Lepsiusov zoznam pyramíd

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Lepsiusov zoznam pyramíd obsahuje súpis niektorých staroegyptských pamiatok, ktorý vytvoril nemecký egyptológ Karl Richard Lepsius. V roku 1842 navštívil Dolný Egypt a pre svoju rozsiahlu prácu Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien (1849–1859)[1] zostavil a publikoval zoznam objektov, ktoré pokladal za pyramídy, príp. kráľovské hrobky. Je číslovaný zo severu na juh, začína objektom pri Abú Rawáš a končí pyramídou Amenemheta III. v Hawwáre. V priebehu neskorších výskumov sa ukázalo, že niektoré zo zapísaných objektov nie sú pyramídy, iné sa nepodarilo opätovne identifikovať (značka ? v prvom stĺpci).

Zoznam[upraviť | upraviť zdroj]

  # Označenie Dnešný názov Lokalita Staviteľ Lepsiusov popis
Sym ptf.svg 01 I Objekt Lepsius I Abú Rawáš Hunej (?) Neznámy kráľ (3. dynastia ?).
Sym ptf.svg 02 II Radžedefova pyramída Radžedef Radžedef.
Sym ptf.svg 03 III  Satelitná pyramída Radžedef (satelitná pyramída).
Sym ptf.svg 04 IV Veľká pyramída Gíza Chufu Chufuova Veľká pyramída v Gíze.
Sym ptf.svg 05 V  Severná satelitná pyramída Chufuova severná satelitná pyramída.
Sym ptf.svg 06 VI  Stredná satelitná pyramída Chufuova stredná satelitná pyramída.
Sym ptf.svg 07 VII  Južná satelitná pyramída Chufuova južná satelitná pyramída.
Sym ptf.svg 08 VIII Rachefova pyramída Rachef Rachefova pyramída.
Sym ptf.svg 09 IX Menkaureho pyramída Menkaure Menkaureho pyramída.
Sym ptf.svg 10 X  Západná satelitná pyramída Menkaureho západná satelitná pyramída.
Sym ptf.svg 11 XI  Stredná satelitná pyramída Menkaureho stredná satelitná pyramída.
Sym ptf.svg 12 XII  Východná satelitná pyramída Menkaureho východná satelitná pyramída.
Sym ptf.svg 13 XIII Nedokončená pyramída Záwíja al-Arján Baka (?) Nedokončená pyramída.
Sym ptf.svg 14 XIV Vrstvená pyramída Chaba (?) Chabova Vrstvená pyramída.
  15 XV Niuserreho slnečný chrám Abú Guráb Niuserre Niuserreho slnečný chrám.
? 16 XVI Pyramída Lepsius XVI Abú Sír   Neznáma tehlová pyramída.
  17 XVII Veserkafov slnečný chrám Veserkaf Veserkafov slnečný chrám.
Sym ptf.svg 18 XVIII Sahureho pyramída Sahure Kamenná pyramída so Sahureho kratušou.
  19 XIX Ptahšepsesova mastaba Ptahšepses Ptahšepsesova mastaba.
Sym ptf.svg 20 XX Niuserreho pyramída Niuserre Niuserre Ini.
Sym ptf.svg 21 XXI Neferirkareho pyramída Neferirkare Neferirkare Kakai.
? 22 XXII Pyramída Lepsius XXII   Neznáma malá pyramída.
? 23 XXIII Pyramída Lepsius XXIII   Neznáma malá pyramída.
Sym ptf.svg 24 XXIV Pyramída Lepsius XXIV   Neznáma kráľovná (?).
  25 XXV Dvojhrobka Lepsius XXV Hanebu s manž. (?) Neznáma kráľovná (?).
Sym ptf.svg 26 XXVI Raneferefova pyramída Raneferef Raneferef.
  27 XXVII Hrobka Lepsius XXVII   Úplne zničená. Viditeľný je len obrys.
? 28 XXVIII Pyramída Lepsius XXVIII   Sahure.
Sym ptf.svg 29 XXIX Bezhlavá pyramída Sakkára Menkauhor (?) Bezhlavá pyramída.
Sym ptf.svg 30 XXX Tetiho pyramída Teti Tetiho pyramída.
Sym ptf.svg 31 XXXI Veserkafova pyramída Veserkaf Veserkaf.
Sym ptf.svg 32 XXXII Stupňovitá pyramída Necerichet Džoserova Stupňovitá pyramída.
  33 XXXIII Džoserov severný pavilón Džoserov severný komplex.
  34 XXXIV Džoserov južný pavilón Džoserov južný komplex.
Sym ptf.svg 35 XXXV Venisova pyramída Venis Venisova pyramída.
Sym ptf.svg 36 XXXVI Pyramída Pepiho I. Pepi I. Pepi I.
Sym ptf.svg 37 XXXVII Džedkareho pyramída Džedkare Haram el-Šawaf Džedkarea Isesiho.
Sym ptf.svg 38 XXXVIII  Satelitná pyramída Džedkareho satelitná pyramída.
Sym ptf.svg 39 XXXIX Merenreho pyramída Merenre Merenre Nemtjemsaf I.
Sym ptf.svg 40 XL Ibiho pyramída Ibi Ibi.
Sym ptf.svg 41 XLI Pyramída Pepiho II. Pepi II. Pepi II.
Sym ptf.svg 42 XLII  Satelitná pyramída Satelitná pyramída Pepiho II (Vedžebten).
  43 XLIII Faraónova mastaba Šepseskaf Šepseskaf (Mastabat el-faraún).
Sym ptf.svg 44 XLIV Chendžerova pyramída Chendžer Chendžerova pyramída.
  45 XLV Mastaba Lepsius XLV   Leží vyššie a je trochu menšia.
Sym ptf.svg 46 XLVI Pyramída v južnej Sakkáre   Neznáma pyramída z 13. dynastie.
Sym ptf.svg 47 XLVII Pyramída Senusreta III. Dahšúr Senusret III. Senusret III.
Sym ptf.svg 48 XLVIII  Satelitná pyramída Neznámy majiteľ (mastaba).
Sym ptf.svg 49 XLIX Červená pyramída Snofru Snofruova Červená pyramída.
Sym ptf.svg 50 L Pyramída Lepsius L   Menkauhor.
Sym ptf.svg 51 LI Biela pyramída Amenemhet II. Amenemhet II. („Biela pyramída“).
  52 LII Pylón komplexu Amenemheta II. Malá satelitná pyramída.
  53 LIII Pylón komplexu Amenemheta II. Malá satelitná pyramída.
Sym ptf.svg 54 LIV Pyramída Amenemheta IV. Amenemhet IV. (?) Amenemhet IV.
  55 LV Siesiho mastaba Siesi Siesi, strážca pečate (hrobka).
Sym ptf.svg 56 LVI Lomená pyramída Snofru Snofruova Lomená pyramída.
Sym ptf.svg 57 LVII  Satelitná pyramída Snofruova satelitná pyramída (Lomená).
Sym ptf.svg 58 LVIII Čierna pyramída Amenemhet III. Amenemhet III. („Čierna pyramída“).
Sym ptf.svg 59 LIX Pyramída Neferusobek Neferusobek (?) Malá tehlová pyramída.
Sym ptf.svg 60 LX Pyramída Amenemheta I. Lišt Amenemhet I. Amenemhet I. („Severná pyramída v Lište“).
Sym ptf.svg 61 LXI Pyramída Senusreta I. Senusret I. Senusret I. („Južná pyramída v Lište“).
  62 LXII Mastaba Lepsius LXII   Mastaba neznámeho majiteľa.
  63 LXIII Mastaba Lepsius LXIII   Malá kamenná pyramída, môže byť kráľovská.
  64 LXIV Mastaba Lepsius LXIV   Malá kamenná pyramída, môže byť kráľovská.
Sym ptf.svg 65 LXV Pyramída v Médúme Médúm Snofru Kamenná pyramída, pravdepodobne Snofreva alebo Huneja.
Sym ptf.svg 66 LXVI Pyramída Senusreta II. Láhún Senusret II. Kamenná pyramída Senusreta II. (Chacheperre Senusret).
Sym ptf.svg 67 LXVII Pyramída Amenemheta III. v Hawáre Hawára Amenemhet III. Tehlová pyramída, umiestnená severne od Labyrintu (Amenemheta III).

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie a literatúra[upraviť | upraviť zdroj]