Miroslav Fikar

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Miroslav Fikar
slovenský chemik a informatik, vysokoškolský pedagóg
Narodenie1966 (52 alebo 53 rokov)
Známy vďakarektor Slovenskej technickej univerzity
Alma materFakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (* 1966) je slovenský chemik a informatik, vysokoškolský pedagóg. Od 1. marca 2019 bol poverený výkonom a od 23. marca 2019 je rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave[1], keď nahradil v tejto funkcii Roberta Redhammera.

Vzdelanie a kariéra[upraviť | upraviť zdroj]

Miroslav Fikar pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave od roku 1989, po absolvovaní Gymnázia Jura Hronca a vysokoškolského štúdia v odbore Automatizované systémy riadenia na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT. Pracoval ako asistent, odborný asistent (od 1994), docent (od 2000) a profesor (26. 6. 2007 v odbore automatizácia na Fakulta elektrotechniky a informatiky STU). Titul DrSc. získal v roku 2009 na tému Optimálne riadenie procesov s obmedzeniami. Profesijne sa vo výskume a pedagogickej činnosti venuje automatizácii, riadeniu procesov, modelovaniu a simuláciám. Je spoluautorom dvoch monografií v nakladateľstve Springer, 40 karentovaných časopiseckých publikácií (75% so zahraničnými spoluautormi), 135 publikácií (Scopus), viac ako 700 citácií, H index 12. Absolvoval dlhodobé výskumné pobyty na univerzitách v Nemecku, Francúzsku, Dánsku, Švajčiarsku. Je štipendistom nemeckej nadácie Alexander von Humboldt. Plynulo komunikuje v štyroch svetových jazykoch. Od roku 2003 pôsobí ako vedúci katedry (oddelenia) a od 2006 ako riaditeľ Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.[1]

Je vedúcou osobnosťou vo využívaní e-learningu na STU, koordinátorom prekladu softvérového balíku pre tvorbu výučbových systémov a elektronických kurzov Moodle do slovenčiny.[2]

Rektor Slovenskej technickej univerzity[upraviť | upraviť zdroj]

Akademický senát STU ho zvolil za kandidáta na rektora STU na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2018. O post rektora STU mali záujem traja uchádzači. Okrem neho aj Dušan Petráš a Štefan Stanko. V prvom kole získal Fikar 22 hlasov, Stanko 13 hlasov a Petráš 7. Keďže ani jeden z kandidátov na rektora nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Akademického senátu STU, uskutočnilo sa aj druhé kolo (na rovnakom zasadnutí 3. decembra 2018). Stanko v ňom získal 18 hlasov a Fikar 24 a vo voľbách zvíťazil. [3][4] Funkčné obdobie predchádzajúceho rektora Roberta Redhammera skončilo po ôsmych rokoch 23. marca 2019, Fikar má teda pred sebou prvé funkčné obdobie s trvaním do 23. marca 2023.

Vo svojom volebnom programe uviedol, že úlohou vedenia univerzity je posilniť postavenie univerzity tak, aby bola rešpektovaným partnerom v európskom kontexte. Zameriavať sa chce na študentov, ale aj zamestnancov. Za dôležité považuje tiež zamerať sa na transparentnosť, zlepšiť informovanosť a komunikáciu na všetkých úrovniach, budovať elektronickú univerzitu či rozvíjať viaczdrojové financovanie. Plánuje posilňovať kvalitu vo výskume a pedagogike, budovať priemyselnú spoluprácu a podporu a starať sa zodpovedne o majetok univerzity.[3][4]

Funkcie a členstvá[5][upraviť | upraviť zdroj]

 • Zástupca pre Slovensko v organizáciách IFAC (International Federation of Automatic Control, od 2008), European Control Association (2007 – 2013).
 • Člen Akreditačnej komisie a predseda pracovnej skupiny v oblasti výskumu 16 (Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie).
 • Predseda komisie „ad hoc“ pre obhajoby doktorských dizertačných prác v oblastiach elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy a informačné a komunikačné technológie.
 • Člen technických výborov IFAC, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
 • Člen redakčnej rady CC časopisu International Journal of Applied Mathematics and Computer Science.
 • Predseda redakčnej rady odborného časopisu AT&P Journal.
 • Člen vedeckých rád: FCHPT STU v Bratislave, FAI UTB v Zlíne, CIIRC ČVUT v Prahe.
 • Predseda spoločnej odborovej komisie pre PhD Automatizácia na STU (FEI, FChPT, MtF, SjF).
 • Člen odborovej komisie pre PhD na FEL ČVUT Praha (Riadenie a robotika), FBERG TUKE Košice (Riadenie procesov).
 • Člen Mensa Slovensko.
 • Open source aktivista

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Spektrum: Akademický senát zvolil kandidáta na rektora [online]. STU, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online.
 2. FIKAR, Miroslav. Moodle 1.8: príručka učiteľa [online]. Bratislava: FCHPT STU, 2008 [cit. 2017-04-12]. Dostupné na: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle/pluginfile.php/13521/mod_page/content/2/m18uc.pdf
 3. a b Novým rektorom STU v Bratislave je Miroslav Fikar [online]. domov.sme.sk, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online.
 4. a b M. Fikar sa stal novým rektorom STU v Bratislave [online]. skolskyservis, Teraz.sk, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online.
 5. prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. [online]. [Cit. 2019-03-01]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]