Ján Móry

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Ján (Mory) Móry
hudobný skladateľ a pedagóg
Narodenie 10. júl 1892
Banská Bystrica
Úmrtie 5. máj 1978 (85 rokov)
Bratislava

Ján Móry (Mory) (* 10. júl 1892, Banská Bystrica - † 5. máj 1978, Bratislava) bol hudobný skladateľ a pedagóg. Pseudonym: H. Tschirmer

Rodina[upraviť | upraviť zdroj]

 • otec: Emil Móry
 • matka: Vilma rod. Maršovská
 • manželka: Magda rod. Szakmáryová

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1902-1910 absolvoval katolícke gymnázium v Banskej Bystrici, školský rok 1905/1906 absolvoval na mariánskom chlapčenskom ústave v Budapešti. V rokoch 1910-1912 študoval na Vysokej škole obchodnej v Budapešti, potom bol na obchodnej praxi v Hamburgu, Berlíne a v ďalších miestach Európy a v zámorí. V hre na klavíri sa vzdelával 8 rokov u prof. Jakuba Scheinbergera v Banskej Bystrici, kompozíciu študoval u prof. Sándora Dobóa v Budapešti a 1921-1925 u Hermana Büchela v Berlíne. Do roku 1921 viedol rodinný obchod v Banskej Bystrici, ktorý predal súrodencom Klimovcom (potraviny Klimo na Námestí SNP č. 9). Najdlhšie pôsobil ako majiteľ hotelového areálu Móry na Novom Štrbskom Plese. Tu ho navštevovali popredné osobnosti kultúrneho a hudobného života - maliar Edmund Gwerk, skladatelia Alexander Albrecht, Béla Bartók, Viliam Figuš-Bystrý,Eugen Suchoň, Alexander Moyzes, speváci Marta Krásová, Josef Munclingr, Oldřich Nový, Štefan Hoza, manželia Sylvia a Rudolf Macudzinski, klavirista Michal Knechtsberger s manželkou Elenou, libretista jeho operiet Günther Bibo, generálny hudobný riaditeľ Hermann Büchel a mnohí ďalší. Spolu s manželkou Magdou tu usporadúval hudobné salóny, na ktorých obaja aj s hosťami koncertne účinkovali. Radiojournal Košice z nich vysielal priame prenosy, ktoré v knihe hostí Móryovci nazvali Radio Monte Móry.
V rokoch 1945-1960 učiteľ, potom riaditeľ Hudobnej školy v Spišskej Novej Vsi, napokon žil v Bratislave. Podnety pre hudobnú teóriu a prax získal od V. Figuša-Bystrého, s ktorým sa stýkal v Banskej Bystrici a vo Vysokých Tatrách.
Známou osobnosťou hudobného života ako tvorca zábavnej hudby na Slovensku sa stal v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Piesne, operety, spevohry sa hrali okrem Slovenska aj v Čechách a v Nemecku. Skladby sa nahrávali na gramofónové platne. Väčšina jeho operiet má charakter salónnych, konverzačných hier, kde sa uplatnili typické móryovské piesne a duetá, tance a ouvertúry. Je autorom dvanástich hudobno-javiskových diel, vyše dvesto piesní, komorných, orchestrálnych, sakrálnych a inštruktívnych skladieb. V Banskej Bystrici založil športový klub BAC so silným futbalovým mužstvom. Jeho pozostalosť je uložená v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici.

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Orchestrálna hudba
 • Pod Kriváňom, suita, 1924
 • Slovenské pastierske tance, 1925
 • Pod Tatrami, symfonická báseň, 1926
 • Torrero, predohra, 1929
 • V tieni hôr, suita 1930
 • Španielska serenata, 1931
 • Karpatský pochod, 1932
 • Spišské tance, 1933
 • Kabylské tance, 1934
 • Obrazy zo Slovenska, 1940
 • Posledná cesta hrdinova, smútočný pochod, 1943
 • Baletná hudba z opery Zlatovláska, 1943
 • Symfonické obrazy, suita, 1950
 • Zbojnícka rapsódia, 1951
Operetná hudba
 • Biela holubica (Die weisse Taube), spevohra, libreto Richard Wilde (Nemecké divadlo Brno, 1925, Košice, 1926)
 • Buckelpeter (Hrbatý Petríček), detská rozprávková hra so spevmi, libreto Gertruda Scholzová - Kallivodová (Matejovce pri Poprade, 1927, Nemecká opera Opava, Nemecká opera Moravská Ostrava, 1928, Hamburg)
 • A sors kissaszony (Osud, Vyžrebovaná nevesta), opereta, 1928, libreto Andor Kardos, nepredvedená
 • Zimný románik (Zimná rozprávka, Wintermärchen), opereta, libreto Olbrich a Wonger (Moravská Ostrava, 1927; Brno, 1928; SND Bratislava, 1932; Mestské divadlo Opava, 1933)
 • Torrero, spevohra, 1929, libreto Richard Wilde, nepredvedená
 • La Valliére (Z lásky k vlasti, podľa románu Idyla kráľovskej lásky od Dory Dunckerovej do slovenčiny preložila a upravila Viera Strelcová - Zachová), spevohra, libreto Günther Bibo (Schiller Theater Berlin, 1933; SND Bratislava, 1935; Košice, 1936; Slovenská televízia, 1960)
 • Levočská Madona (Die holzgeschnitzte Madona), opereta, libreto Wilhelm Neményi (Rozhlas Brno, 1935, Praha)
 • Slečna vdova (Jeho tri vdovy, Douglas a jeho ženy, Die vierte von rechts), libreto Hans Tschirmer (Ján Móry), texty piesní Oldřich Nový (Zemské divadlo Brno, 1935; Nové divadlo Praha, 1936; Thalia Theater Hamburg, 1936; SND Bratislava, 1940)
 • Pre teba všetko, opereta, libreto Oldřich Nový (Nové divadlo Praha, 1939)
 • Námorný kadet (Der Seekadett), prepracovaná komická opereta F.Zella a R.Genéea, texty upravil Günther Bibo, slovenský preklad Karol Jakub (SND Bratislava 1940, Košice, Nitra)
 • Nevesta z lepších kruhov (Moja dcéra sa má vydávať), opereta, 1941 (?), (Slovenské ľudové divadlo Bratislava, 1945; Nitra).
 • Zlatovláska, detská rozprávková opera, libreto Dr. Otto Rosenauer a Ján Móry, nepredvedená
Piesňové cykly pre spev a klavír
 • Móry János: Nótáskönyve, 14 piesní na maďarské texty
 • Tagore Album, op.12, piesne na slová Rabindranátha Thákura
 • Spišské balady a piesne, op. 23
 • Spišské ľudové piesne
 • Zemplínske ľudové piesne
 • Šesť piesní na slová Rity Reiners
 • Šesť piesní na slová Ľuda Trégera
 • Pozdrav jari, 4 piesne
 • Motívy zo Slovenského raja
 • Orientálne piesne
Zborová tvorba
 • Spišské piesne, l. a 2. zošit
 • Spišské ľudové piesne, zmes, 1.- 3. zošit
 • Zemplínske ľudové piesne, zmes, 1.-4. zošit
 • Naše krásne Pohronie
 • Mestá mladých
 • Pozdrav vlasti
 • Cirkevná hudba vo verziách pre spev a klavír alebo organ, pre spev, zbor a klavír alebo organ
 • Ave Maria, op.13
 • Spišská omša
 • Salve Regina
 • Salve mundi Domina
 • Ave verum
 • Regina coeli
 • Laudate Dominum
 • O, Maria, virgo pia
 • Benedicta es tu
 • Komorná tvorba
 • Symfonické obrazy, úprava orchestrálne skladby pre klavír štvorručne a pre dva klavíre
 • Parafráza na slovenskú ľudovú pieseň pre klavír
 • Deux poemes pre husle a klavír
 • Horský potok pre husle a klavír
 • Song pre husle a klavír
 • Capriccio pre husle a klavír
 • Intermezzo pre hoboj
 • Poeme pre violoncello
 • Consolation pre fagot
Inštruktívne a prednesové skladby
 • 14 prednesových skladieb pre 32-basovú harmoniku
 • 4 tance pre 80-basovú harmoniku
 • 11 ľahších prednesových skladieb pre 32 - 80-basovú harmoniku
 • Malý harmonikár, cyklus skladieb
 • Deti spievajú a hrajú, 25 skladbičiek pre najmladších klaviristov

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice 1255 – 2000
 • Slovenský biografický slovník
 • BÁRDIOVÁ, M. Ján Móry. Heslo. In JURÍK, M. – ZAGAR, P., ed. 100 slovenských skladateľov. Bratislava: NHC, 1998, s.195 - 198.
 • BÁRDIOVÁ, M. Duchovná hudba Jána Móryho. In Lengová, Jana ed. Duchovná hudba v premenách času. Prešov: Súzvuk, 2001, s. 65 -71.
 • BÁRDIOVÁ, M. Ján Móry a bratislavské inscenácie jeho operiet v prvej polovici 20.- storočia. In LENGOVÁ, Jana, ed. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy. Bratislava: Veda, 2006, s. 117 – 140. ISBN 80-224093-8-3.
 • Biografický slovník, zv. IV. Martin: Matica slovenská, 1990, s.223 - 224.
 • Československý hudební slovník osob a institucí, sv. II. Praha: SHV, 1965, s. 117 - 118.
 • MAŽÁRIOVÁ, T. Ján Móry. Zborník referátov zo sympózia, ktoré sa uskutočnilo v rámci podujatí k 100. výročiu narodenia skladateľa v Banskej Bystrici v dňoch 21.-22. mája 1992. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum, 1992, Edícia Naši rodáci.
 • POTÚČEK,J. Súpis slovenských hudobnín a literatúry o hudobníkoch. Bratislava: SAVU, 1952, s.174 - 176.
 • URSÍNYOVÁ, T. Marginálie k vývoju hudobno - zábavného divadla na Slovensku. In GRUN, B. Dejiny operety, Bratislava: OPUS, 1980, s. 504 - 506.
 • URSÍNYOVÁ, T. Cesty operety. Bratislava: OPUS, 1982, s. 60 - 65.
 • VAJDA, I. Slovenská opera. Bratislava: OPUS, 1988, s.30, 200, 203 - 205, 207 - 208.
Diskografia
 • Karpathen Marsch. Karl Woitschach, Blas - Orchester. 1933 (?). Made in Germany, SAMPLE RECORD P B 1873.
 • Ja, du allein. Lied aus der Operette:" La Valliére" (Janos von Mory - Günther Bibo). Joseph Schmidt mit Orchester unter Leitg. v. Kapellmstr. O.Dobrindt, Carl Lindstöm ArG, PARLOPHON B.48 810 - II BIEM 133752. Germany.
 • Ja du - du allein bist die Frau. Aus der Operette "La Valliére", (Janos von Mory) Text: Günther Bibo. Louis Graveure mit Orchester, ELECTROLA Berlin, Kat. Nr. E.G. 2776, / 60 - 2255 / B.I.E.M.
 • Sei Gegrüsst mein Lieb in der Ferne. Aus der Operette "La Valliére" (Janos von Mory) Text: Günther Bibo. Louis Graveure mit Orchester, ELECTROLA Berlin, Kat. Nr. E.G. 2776, / 60 - 2254 / B.I.E.M.
 • Ján Móry : Len ty jediná. Operetné melódie. Spev Dagmar Be¬začinská, Tamara Brummerová, Alžbeta Trgová, Margaréta Vajdová, Ľubomír Kizek, Jozef Kundlák, Slovak Sinfonietta Žilina, dir. Pavol Tužinský. Edit, notes: Marianna Bárdiová MUSIC MASTER Banská Bystrica P+C 1997, MM 0008-2-031.
 • Vám lásky sľub skladám. Liebesversprechen. Ján Móry. Spev Sylvia Kurpašová a Jan Susík. BB Band & Jazz Band, kapelník Jozef Karvaš. CD z piesňovej tvorby Jána Móryho. 2007. ŠVK - Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica a Matica slovenská Martin. Edit, notes, executive producer: Marianna Bárdiová. Music Master jaroslav Stráňavský MM 0095-2-531.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 • OSUD VKMK – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.