Mäkkýšovce

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Mäkkýšovce
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Amphineura
Hatscheck, 1891
Synonymá
Aculifera
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Mäkkýšovce[1][2] (iné názvy: pamäkkýše[3], prvomäkkýše[1][4][5], amfineury[1][6][5] [v širšom zmysle], staršie: chitóny (jazykový variant: chitony) [v širšom zmysle][1][7]; lat. Amphineura alebo Aculifera [oboje v širšom zmysle]) sú primitívne mäkkýše.

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Telo je uhorkovité, ale aj dlhé, červovité, často mierne sploštené. Dorsálna flexia sa ešte neprejavuje – ústa aj anus sú terminálne. Telo pokrýva ostnitá kutikula. V najprimitívnejších prípadoch obsahuje vápenaté spikuly, u chitónov je na chrbtovej strane vytvorená zvláštna schránka zo štítkov. Hlava je slabo diferencovaná, nemajú oči, tykadlá ani statocysty. Nervová sústava je ešte v podstate rebríčková.[5]

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

Systém recentných taxónov mäkkýšovcov je takýto (stav okolo roku 2020):[8][9][10][11][12][13][14][15][5][2][1][16]

podkmeň mäkkýšovce/prvomäkkýše/chitóny A/amfineury A (Amphineura A/Aculifera A):

 • trieda chitóny B/amfineury B/štítonosiče (ďalšie slov. synonymá pozri v článku o tomto taxóne) (Polyplacophora/Placophora/Amphineura B/Loricata)
 • [trieda] červovce A/červovky A (Aplacophora A/Aculifera B/Solenogastres A):
  • trieda červovce B (Aplacophora B/Solenogastres B/Ventroplicida/Neomeniomorpha/Neomeniidea)
  • trieda červovky B/zadnožiabernice (Caudofoveata/Chaetodermomorpha/Chaetodermatidae)

Staršie sa do mäkkýšovcov niekedy zaraďovala aj trieda čiapočkovce/čiapočky (Monoplacophora); táto sa dnes spravidla zaraďuje do schránkovcov (Conchifera).

Vysvetlivky: A, B, C...je pomocné označenie rôznych významov toho istého názvu. Znak / oddeľuje úplné synonymá.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d e ORSZÁGH, Ivan; ČEJKA, Tomáš; ORSZÁGHOVÁ, Zlatica. Slovenské mená mäkkýšov (Mollusca). 1. vyd. V Bratislave : Univerzita Komenského, 2012. 207 s. ISBN 978-80-223-3170-8.
 2. a b TIRJAKOVÁ, E. et al. SYSTÉM EUKARYOTICKÝCH JEDNOBUNKOVCOV A ŽIVOČÍCHOV. 2015 [1]
 3. BOLEČEK, Peter. Biológia : pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. 1. vyd. Nitra : Enigma, 2010. 406 s. ISBN 978-80-89132-95-9. S. 248.
 4. LENOCHOVÁ, Mária; NEČAS, Oldřich; DVOŘÁK, František; VILČEK, František; BOHÁČ, Ivan. Biológia pre 1. ročník gymnázií. 3. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. 211 s. ISBN 80-08-02318-X. S. 138.
 5. a b c d PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
 6. amfineury. In: Encyclopaedia Beliana 1 S. 212
 7. chitóny. In: Malá encyklopédia biológie 1975. S.
 8. Kocot, K.M., Poustka, A.J., Stöger, I. et al. New data from Monoplacophora and a carefully-curated dataset resolve molluscan relationships. Sci Rep 10, 101 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-019-56728-w
 9. Wanninger, A. and Wollesen, T. (2019), The evolution of molluscs. Biol Rev, 94: 102-115. https://doi.org/10.1111/brv.12439
 10. PONDER, Winston; LINDBERG, David R.. Phylogeny and Evolution of the Mollusca. [s.l.] : University of California Press, 2008. 469 s. ISBN 978-0-520-25092-5. S. 8.
 11. PROTHERO, Donald R.. Bringing Fossils to Life (An Introduction to Paleobiology). [s.l.] : Columbia University Press, 2013. 672 s. Dostupné online. ISBN 978-0-231-53690-5. S. 388.
 12. M.Alan Kazlev. Molluscan Phylogeny [online]. palaeos.com, [cit. 2023-04-03]. Dostupné online.
 13. LEHMANN, Ulrich; HILLMER, G.. Fossil Invertebrates. [s.l.] : CUP Archive, 1983. 364 s. Dostupné online. ISBN 978-0-521-24856-3. S. 82.
 14. SALVINI-PLAWEN, L. v. Solenogastres und Caudofaveata (Mollusca, Aculifera): Organisation und phylogenetische Bedeutung. In: Malacologia, 1969, 9(1), str. 191-216 [2]
 15. FERIANC, O. et al. Slovenské mená zoologického systému. In: Kultúra slova 5 1978 [3]
 16. bruzdobrzuchy. In: Encyk. PWN [online]. encyklopedia.pwn.pl, [cit. 2023-04-03]. Dostupné online.