Preskočiť na obsah

Konzervatórium (Bratislava, Tolstého 11)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Konzervatórium v Bratislave


Základné údaje
Rok založenia6. november 1919
ZameranieUmelecké konzervatórium
RiaditeľDana Hajóssi
Kontaktné údaje
AdresaTolstého 11
811 06 Bratislava
Oficiálny webOficiálna stránka

Konzervatórium v Bratislave bolo založené 6. novembra 1919 ako prvá škola svojho druhu vychovávajúca profesionálnych umelcov na Slovensku. Položilo tak pevné základy hudobného, speváckeho a dramatického umenia Slovenska. Jeho absolventi pôsobia ako hudobní a dramatickí umelci na Slovensku i v zahraničí, s možnosťou pokračovania štúdia na vysokých umeleckých školách, alebo ako pedagógovia nižších umeleckých škôl.

Názvy školy[upraviť | upraviť zdroj]

  • 1919 – 1928: Hudobná škola pre Slovensko
  • 1928 – 1941: Hudobná a dramatická akadémia
  • 1941 – 1960: Štátne konzervatórium
  • 1960 – 2002: Konzervatórium
  • 2002 – 2006: Konzervatórium v Bratislave
  • 2006 – súčasnosť: Konzervatórium

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Štúdium na Konzervatóriu v Bratislave trvá 6 rokov. Počas štúdia majú študenti pravidelné vystúpenia a sú v odborných predmetoch komisionálne hodnotení každý polrok na skúškach. Po úspešnom ukončení štvrtého ročníka vykonajú študenti maturitnú skúšku a po úspešnom ukončení šiesteho ročníka je štúdium zavŕšené absolutóriom (vyššie odborné vzdelanie). Absolventská skúška pozostáva z verejného výkonu z hlavného odboru štúdia, zo skúšky z pedagogickej prípravy a z obhajoby absolventskej písomnej práce. Po úspešnom zložení skúšky dostáva absolvent diplom uznávaný na celom svete ako doklad dovŕšeného profesionálneho umeleckého vzdelania.

Študijné odbory[upraviť | upraviť zdroj]

Študovať na konzervatóriu je možné v nasledujúcich študijných odboroch:

  • spev
  • hudobno-dramatické umenie
  • hudba - výberom študijného zamerania - skladba, dirigovanie, cirkevná hudba, hra na klavíri, hra na organe, hra na akordeóne, hra na dychovom nástroji, hra na strunovom nástroji, hra na bicích nástrojoch

Popri hlavnom predmete majú študenti spektrum ďalších predmetov rozširujúcich ich hudobné vzdelanie: individuálne predmety (povinný klavír, a i.), skupinové predmety (hudobná teória, sluchová analýza, komorná hra a i.) a kolektívne predmety (slovenský jazyk, dejiny hudby, a i.). Konzervatórium umožňuje aj individuálnu alebo mimoriadnu formu štúdia s upraveným výberom predmetov.

Prijímacie konanie[upraviť | upraviť zdroj]

Štúdium je podmienené zložením prijímacích skúšok v marci, na ktorých sa overí rozvojaschopnosť talentu, psychické a fyzické predpoklady na štúdium. Uchádzači sú podrobení skúškam z hlavného predmetu, testom z hudobnej teórie, intonácie, rytmu, slovenského jazyka a z povinného klavíra. V rámci prípravy na skúšky sa môžu uchádzači informovať a vyskúšať si, ako budú skúšky prebiehať, na metodických dňoch, trikrát do roka.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Alois Kolisek

Do roku 1919 mladé talenty zo Slovenska navštevovali hudobné učilištia v okolitých mestách Európy, ako Viedeň či Budapešť. Až následné úsilie osobností vtedajšej hudby, ako Mikuláš Schneider-Trnavský, Miloš Ruppeldt, Alois Kolísek a iných, sa postaralo o zmenu. Na prvom zasadnutí jednoty Hudobných stavov na Slovensku v roku 1919 v Žiline sa venovali otázke vytvorenia inštitúcie na výchovu profesionálnych hudobníkov aj v Bratislave.

Škola bola otvorená 6. novembra 1919, s cieľom "Vychovať Slovensku umelcov a učiteľov hudby, a pomáhať tvoriť Slovensku samostatnú hudbu." (zakladateľ a prvý správca konzervatória Miloš Ruppeldt). Pôvodne mala len sláčikové, klavírne, dychové a spevácke oddelenie. Počas svojej existencie škola zriadila viacero nových oddelení a vymenila viacero názvov (1919 "Hudobná škola pre Slovensko", 1928 "Hudobná a dramatická akadémia", 1941 "Štátne konzervatórium v Bratislave", 1960 "Konzervatórium", 2002 "Konzervatórium v Bratislave").

Dnes je Konzervatórium v Bratislave jedných z vyspelých európskych hudobných učilíšť s vlastnými hudobnými telesami, koncertnou a umeleckou činnosťou, spolupracujúce so zahraničím, rozhlasom, televíziou, Slovenskou filharmóniou, SND a inými scénami.

Od svojho vzniku vychovalo konzervatórium mnoho významných slovenských umelcov, ako Eugen Suchoň (ktorého meno nesie aj koncertná sieň konzervatória), Peter Dvorský, Edita Gruberová, Ladislav Chudík a mnohí ďalší.

Od 70. rokov sídli Konzervatórium v Bratislave v hlavnej budove na Tolstého ulici, vyučuje sa aj v susednej budove na ul. Mateja Bellu a v neďalekej budove na starobylej Konventnej ulici.

Riaditelia školy[upraviť | upraviť zdroj]

Umelecké telesá[upraviť | upraviť zdroj]

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave a Zbor Konzervatória v Bratislave sú umelecké telesá študentov Konzervatória v Bratislave, ktoré svojimi vystúpeniami reprezentujú a propagujú európsku hudobnú kultúru a špeciálne slovenskú hudobnú tvorbu a slovenské umelecké školstvo.

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave je 85-členné umelecké teleso študentov z oddelenia strunových, drevených a plechových dychových nástrojov. Medzi jeho umeleckých vedúcich a dirigentov patrili významné osobnosti ako Kornel Schimpl, Gerhard Auer, Zdeněk Bílek, Vladimír Daněk, Adolf Vykydal, Robert Stankovský. Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave pravidelne koncertuje v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, reprezentuje umelecké školstvo Slovenska na významných umeleckých festivaloch v Európe, nahráva pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu a premiéroval viaceré diela slovenských skladateľov.

Zbor Konzervatória v Bratislave je komorný zbor študentov a absolventov Konzervatória v Bratislave. Dirigentmi Zboru Konzervatória v Bratislave boli významní slovenskí dirigenti, napr. Ján Strelec, národný umelec Ján Cikker, Imrich Križan, Ladislav Holásek, Ján Klimo. Počas štúdia na konzervatóriu v zbore spievali veľké umelecké osobnosti ako Peter Dvorský, Edita Gruberová, Ján Galla, Jozef Kundlák, Miroslav Dvorský, Martin Babjak, Ľubica Vargicová, Lívia Ághová, Gustáv Beláček, Robert Stankovský, a iní. Zbor je známy nielen na Slovensku, ale poznajú ho aj v mnohých európskych krajinách, v USA, Austrálii, Mexiku, Izraeli, Jordánsku ako úspešných reprezentantov slovenskej kultúry. Pravidelne účinkuje na bohoslužbách v katedrále sv. Martina v Bratislave, nahráva pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu, spoluúčinkuje aj so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, s orchestrom Cappella Istropolitana a Symfonickým orchestrom Konzervatória v Bratislave.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°08′58″S 17°06′16″V / 48,149455°S 17,104425°V / 48.149455; 17.104425