Lubyho právnické dni

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Zámok Smolenice, tradičné miesto konania konferencie

Lubyho právnické dni (lat. Dies Luby iurisprudentiae, angl. Luby Law Days) sú významná medzinárodná právnická vedecká konferencia organizovaná na Slovensku každý druhý rok (bienále) od roku 1990 počas septembra. Pomenovaná je po slovenskom právnikovi Štefanovi Lubym. Jej hlavnými organizátormi sú dlhodobo Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Prvé ročníky organizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského.[1][2] Okrem nich sa na organizácii niektorých ročníkov spolupodieľali napríklad Slovenská akadémia vied[2] či Slovenská advokátska komora.[3]

Hlavnými iniciátormi konferencie a založenia nadácie, ktorá ju organizuje, boli právny teoretik Jozef Prusák[4][5], právny romanista Peter Blaho[6], civilista Ján Lazar a profesorka pracovného práva Helena Barancová.[7][8]

Od roku 2002 sa konferencia konáva na zámku v Smoleniciach (Kongresové centrum SAV Smolenice).[1][2] Príspevky na konferencii sa týkajú prevažne oblasti súkromného práva a bývajú publikované v zborníkoch. V septembri 2023 sa konal XVI. ročník.[9]

Konferencie sa pravidelne zúčastňujú významní právnici z krajín vyšehradskej štvorky, Nemecka, Rakúska, Holandska či krajín južnej a východnej Európy.[9][2] Účastníkmi sú spravidla profesori a docenti súkromného práva, ale aj odborníci z praxe, advokáti či notári.[10] Podujatie podľa niektorých právnikov nemá vo svojej kategórii „v strednej a východnej Európe obdobu“.[4]

Ročníky a témy[1]
Ročník Rok Téma Miesto
1. 1990 Sloboda, právo a bezprávie Trenčianske Teplice
2. 1992 Slušnosť v práve Trenčianske Teplice
3. 1994 Zmluvný a zodpovednostný systém v súkromnom práve Trenčianske Teplice
4. 1996 Duševné vlastníctvo v procese transformácie právneho systému Bratislava
5. 1998 K návrhu slovenského občianskeho zákonníka Bratislava
6. 2000 Zákaz zneužitia práva Omšenie
7. 2002 Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie Smolenice
8. 2004 Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva Smolenice
9. 2007 Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe Smolenice
10. 2009 Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe Smolenice
11. 2013 Ochrana slabšej strany v súkromnom práve Smolenice
12. 2015 Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve Smolenice
13. 2017 Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť Smolenice
14. 2019 Ad hoc legislatíva v súkromnom práve Smolenice
15. 2021 Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve Smolenice
16. 2023 Človek v práve Smolenice

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c Lubyho právnické dni [online]. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, [cit. 2023-10-23]. Dostupné online.
  2. a b c d Lubyho právnické dni sa zaoberajú ad hoc legislatívou [online]. Bratislava: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, [cit. 2023-10-23]. Dostupné online.
  3. DETVAI, Štefan. Slovenská advokátska komora spoluorganizátorom VII. Lubyho právnických dní. Bulletin slovenskej advokácie (Bratislava: Slovenská advokátska komora), 2002, čís. 1, s. 101. ISSN 1335-1079.
  4. a b NÁVRAT, Matúš; ŠKREKO, Anton. VIII. Lubyho právnické dni - kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva. Justičná revue (Bratislava: Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky), 2004, roč. 56, čís. 12, s. 1431. ISSN 1335-6461.
  5. LUBY, Štefan. Moji intelektuáli. Bratislava : VEDA, 2003. ISBN 978-80-224-0822-6. S. 94.
  6. VLADÁR, Vojtech. Za profesorom Petrom Blahom. Studia iuridica Cassoviensia (Košice: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 2018, roč. 6, čís. 2, s. 5. Dostupné online [cit. 2023-10-23]. ISSN 1339-3995.
  7. ADAMOVA, Zuzana; KOSNACOVA, Marianna. Viii. Dies Luby Iurisprudentiae - Harmonisation, Codification And Europeanisation Of Private Law - Conference organised by the Stefan Luby Foundation in co-operation with the Law Faculty of the University of Trnava - Smolenice (Slovak Republic), 16 – 17 September 2004. Uniform Law Review, Volume 9, Issue 3, August 2004, 2004, roč. 9, čís. 3, s. 585 – 588. ISSN 1124-3694.
  8. GRÓFIKOVÁ, Zuzana; DORIČ, Pavol. Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve: Konferencia Nadácie Štefana Lubyho. Ars notaria (Bratislava: Notárska komora Slovenskej republiky), 2021, roč. 24, čís. 4, s. 23 – 25. ISSN 1335-2229.
  9. a b XVI. Lubyho právnické dni 2023: Človek v práve [online]. Bratislava: Komisár pre zdravotne postihnutých, [cit. 2023-10-23]. Dostupné online.
  10. GRÓFIKOVÁ, Zuzana. Správa z vedeckej konferencie VII. Lubyho právnických dní. Ars notaria (Bratislava: Notárska komora Slovenskej republiky), roč. 2002, čís. 4, s. 11 – 12. ISSN 1335-2229.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]