierat (spoluautori Ondrej Debrecéni, Peter Juhás, Marko Halo, Jan Brouček)
 • 2002 - Zachovanie a zveľaďovanie genofondu populácie nutrie riečnej (Myocastor coypus) v klietkovom chove (spoluautori Dušan Mertin, Karin Süvegová, Ján Rafay, Pavel Fľak, Jana Hanusová, Peter Orságh)
 • 2003 - Živočíšna výroba II. (spoluautor Ľudmila Chmelničná)
 • 2005 - Kŕmenie neprežúvavcov (spoluautori Erika Horňáková, Ján Garlík)
 • 2008 - Technológia chovu malých hospodárskych zvierat (spoluautori Ľudmila Chmelničná, Ján Weis, Jana Hanusová)
 • 2014 - Živočíšna výroba II (spoluautori Henrieta Arpášová, Jana Hanusová)

Vedecko-populárne publikácie[upraviť | upraviť kód]

 • 2002 - Tormoš – Chrenová, dejiny obce
 • 2003 - Farský kostol sv. Martina v Nitre – Chrenovej
 • 2006 - Z minulosti Chrenovej
 • 2009 - Zo starej Chrenovej veselo i vážne [3]
 • 2010 - Nitra na medailérskych pamiatkach [4]
 • 2011 - História ochotníckeho divadla v Nitre – Chrenovej [5]
 • 2012 - Socha Krista trpiteľa – najstaršia kultúrna pamiatka Chrenovej
 • 2012 - Nitrianske zvony
 • 2013 - Farský kostol sv. Martina v Nitre – Chrenovej (2. rozšírené vydanie)
 • 2013 - Cyrilo - Metodská misia na medailách (spoluautor Ivan Kiko)
 • 2013 - Nitrianske poľovníctvo
 • 2014 - Zobor
 • 2015 - Tormoš – Chrenová v zrkadle času (spoluautor Gabriel Točka)
 • 2016 - Historky spod Mačacieho zámku
 • 2016 - Pamiatka historickej tragédie vo Fabianovej doline
 • 2017 - Zvony Podzoboria (spoluautor Alexander Fehér)
 • 2017 - Historky spod Nitrianskeho hradu
 • 2018 - Poľovníckym chodníkom kráčali spolu s nami
 • 2019 - Farnosť sv. Urbana Nitra – Zobor
 • 2019 - Záhada historického pamätníka v Ladiciach
 • 2019 - Záchranca prenasledovaných

Referencie[upraviť | upraviť kód]

Zdroje[upraviť | upraviť kód]

Iné projekty[upraviť | upraviť kód]