Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky je najvyššia vojenská funkcia v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Velí v rozsahu svojej pôsobnosti Generálnemu štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ozbrojeným silám Slovenskej republiky. Pre túto funkciu je plánovaná najvyššia vojenská dôstojnícka hodnosť generál.[1]

Od 7. mája 2018 je náčelníkom generálporučík Daniel Zmeko.[2] Vymenovaný bol 26. apríla 2018.[3] Predošlým náčelníkom bol od 6. mája 2014 Generál Milan Maxim[4] Jeho funkčné obdobie skončilo 6. mája 2018.[5]

Zástupcum náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR je od roku 2020 generálporučík Ľubomír Svoboda.[6] Funkciu zástupcu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR - náčelník štábu vykonáva od 1. mája 2022 generálmajor Peter Babiar.[7]

Postavenie[upraviť | upraviť zdroj]

Velenie ozbrojeným silám je proces, v ktorom Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky vydáva v rozsahu svojej pôsobnosti vojenské rozkazy na zabezpečenie plnenia úloh ozbrojených síl.[8] Velenie ozbrojeným silám odborne, organizačne a technicky zabezpečuje Generálny štáb.[9] Na čele Generálneho štábu je náčelník Generálneho štábu, ktorý velí Ozbrojeným silám. Náčelníka generálneho štábu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Je podriadený ministrovi obrany, ktorému zodpovedá za výkon svojej funkcie. Náčelník Generálneho štábu je vymenovaný na štyri roky; vymenovanie je obmedzené najviac na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou.[10]

Práva[upraviť | upraviť zdroj]

Náčelník Generálneho štábu má počas vykonávania funkcie právo na bezplatné používanie jedného služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou a na poskytnutie a používanie jedného služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vykonávania funkcie. Limit bezplatného používania služobného mobilného telefónu určuje minister obrany. Peňažné náležitosti náčelníka generálneho štábu, ako aj nároky vyplývajúce zo služobného pomeru určuje minister obrany podľa osobitných predpisov.[11]

Zoznam náčelníkov Generálneho štábu[upraviť | upraviť zdroj]

Zoznam zástupcov náčelníkov Generálneho štábu[upraviť | upraviť zdroj]

(neúplný)

Zoznam zástupcov náčelníkov Generálneho štábu - náčelníkov štábu[upraviť | upraviť zdroj]

(neúplný)

Poznámka[upraviť | upraviť zdroj]

Pri bežnej komunikácii sa pre oficiálny výraz "Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky" používa skratka "N GŠ OS SR".

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Zákon č.346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 34 ods.3
 2. a b Prezident vymenoval do funkcie náčelníka Generálneho štábu OS SR genmjr. Zmeka [online]. mosr.sk, 2018-04-26, [cit. 2018-04-26]. Dostupné online.
 3. Prezident vymenoval náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, 2018-04-26, [cit. 2018-04-26]. Dostupné online.
 4. a b Ivan Gašparovič odvolal a vymenoval náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR [online]. Kancelária prezidenta SR, 06.05.2014, [cit. 2014-05-06]. Dostupné online.
 5. TASR. Prezident vymenoval D. Zmeka za náčelníka Generálneho štábu OS. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2018-04-26. Dostupné online [cit. 2018-04-26].
 6. a b Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR [online]. Ozbrojené sily SR, [cit. 2021-01-28]. Dostupné online.
 7. a b K prvému máju dôjde k zmenám vo velení Ozbrojených síl Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Ministerstvo obrany SR, [cit. 2022-05-25]. Dostupné online.
 8. Zákon č. 321/2002 Z.z., o ozbrojených silách Slovenskej republiky §7 ods.1
 9. Zákon č. 321/2002 Z.z., o ozbrojených silách Slovenskej republiky §7 ods.4
 10. Zákon č. 321/2002 Z.z., o ozbrojených silách Slovenskej republiky §7 ods.5 a 6
 11. Zákon č. 321/2002 Z.z., o ozbrojených silách Slovenskej republiky §7 ods.7 až 9
 12. Náčelník Gen. štábu OS SR [online]. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, [cit. 2014-04-23]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 13. Náčelník Gen. štábu OS SR [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, [cit. 2012-02-10]. Dostupné online.
 14. Náčelník Gen. štábu OS SR [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, [cit. 2012-02-10]. Dostupné online.
 15. Náčelník Generálneho štábu OS SR [online]. Bratislava: Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, [cit. 2014-04-25]. Dostupné online. Archivované 2018-04-11 z originálu.
 16. 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR [online]. Bratislava: Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, [cit. 2014-04-25]. Dostupné online. Archivované 2018-04-11 z originálu.
 17. a b Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR [online]. Bratislava: Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, [cit. 2017-04-01]. Dostupné online. Archivované 2018-04-11 z originálu.
 18. a b Zmeny v čele Generálneho štábu OS SR [online]. Ozbrojené sily SR, [cit. 2018-10-19]. Dostupné online. Archivované 2018-10-15 z originálu.
 19. Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR [online]. Ozbrojené sily SR, [cit. 2018-10-19]. Dostupné online. Archivované 2018-10-20 z originálu.
 20. 2. zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR [online]. Bratislava: Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, [cit. 2014-04-25]. Dostupné online. Archivované 2018-04-11 z originálu.
 21. a b Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR – náčelník štábu [online]. Bratislava: Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, [cit. 2017-04-01]. Dostupné online. Archivované 2018-04-11 z originálu.
 22. ŽIAK, Jozef. Odovzdanie velenia pozemným silám v Trenčíne [online]. Bratislava: Pozemné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 2017-03-24, [cit. 2017-04-01]. Dostupné online. Archivované 2018-04-11 z originálu.
 23. Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR – náčelník štábu [online]. Ozbrojené sily SR, [cit. 2018-04-19]. Dostupné online. Archivované 2018-04-11 z originálu.
 24. Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR – náčelník štábu [online]. Ozbrojené sily SR, [cit. 2021-01-28]. Dostupné online.

Pramene[upraviť | upraviť zdroj]

 • Zákon č. 321/2002 Z.z., o ozbrojených silách Slovenskej republiky
 • Zákon č.346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií Archivované 2020-04-10 na Wayback Machine