Josef Moucha

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Jozef Moucha)
Josef Moucha
Josef Moucha
Narodenie7. apríl 1930
Slaný
Úmrtie9. marec 1972 (41 rokov)
Praha
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Josef Moucha

RNDr. Josef Moucha, CSc. (* 7. apríl 1930, Slaný – † 9. marec 1972, Praha) bol významný a entomologickej verejnosti veľmi známy český prírodovedec, entomológlepidopterológ a dipterológ, ktorý má význam hlavne ako autor niektorých významných publikácií a kníh o motýľoch, ktoré patria na území Slovenska ešte stále medzi veľmi obľúbené a populárne.

Bol členom Čs. společnosti entomologické od roku 1945 a pôsobil ako vedúci entomologického oddelenia Národného múzea v Prahe.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Narodil sa v Slaném. Po skončení základnej školy študoval na reálnom gymnáziu v Novom Bydžove, ktoré úspešne ukončil maturitou v roku 1949. Neskôr, v rokoch 1949 – 1953, navštevoval prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, ktorú ukončil záverečnou diplomovou prácou: „Vliv potravy na vývoj bekyně velkohlavé“. Po skončení vysokej školy krátko pôsobil ako asistent u prof. Dr. Júliusa Miloša Komárka (1892 – 1955) na katedre všeobecnej zoológie. Následne dňa 1. 10. 1953 nastupuje do Národního muzea v Prahe, kde pôsobí v rokoch 1953 – 1956 spočiatku ako vedecký ašpirant, neskôr už ako vedecký pracovník. Od 1. januára 1971 prevzal funkciu vedúceho entomologického oddelenia Národního muzea v Prahe 4 – Kunraticích.

V Národním muzeu bol správcom zbierky motýľov a zaoberal sa hlavne taxonómiou, zoogeografiou a faunistikou motýľov a dvojkrídlovcov na území Česko-slovenskej republiky, ako aj palearktickej zoogeografickej oblasti. Okrem motýľov, ktorým venoval väčšiu časť svojho života sa zaoberal aj hmyzom z radu dvojkrídlovcov, hlavne z čeľadí Tabanidae, Syrphidae a Asilidae. V rámci faunistického výskumu územia Česko-Slovenska sa venoval hlavne Kováčovským kopcom, oblasti Tatranského národného parku, Vihorlatu, Rychlebským horám, Kralickému Sněžníku a Krkonošiam. V rámci Európy spracovával zbierkový materiál z územia vtedajšej Juhoslávie, Albánska, Bulharska, Turecka a Afganistanu. V rámci medzinárodných exkurzií navštívil v roku 1957 oblasť Kaukazu vo vtedajšom Sovietskom zväze a bol tiež členom prvej entomologickej expedície do Iránu, ktorej sa zúčastnil v roku 1970. Mal obrovskú zásluhu na popularizácii entomológie vo verejnosti, hlavne medzi mládežou. Známe sú hlavne jeho populárne – vedecké články a knihy, ktoré vydávali nakladateľstvá, ako Artia, Albatros, Mladé letá, Práce a pod.

Počas svojho života opísal napr. nasledujúce poddruhy hmyzu: Pieris bryoniae ssp. vihorlatensis Moucha. Pre našu entomológiu majú význam hlavne jeho práce, ako napr.: „Sbírame motýly“, ktoré veľmi ľahkou a pútavou formou oboznamujú čitateľa s problematikou radu motýľov (Lepidoptera).

Okrem týchto aktivít sa zúčastnil aj na činnosti v Ústrednom muzeologickom kabinete pri Národním muzeu v Prahe a bol jedným zo spoluautorov práce na publikácii: „Soupis entomologických sbírek v československých muzeích“, ktorú vydal spoločne s J. Ujčíkom, I. Okálim a V. Vargom.

Zomrel v Prahe 9. marca 1972.

Hlavná časť jeho zbierky hmyzu je uložená v Entomologickom oddelení Národního muzea v Prahe. Menšia časť je uložená v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave.

Bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Moucha, J.: 1951, Argynnis laodice Pall. en Tchécoslovaquie. (Lep., Rhop.). 3 pp.
 • Moucha, J.: 1951, Fragmenta Lepidopterologica. 3 pp. (in Czech).
 • Moucha, J.: 1951, Poznámka k zeměpisnému rozšíření Leptidea morsei Fent. ssp. major Lork. (Lep. Rhop.). 6 pp.
 • Moucha, J.: 1953, La distribution géographique de la Leptidea morsei Fent. en Europe (Lep. Pieridae). 8 pp.
 • Moucha, J.: 1954, Zpráva o výzkumu hmyzí fauny Rychlebských hor v r. 1954. Přírod. sbor. Ostr., 17, 424 – 425, (spoločne s P. Štysom).
 • Moucha, J.: 1955, Forme intéressante des écailles des ailes de Polyommatus bellargus Rott. (Lep. Lycaenidae), 2 pp.
 • Moucha, J.: 1957, Příspěvek k poznání zvířeny údolí Klíčavy (Lepidoptera). 4 pp.
 • Moucha, J.: 1957, K poznání vlivu potravy na vývoj bekyně velkohlavé (Lymantria dispar L.). [Über den Einfluss der Nahrung auf die Entwicklung des Schwammspinners (Lymantria dispar L.)]. Časopis Čs. spol. ent., 54, 73 – 80. (in Czech).
 • Moucha, J.: 1957, Über Papilio machaon L. im Nahen Osten (Lepidoptera, Papilionidae). 4 pp.
 • Moucha, J.: 1958, Pieris napi L. und Pieris bryoniae O. im Vihorlat – Gebirge (Lep., Pieridae). 10 pp.
 • Moucha, J.: 1961, Faunistical survey of Slovakian Butterflies deposited in the Natural History Museum in Budapest (Lepidoptera, Rhopalocera). 16 pp.
 • Moucha, J.: 1963, Schmetterlinge aus der Südchinesischen Provinz Kwan – Tun, gesammelt von Dr. I. Hrdý (1959 – 1960) (Lepidoptera, Rhopalocera). 9 pp.
 • Moucha, J.: 1965, Tagfalter – Fauna der Insel Brač (Lepidoptera). 15 pp.
 • Moucha, J.: 1965, Zpráva o výsledcích pozorování tažných motýlů v Československu za rok 1964. 6 pp.
 • Moucha, J.: 1967, Geographische Verbreitung und Variabilität von Pandoriana pandora (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera, Nymphalidae). 11 pp.
 • Moucha, J.: 1968, Ergebnisse der 2. mongolisch – tschechoslowakischen entomologisch – botanischen Expedition in die Mongolei Nr. 19: Lepidoptera. 4 pp.
 • Moucha, J.: 1968, Zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna der Grusinischen SSR (Lepidoptera). 12 pp.
 • Moucha, J.: 1970, Autographa putnami ssp. gracilis Lempke v Čechách (Lepidoptera, Noctuidae). 3 pp.
 • Moucha, J. et Choc, V.: 1972, Naši denní motýli. Edícia "OKO", nakl. Albatros, 2. vydanie. VKÚ Harmanec. 231 pp + 79 far. tab.
 • Moucha, J.: 1974, Ergebnisse der Tschechoslowakisch – Iranischen Entomologischen Expedition nach dem Iran 1970. Nr. 4: Lepidoptera: Nyphalidae: Pandoriana pandora (Denis a Schiffermüller 1775). 3 pp.
 • Moucha, J., Zahradník, J. et Vančura, B.: 1975, Naši noční motýli. Edícia "OKO", nakl. Albatros, 1. vydanie. Severografia, n. p. Liberec, 369 pp + 150 far. tab.
 • Moucha J. & Chvála, M.: 1963, A new name for the preoccupied name Thecophora Lederer, 1857 (Noctuidae). 2 pp.
 • Moucha J. & Novák I.: 1956, Kovoleskleci (Phytometrinae) Západních Karpat (Lep. Phalaenidae). 11 pp.
 • Moucha J., Poláček V. B.: 1965, Tagfalter aus Nordkorea gesammelt von J. Hlaváček (1955) (Lepidoptera, Rhopalocera). 12 pp.
 • Moucha J. & Zahradník J.: 1968, Lepidoptera collected in a light trap during the winter 1962 / 63 in Assiut, Egypt. 8pp.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • Smetana, O.: 1969, Entomologická bibliografie Československa 1951 – 1960. Academia Praha: 26, 38, 116, 123 – 125, 128, 140 – 141, 172, 206, 287, 300.
 • Rozkošny, R.: 1971, Bibliography of Diptera in Czechoslovakia 1758 – 1965. Vyd. Univ. J. E. Purkyně, Brno: 112 – 114.
 • Anonym: 1972, ABC mladych přírod. a techn. 16 (18): 15.
 • Skuhravý, V.: 1972, Za dr. Josefem Mouchou, CSc. († Dr. Josef Moucha). Živa, 20: 142, 1 fig.
 • Hoberlandt, L. & Zahradník, J.: 1973, Acta ent. bohemoslov., Praha, 70: 60 – 61.
 • Carnelutti, J.: 1973, In memoriam. Dr. Josef Moucha [Slano, 7. 4. 1930 – 9. 3. 1972]. Acta entomol. Jugosl., 1972 (8): 138.
 • Hoberlandt, L.: 1974, Čas. Nár. muz., Odd. přír., 141: 223.
 • Rozkošny, R.: 1977, Folia Fac. Scient. Nat. UJEP Brno 18 (6): 69 – 72.
 • Smetana, O.: 1979, Entomol. problémy, Bratislava, 15: 202, 209.
 • Smetana, O.: 1980, Entomol. problémy, Bratislava, 16: 171.
 • Koleška, Z.: 1987, Zpravy čs. spol. ent., ČSAV Praha, 23: 312 – 313 + portrét.
 • Hesselbarth, G. & Oorschot, H. van & Wagener, S.: 1995, Die Schmetterlinge der Türkei, Band 2: 1179 – 1199.
 • Okali, I. et al.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov s významom pre územie Slovenska. 83.
 • Gaedike, R. & Groll, E. K. eds. 2001, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Moucha Josef“: (internet).