Lindan

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Lindan
Lindan
Lindan
Lindan
Lindan
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C6H6Cl6
Synonymá
  • Hexachlórcyklohexán
  • Gammahexán
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 290,8 g/mol
Teplota topenia 113 °C
Teplota varu 323 °C
Bezpečnosť
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Jed
Jed
(T)
Ďalšie informácie
Číslo CAS 58-89-9
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Lindan (hexachlórcyklohexán, HCH) je chlóroorganický insekticíd.

V súčasnosti sa Lindan vyrába v Indii, Číne a v Rumunsku. Používanie Lindanu zakázalo 17 krajín. 20 krajín jeho používanie obmedzilo.

Charakteristika a výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Je biely kryštalický prášok bez zápachu (alebo ľahko zatuchlého zápachu). Dobre rozpustný v organických rozpúšťadlách a v tukoch. Je chemicky stabilný. Vďaka jeho vlastnostiam je často porovnávaný s DDT, ale oproti DDT sa lepšie rozpúšťa vo vode.

K výrobe Lindanu sa viaže mnoho látok, napríklad chlór, benzén, fenoly, polychlorované dibenzodioxíny alebo hexachlorbenzén.

V Československu sa Lindan vyrábal v podniku Spolana Neratovice. V roku 1965 bolo zavedené spracovanie odpadov z produkcie Lindanu na výrobu pesticídu 2,4,5 – T, ktorý Československo prostredníctvom podnika zahraničného obchodu predávalo na americké letecké základne vo Vietname pre prípravu Agent Orange.[1]

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Používa sa na ochranu koreňov, listov a osiva všetkých bežných kultúrnych plodín, ale aj na ošetrenie dreva, vlny a bavlny alebo chlievov proti parazitom. Používa sa tiež vo farmácii, napríklad v šampónoch proti všiam. V Indii bol v nedávnej dobe doporučený k zásahom proti šíreniu malárie ako najlacnejšia náhrada za DDT. V medicíne sa prípravky Jacutin a Skabicid, ktoré obsahujú Lindan požívajú na liečenie svrabu.

Pôsobenie na hmyz[upraviť | upraviť zdroj]

Pôsobí na nervovú sústavu. Hmyz zasiahnutý Lindanom stráca orientáciu, je paralyzovaný - umiera. Pôsobenie tohto pesticídu nie je presne preskúmané.

Pôsobenie na človeka[upraviť | upraviť zdroj]

Lindan vykazuje rad akútnych i trvalých účinkov na ľudské zdravie. Do ľudského organizmu sa dostáva pomocou vdychovania, stykom s kožou. Dráždi oči a kožu. Zasahuje centrálnu nervovú sústavu. Taktiež poškodzuje hormonálny systém človeka.

Dlhodobé vystavenie Lindanu sa prejavuje cirhózou pečene, alebo chronickou hepatitídou. Vystavenie nižších koncentrácii Lindanu spôsobuje bolesti hlavy, podráždenie sliznice či celkové ochabnutie svalov, zvracanie a kŕče.

Smrteľná dávka pre zdravého jedinca je pol čajovej lyžičky (0,7 - 1,4 g). Najviac Lindanu prijímame v cereáliách, červenom mäse a v paradajkách.

Iné názvy[upraviť | upraviť zdroj]

Aalindan, Aerosol HCH, Africide, Agrocide, Agrocide III, Agrocide WP, Agrox Premiere, Ameisenmittel Merck, Ameisentod, Aparasin, Aphtiria, Aplidal, Arbitex, BBH, Beh-Hex, Bentox, Bexol, Celanex, Dymogam KS, Chloresene, Codechine, Cyklodyn, DB Green, DBH, Detmol-Extrakt, Devoran, Dol, Drill Tox-Spezial Aglukon, Endelit, Enhance, ENT 7796, Entomoxan, Exagamma, Forlin, Forst-Nexen, Gallogama, Gamacid, Gamaryl 80, Gamaphex, Gammalin, Gammalin 20, Gammex, Gammexane, Gammaterr, Germate Plus, Gexane, Grammapox, Hecltox, Hexa, Hexachloran, γ-Hexachloran, Hexachlorane, Hexaverm, Hexicide, Hexyclan, HGI, Hortex, Inexit, Isotox, Isotox F, Jacutin, Kernel Guard, Kokotine, Kwell, Lacca Hi Lin, Lacca Lin-O-Mulsion, Lendine, Lentox, Lidenal 82, Limacid, Linafor, Lindafor, Lindafum, Lindagam, Lindagrain, Lindagram, Lindagranox, Lindalo, Lindamul, Lindan WP 80, Lindapoudre, Lindasep, Lindaterra, Lindatox, Lindex, Lindram 50/35 WP, Lindust, Lin-O-Sol, Lintox, Lorexane, Milbol 49, Msycol, Neo-Scabicidol, Nexen FB, Nexit, Nexit-Stark, Nexol-E, Nicochloran, Novigam, Omnitox, Ovadziak, Owadziak, Pedraczak, Pflanzol, Quellada, Sang-gamma, Seed Shield, Silvanol, Skabicid, Spritz-Rapidin, Spruehpflanzol, Streunex, Supergam, TAP 85, Tri-6, Vitavax a Vitron.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Miroslav Šuta: Agent Orange a Spolana Archivované 2011-07-18 na Wayback Machine, Literární noviny, 24/2008