Preskočiť na obsah

Lesenický potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Lesenický potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Banskobystrický kraj
Okres Veľký Krtíš
Obce Trebušovce, Lesenice, Slovenské Ďarmoty
Prameň Ipeľská kotlina
 - poloha Trebušovce
 - výška 208 m
 - súradnice 48°07′37″S 19°12′57″V / 48,1269°S 19,2157°V / 48.1269; 19.2157
Ústie Čebovský potok
 - poloha Slovenské Ďarmoty
 - výška 143 m
 - súradnice 48°05′41″S 19°16′03″V / 48,0946°S 19,2674°V / 48.0946; 19.2674
Dĺžka 6,0 km
Hydrologický identifikátor 4-24-03-603
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Lesenický potok[1] je potok v regióne Poiplie, v území obcí Trebušovce, Lesenice a Slovenské Ďarmoty v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji. Je pravostranným prítokom Čebovského potoka v povodí Ipľa; má dĺžku 6,0 km. Hydrologický identifikátor: 4-24-03-603. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologický celok Juhoslovenská kotlina, geomorfologický podcelok Ipeľská kotlina[2].

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v nadmorskej výške 208 m n. m. v severovýchodnom kúte obecného územia Trebušovce južne od poľa Brestovec v extraviláne v okrese Veľký Krtíš, v geomorfologickom podcelku Ipeľská kotlina.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie juhovýchodojužným smerom, lemovaný je pásom príbrežnej vegetácie, v nadmorskej výške 181 m n. m. vteká na obecnú hranicu medzi obcou Trebušovce a obcou Lesenice, až do nadmorskej výšky 173 m n. m. sleduje túto obecnú hranicu, ľavým brehom obmýva pole Obchôdzka v Leseniciach, pravým brehom obmýva pole Cerina v Leseniciach, v nadmorskej výške 159 m n. m. dosahuje juhozápadný okraj intravilánu obce Lesenice, v nadmorskej výške 151 m n. m. opúšťa juhozápadný okraj intravilánu obce Lesenice, v nadmorskej výške 149 m n. m. križuje hranicu medzi obcou Lesenice a obcou Slovenské Ďarmoty, v nadmorskej výške 143 m n. m. južne od časti obce Iliašovce ústi do Čebovského potoka ako jeho pravostranný prítok. Lesenický potok nemá prítoky.[3][4]

Lesenický potok pramení a preteká v severovýchodnej časti extravilánu obce Trebušovce, preteká obcou Lesenice a ústi do Čebovského potoka v západnej časti územia obce Slovenské Ďarmoty v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji, v geomorfologickom celku Juhoslovenská kotlina, v geomorfologickom podcelku Ipeľská kotlina[5].

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Motivácia pomenovania vodného toku Lesenický potok na území obcí Trebušovce, Lesenice a Slovenské Ďarmoty má pôvod v názve obce Lesenice, cez ktorú preteká. Z toponyma Lesenice rozšírením o formant -cký a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Lesenický potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6][7]. Najstaršie listinne zachované názvy obce Lesenice sú doložené: 1244 v podobe Lezene a 1291 v podobe Lesenye[8]. V oboch sa reflektuje apelatívum les vo význame prírodný vegetačný útvar, väčšia plocha súvisle porastená stromami. V celom slovanskom priestore sú príklady aplikácie toponyma v singulári Lesnica a v pluráli Lesnice[9]. Hydronymum Lesenický potok bolo štandardizované v roku 1976[10]. V čase štandardizačného procesu názvu vodného toku bol Lesenický potok v kategórii slovenskej hydronymie jedinečným hydronymom na Slovensku.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-01-30].
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-01-28]
  3. Priebeh vodného toku Lesenický potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-01-31].
  4. Geografické názvy okresu Veľký Krtíš A21. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-471/1991 z 30.9.1991. 88 s. S. 35, 36, 50, 51, 57, 66, 67, 76. ISBN 80-900509-2-1.
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 10, 92. 079-902-87
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 25, 26, 136, 142.
  7. Milan Majtán; Pavol Žigo. Hydronymia povodia Ipľa. 1. vyd. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1999. 116 s. (Hydronymia Slobvaciae.) ISBN 80-88870-12-7. S. 44.
  8. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1977. 2, s. 143.
  9. Vladimír Šmilauer. Vodopis starého Slovenska. 1. vyd. Praha a Bratislava : Nákladem Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, 1932. 564 s. S. 476.
  10. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Stredoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-164/1976 z 22.6.1976, Kartografické informácie 9. 177 s. S. 82. Bratislava 1976. 79-008-76.