Národné parky v Česku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chránené územia v Česku
Velkoplošné zvlášť chránené územia
Národný park
Chránená krajinná oblasť
Maloplošné zvlášť chránené územia
Národné prírodné rezervácie (zoznam)
Národná prírodná pamiatka (zoznam)
Prírodná rezervácia
Prírodná pamiatka
Obecne chránené územia
Prírodný park
Významný krajinný prvok
Natura 2000
Európsky významná lokalita
Vtáčia oblasť
Pamätný strom
Česko: Národné parky v Česku
Krkonošský NP
NP České Švýcarsko
NP Podyjí
NP Šumava
Národné parky v Česku

Národné parky v Česku sú zvlášť chránené veľkoplošné územia.

V Česku sa nachádzjú štyri takéto národné parky.[1] Ich status upravuje zákon č. 114/1992 Zb., o ochrane prírody a krajiny. Najstarší z nich je Krkonošský národný park (vyhlásený v roku 1963), najväčší je Národný park Šumava (69 030 ha). Pre národné parky sa používa skratka NP.

Zoznam[upraviť | upraviť zdroj]

Kód AOPK Názov Dátum vyhlásenia Rozloha (ha) OpenStreetMap Poznámka
66 Krkonošský národný park (KRNAP) 1963-05-1717. mája 1963 000000000036300.000000000036 300 2327566
55 Národný park České Švýcarsko 2000-01-011. januára 2000 000000000007900.00000000007 900 1903929
78 Národný park Podyjí 1991-03-2020. marca 1991 000000000006259.00000000006 259 2029366
42 Národný park Šumava 1991-03-2020. marca 1991 000000000069030.000000000069 030 2029367 Zriadený z časti CHKO Šumava z r.1963, rozloha súčasného NP a CHKO spolu je 1630 km2[2]

Pojem národný park[upraviť | upraviť zdroj]

Národný park je definovaný v § 15 zákona ČR č. 114/1992 Zb., o ochrane prírody a krajiny:

Rozsiahle územia, jedinečné v národnom či medzinárodnom merítku, ktorých značnú časť zaujímajú prirodzené alebo ľudskou činnosťou málo ovplyvnené ekosystémy, v ktorých rastliny, živočíchy a neživá príroda majú mimoriadny vedecký a výchovný význam, je možné vyhlásiť za národné parky. Akékoľvek využitie národných parkov musí byť podriadené zachovaniu a zlepšeniu prírodných pomerov a musí byť v súlade s vedeckými a výchovnými cieľmi sledovanými ich vyhlásením. Národné parky, ich poslanie a bližšie ochranné podmienky sa vyhlasujú zákonom.
– § 15 zákona č. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny

Zákonné úpravy[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1956 bol vydaný zákon č. 40/1956 Zb., o štátnej ochrane prírody, ktorý definoval pojem i jeho náplň na území Česko-Slovenska. Rozsahy vyhlásených chránených území sa dodatočne menili vládnymi nariadeniami.

Vývoj názorov na ochranu prírody viedol v roku 1992 k prijatiu nového zákona č. 114/1992 Zb., o ochrane prírody a krajiny.[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Zvláště chráněná území (§14): Národní parky [online]. AOPK ČR. Dostupné online.
  2. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území v České republice. Praha 3: Informatorium. Kapitola Význam a kategorie chráněných území, s. 7. ISBN 80-85368-13-7.
  3. Chráněná území ČR, Liberecko, svazek III. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Kapitola Ochrana přírody, s. 64. ISBN 80-86064-43-3.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]