Preskočiť na obsah

Jaroslav Chovanec

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jaroslav Chovanec
slovenský ústavný právnik,
pedagóg a autor literatúry faktu
Narodenie7. február 1935 (89 rokov)
Hrnčiarske Zalužany
Alma materUniverzita Komenského

Jaroslav Chovanec (* 7. február 1935, Hrnčiarske Zálužany) je slovenský ústavný právnik, pedagóg a autor literatúry faktu.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, na ktorej promoval s vyznamenaním v roku 1962. V roku 1967 získal titul JUDr.

Viac ako desať rokov pôsobil ako interný vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte UK a tri roky na Vysokej škole ZNB v Prahe a v Bratislave. Pôsobil na rôznych právnických fakultách vo všetkých formách pedagogického procesu vrátane skúšok, vedenia diplomových a rigoróznych prác a prác študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). Počas interného pôsobenia na PF UK bol deväť rokov tajomníkom katedry štátneho (ústavného) práva. Bol člen rady Vysokej školy ZNB. V šk. roku 1981/82 a 1982/83 externe prednášal, viedol seminárne cvičenia a skúšal na FF UK v Bratislave. Pôsobil aj na Ústave štátu a práva SAV. Od roku 1968 a do roku 1990 sporadicky prednášal na Inštitúte pre národné výbory, neskôr na Inštitúte verejnej správy MV SSR. Taktiež od roku 1962 až do 1990 prednášal z odboru štátne právo v Osvetovom ústave v Bratislave, ako aj v Socialistickej akadémii (teraz v Akadémii vzdelávania).

Na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave bol vedúcim Katedry humanitných vied a člen Vedeckej rady fakulty. V roku 1999 vykonával funkciu prorektora UCM v Trnave pre legislatívu a styk s verejnosťou. Okrem toho bol od októbra 1999 do roku 2001 členom Akademického senátu na FMK UCM.

V rokoch 1995/96 bol členom kolektívu pre založenie Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a v rokoch 1997 a 1998 členom expertnej skupiny vytvorenej na UCM v Trnave pre prípravu projektu zriadenia Fakulty verejnej správy UCM v Trnave.

Od školského roku 1999/2000 až do školského roku 2002/2003 pôsobil ako externý docent a profesor štátneho (ústavného) práva na PF UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako externý profesor na PF MB v Banskej Bystrici a interný profesor na FMK UCM v Trnave.

Až do roku 2012 bol aktívny advokát. Je člen Spolku slovenských spisovateľov, správca Nadácie Ľudovíta Štúra a Nadácie profesora Karola Planka pri PF UK, člen Združenia národne orientovaných právnikov, občianskej iniciatívy 61 krokov k slovenskej identite - Zvrchované Slovensko, vedeckej rady Slovenského pedagogického nakladateľstva na tvorbu terminologických a výkladových slovníkov, výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu; predseda Rady učiteľov Slovenského inštitútu vzdelávania, člen Historickej spoločnosti SAV a Spoločnosti pre medzinárodné právo SAV, podpredseda redakčnej rady odborno-teoretického časopisu Štát a právo. Orientoval sa na výskum štátoprávneho a ústavného vývoja ČSR. Bol členom Komisie Predsedníctva SNR pre vypracovanie návrhu Ústavy SR.

Je nositeľom viacerých ocenení a vyznamenaní. Po roku 1989 to bola napr. Cena Slovenských pohľadov (v spoluautorstve s M. Ferkom a M. Tkáčom, v r. 1993), vyznamenanie ministra kultúry Slovenska Zlatý dvojkríž (za mimoriadne iniciatívy a zásluhy o národnú kultúrnu a demokratickú štátnosť Slovenskej republiky, v r. 1995), Zlatá plaketa Literárneho fondu (v r. 2000), pamätná medaila Matice slovenskej (za dlhoročnú prácu v prospech slovenského národa a Matice slovenskej, v r. 2000), pamätná medaila Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2000) a ďalšie. V roku 2008 mu prezident Ivan Gašparovič prepožičal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

 • Nové štátoprávne usporiadanie ČSSR. Spoluautor R. Trella (Smena Brat. 1971)
 • Ústava Československej socialistickej republiky. Spoluautor R. Trella (Pravda Brat. 1971)
 • Zastupiteľská ústava ČSSR (Smena Brat. 1973)
 • Slovenské národní povstaní slavná kapitola dějin našich národů (Horizont Praha 1974)
 • Československá socialistická federácia (Pravda Brat. 1978)
 • Revolučný a štátoprávny odkaz SNP (Pravda Brat. 1980, Mladá fronta Praha 1981)
 • Aktuálne otázky právnej výchovy. Spoluautor F. Laurinec (Smena Brat. 1985)
 • Štát a právo v otázkach a odpovediach. Spoluautori J. Cuper a A. Krsková (Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava 1985)
 • Právo v súkromnom podnikaní (Komentár), I.,II. Spoluautor M. Mamojka (Bradlo Brat. 1991)
 • Právna cesta k transformácii spoločnosti (Komentár). Spoluautor M. Mamojka (Remedium Brat. 1992)
 • Voľby do Federálneho zhromaždenia ČSFR a Slovenskej národnej rady. Spoluautor P. Mozolík (Procom Brat. 1992)
 • Ústava Slovenskej republiky. Spoluautor P. Mozolík (Remedium Brat. 1992, 2. vydanie 1993)
 • Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky. Spoluautor P. Mozolík (Procom Brat. 1994)
 • Ústava Slovenskej republiky európsky štandard (Slovenská informačná agentúra vo Vydavateľstve Bedeker Slovakia Brat. 1996 aj v angl, franc. nem. preklade)
 • Chronológia cesty k zvrchovanosti Slovenskej republiky (Slovenská informačná agentúra vo Vydavateľstve Bedeker Slovakia Brat. 1996 aj v angl. franc., nem. preklade)
 • Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite - Zvrchované Slovensko. Spoluautor M. Ferko a M. Tkáč (Brat. 1996)
 • Cesta k zvrchovanosti Slovenskej republiky (Slovenská informačná agentúra vo Vydavateľstve THB Brat. 1997 aj v angl. franc., nem. preklade)
 • Národnostné menšiny a etnické skupiny v Slovenskej republike (Slovenská informačná agentúra Brat. 1997 aj v angl. franc., nem. preklade)
 • Voľby prezidenta Slovenskej republiky (Volebný slovník) (EPOS Brat. 1999)
 • Slovenská republika - budovanie suverénneho štátu (Procom Brat. 2002)
 • Malý slovník ústavného práva (Procom Brat. 2002)
 • Ústava Slovenskej republiky - základný zákon štátu (Procom Brat. 2002)
 • Encyklopédia k prijímacím skúškam na právnické fakulty (Pedagogika Brat. 2001)
 • Lexikón ústavného práva. Spoluautor I. Palúš (Procom Brat. 2004)
 • Lexikón k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike (Bratislava, 2005)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]