Národný socializmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Národný socializmus alebo nacionálny socializmus je (seba-)označenie rôznorodých ideológií spravidla sa snažiacich spojiť idey socializmu a nacionalizmu, ale inak v detailoch často dosť odlišných. Napríklad koncom 19. storočia vznikali strany označované ako národnosocialistické, ktoré mali typický sociálnodemokratický program a zároveň program národného sebaurčenia (napr. Česká strana národnosociálna), kým v Nemecku v 20. storočí vznikla Národnosocialistická nemecká robotnícka strana (NSDAP), ktorá mala program, ktorý by sa dnes označil ako fašistický. Podľa ideológie tejto strany vznikol pojem nacizmus ako skratka z "národný socializmus".

V užšom zmysle sa pojmom národný socializmus myslí len nacizmus.