Metylhydrazín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Metylhydrazín
Metylhydrazín
Metylhydrazín
Metylhydrazín
Metylhydrazín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CH6N2
Synonymá MMH
Vzhľad kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 46.073 g.mol-1
Teplota topenia -52 °C
Teplota varu 87.5 °C
Hustota 0.875 g.cm3
Bezpečnosť
NFPA 704
4
4
4
Ďalšie informácie
Číslo CAS 60-34-4
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Metylhydrazín, skratka MMH (z angl. Monomethylhydrazine) je derivát hydrazínu. Pri normálnych podmienkach je to číra prchavá kvapalina s charakteristickým zápachom organických amínov. Metylhydrazín je miešateľný s vodou, hydrazínom a alkoholmi, taktiež je rozpustný v uhľovodíkoch. Je vysoko toxický, pri kontakte s pokožkou alebo sliznicami pôsobí poleptanie. Po vstrebaní dráždi centrálny nervový systém, pôsobí kŕče, po požití dôjsť k hemolýze a poškodeniu pečene. Taktiež je považovaný za karcinogén. Prvá pomoc a liečba pri zasiahnutí MMH je rovnaká ako pri zasiahnutí hydrazínom.

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Metylhydrazin sa používa ako palivo v raketových motoroch na kvapalné pohonné látky, alebo pri chemických syntézach. V raketových motoroch sa ho využíva ako jedna zo zložiek bipropelantu (dvojzložkové palivo), pričom sa využívajú jeho silné redukčné schopnosti. Druhá zložka paliva je volená tak, aby pri kontakte s MMH došlo k samovoľnému vznieteniu (tzv. hypergolické palivo). Prudko reaguje napríklad s fluórom, fluoridom chloritým, dimérom oxidu dusičitého a s kyselinou dusičnou, pričom posledné dve látky sú v kozmických aplikáciách používané najčastejšie. Výhodný je vysoký bod varu, ktorý umožňuje dlhodobé skladovanie. Na rozdiel od mnohých iných raketových palív nepotrebuje zložité nádrže, alebo kryogénne technológie.

Vďaka vyššie uvedeným vlastnostiam sa MMH využíva hlavne v menších raketových motoroch, ako sú OMS (Orbital Maneuvering System) raketoplánu Space Shuttle, alebo pohonné systémy kozmických sond a satelitov, ktorých misie trvajú niekoľko rokov. Metylhydrazin, podobne ako dimetylhydrazín (UDMH) sú oproti hydrazínu dostatočne stabilné. Môžu tak byť používané v motoroch s regeneratívnym chladením dýzy. MMH sa niekedy pridáva ako tretia zložka do zmesi Aerozin-50 (čo je zmes hydrazínu a UDMH).

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Monomethylhydrazine na anglickej Wikipédii.