Miestna doprava

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Miestna doprava je druh vnútroštátnej dopravy. Spravidla ide o vykonávanie dopravy na najmenšej administratívnej úrovni krajiny1. Na Slovensku je synonymum miestnej dopravy obecná doprava. Podľa kritéria použitej dopravnej cesty je vo väčšine prípadov homogénna.

Príklad miestnej osobnej dopravy v podobe MHD v Bratislave

Miestna nákladná doprava[upraviť | upraviť kód]

Z hľadiska nákladnej dopravy sem patrí jednoduché zásobovanie v rámci obce. Vo väčších mestách je dobrým príkladom napríklad zásobovanie zo skladu do predajne, poprípade preprava balíkov a poštových zásielok.

Schéma miestnej dopravy. Šedý polygón symbolizuje zastavanú časť mesta, červené línie symbolizujú linky miestnej dopravy

Miestna osobná Slovensku[upraviť | upraviť kód]

Z hľadiska osobnej dopravy sem patrí preprava osôb v rámci obce. V konkrétnom prípade sa takáto doprava nazýva mestská doprava, mestská autobusová doprava alebo mestská hromadná doprava. Zriaďuje sa len v prípade, že na obsluhu obce (spravidla mesta) nepostačuje vnútrooblastná doprava, alebo je potreba komplexnejšej obsluhy územia (veľký počet obyvateľov, ktorý je potrebné prepraviť rýchlo v rámci mesta, veľká hustota obyvateľstva). Táto doprava je charakteristická vysokou dynamikou (počet zastávok, počet dverí určených na nástup, počet spojov).

Prevádzkovatelia miestnej osobnej dopravy sú v prípade väčších miest dopravné podniky2 prevádzkujúce MHD na rôznych trakciách (autobus, električka, trolejbus), alebo divízie dopravcov SAD vykonávajúce MAD v menších mestách. Diskutabilné je zaradenie Tatranskej elektrickej železnice a Trenčianskej elektrickej železnice.

Vybraní prevádzkovatelia miestnej osobnej dopravy na Slovensku[upraviť | upraviť kód]

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]

Poznámky[upraviť | upraviť kód]

1 Hoci je na Slovensku najmenšia admninistratívna jednotka katastrálne územie – do miestnej dopravy sa zaraďuje aj doprava v rámci hraníc obce, ktorá môže mať viac katastrálnych území. Takisto sa na Slovensku nachádzajú dve mestá, ktoré sa rozkladajú na území viac obcí (Bratislava a Košice). V takomto prípade radíme dopravu v rámci týchto miest do miestnej dopravy.

2 Niektoré dopravné podniky prevádzkujú aj vnútrooblastné, či dokonca zahraničné linky, ktoré v žiadnom prípade nemožno zaradiť medzi miestnu dopravu (hoci samotní dopravcovia zaraďujú tieto linky medzi MHD). Prioritne však vykonávajú miestu osobnú dopravu, preto sem možno takýchto dopravcov, ako príklad, zaradiť.