Manažment výkonnosti

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Manažment výkonnosti (iné názvy: riadenie výkonnosti/výkonov/výkonu, výkonnostný/výkonový manažment, manažment výkonov/výkonu, manažérstvo výkonnosti; angl. performance management) je v technike, ekonómiipersonalistike proces hodnotenia pokroku smerom k dosiahnutiu vopred stanovených cieľov. Napr. v personalistike slúži na maximalizáciu výkonov ľudských zdrojov a tým pomáha podnikom a organizáciám dosiahnuť svoje strategické ciele.