OpenDocument

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Formát OpenDocument (ODF), skrátené z OASIS Open Document Format for Office Applications (Otvorený dokumentový formát pre kancelárske aplikácie), je otvorený formát súboru na ukladanie a vzájomnú výmenu upravovateľných kancelárskych dokumentov, ako sú napríklad textové dokumenty (vrátane obežníkov, správ, a kníh), tabuľkových hárkov, grafov, a prezentácií. Túto normu vyvinulo priemyselné konzorcium Organizácia za presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie (OASIS), na základe formátu, ktorý bol pôvodne vytvorený pre kancelársky balík OpenOffice.org. ODF bol schválený ako norma OASIS 1. mája 2005. Formát OpenDocument je od 3. mája 2006 štandardizovaný Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu ako štandard ISO/IEC 26300.

Štandard ODF spĺňa podmienky tzv. otvoreného štandardu, pretože bol spoločne vyvinutý viacerými organizáciami vo verejne prístupnom procese, je verejne dostupný, môže byť implementovaný kýmkoľvek bez obmedzenia a má viacero nezávislých implementácií. Formát OpenDocument je otvorenou alternatívou k proprietárnym dokumentovým formátom vrátane populárnych, ale nedokumentovaných formátov DOC, XLS, a PPT, ktoré používa Microsoft Office, ako aj formátu Microsoft Office Open XML (tento posledný formát má rozličné licenčné požiadavky, ktoré zabraňujú niektorej konkurencii, aby ho používala). Organizácie a jednotlivci, ktorí ukladajú svoje údaje v otvorenom formáte, akým je aj OpenDocument, sa vyhnú viazanosti na jediného poskytovateľa softvéru, čím slobodne môžu prejsť na iný softvér v prípade, ak ich poskytovateľ ukončí činnosť, zvýši ceny, zmení svoj softvér, alebo zmení svoje podmienky licencovania softvéru na menej výhodné.

OpenDocument je jedinou normou pre upravovateľné kancelárske dokumenty, ktorá prešla bezpečnostnou previerkou nezávislého uznávaného štandardizačného orgánu, bola implementovaná viacerými poskytovateľmi softvéru, a môže byť implementovaná akýmkoľvek dodávateľom (vrátane proprietárnych poskytovateľov softvéru, ako aj vývojárov používajúcich open source softvérové licencie ako GNU LGPL alebo GNU GPL).

Dosah na verejnú správu[upraviť | upraviť zdroj]

Keďže jedným z cieľov otvorených formátov, akým je aj OpenDocument, je garantovať dlhodobý prístup k údajom bez právnych alebo technických bariér, vlády sa stále viac zaoberajú otázkou použitia otvorených formátov v štátnej resp. verejnej správe. Napríklad, v roku 2002, Dr. Edgar David Villanueva Nuñez, právnik a kongresman Republiky Peru, napísal list pre Microsoft Peru, v ktorom nastolil otázky ohľadne slobodného, bezplatného a trvalého prístupu k dokumentom v proprietárnych formátoch. (Nuñez, 8. apríla 2002). Obzvlášť krajiny Európy a americký štát Massachusetts sa zaoberajú štúdiom dôsledkov výberu dokumentového formátu.

Európa[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Adaptácia ODF v Európe

Európske vlády minimálne od roku 2003 skúmajú rozličné možnosti pre uchovávanie dokumentov vo formáte založenom na XML, vydali už i technické štúdie ako napríklad "Valoris Report" (Valoris). V marci 2004 Európske vlády požiadali tím OpenOffice-u a tím Microsoft-u, aby prezentovali svoje kancelárske dokumentové formáty založené na XML (Bray, 29. septembra 2004).

USA[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Adaptácia ODF v štáte Massachusetts

Americký štát Massachusetts takisto skúma svoje možnosti ako implementovať spracovávanie dokumentov založených na XML. Začiatkom roku 2005, Eric Kriss, tajomník Úradu administratívy a financovania v Massachusetts, bol prvým vládnym úradníkom v USA, ktorý verejne spojil otvorené formáty s účelom verejnej politiky: "Je prvoradou nevyhnutnosťou amerického demokratického systému nemať naše verejné dokumenty uzamknuté v nejakom proprietárnom formáte, možno nečitateľnom v budúcnosti, alebo podliehať licencii proprietárneho systému, ktorý k nim obmedzuje prístup" (Kriss, 15. januára 2005).

Ostatné vlády[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa OpenDocument dátového hárku OASIS, "singapurské Ministerstvo obrany, francúzske Ministerstvo financií a jeho Ministerstvo hospodárstva, financií a priemyslu, brazílske Ministerstvo zdravotníctva, mesto Mníchov v Nemecku, Rada mesta Bristol v Spojenom Kráľovstve, a mesto Viedeň v Rakúsku všetci adoptujú aplikácie, ktoré podporujú OpenDocument." (OASIS, 20. júna 2005).

V novembri 2005 James Gallt, predseda Národnej asociácie vedúcich informatikov v štátnej správe (v USA), povedal, že mnoho ostatných štátnych agentúr sa takisto zaoberá použitím OpenDocument-u (LaMonica, 10. novembra 2005).

BECTA (British Education Communication Technology Agency) je agentúra v Spojenom Kráľovstve (UK) oprávnená definovať stratégiu informačných technológií pre všetky školy v UK, vrátane definovania noriem pre celú infraštruktúru škôl. V roku 2005 publikovali rozsiahly dokument popisujúci stratégiu pre infraštruktúru v školách. Tento dokument požaduje používanie OpenDocument-u pre údaje kancelárskych dokumentov, a hlavne nepovoľuje používať binárne formáty (.doc/.xls/.ppt) ani XML formát Microsoft-u. BECTA to zdôvodňuje nasledovne: "Akákoľvek kancelárska aplikácia (program) používaná inštitúciami musí byť uložiteľná (a ostatnými prezerateľná) použitím spoločne dohodnutého formátu, ktorý zabezpečuje, že inštitúcia nie je viazaná na používanie konkrétneho softvéru. Hlavným cieľom pre všetky kancelárske aplikácie (programy) je poskytovať funkčnosť, aby sa splnili špecifikácie tu opísané (či už licencovaný softvér, open source alebo nelicencovaný freeware) a teda aby mnohí poskytovatelia aplikácií mohli dodávať vzdelávacej inštitúcii ICT trhu." (Lynch, 2005).

Uruguajská “exekutíva, legislatíva, súdnictvo, organizácia a spoločnosti, v ktorých má štát majoritu“, majú šíriť a prijímať elektronické dokumenty prinajmenšom v jednom otvorenom formáte - ODF alebo PDF (júl 2008, odkaz).

Venezuela prijala ODF ako národný štandard (Tectonic Archivované 2012-12-22 na Wayback Machine Október 2008).

Štandardizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Štandardizácia OpenDocument-u

Norma OpenDocument bola vyvinutá priemyselným konzorciom OASIS. Formát OpenDocument je od 3. mája 2006 štandardizovaný Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu ako štandard ISO/IEC 26300.

Podpora aplikáciami[upraviť | upraviť zdroj]

Mnoho aplikácií a programov podporuje OpenDocument.

Pozri aj: Zoznam aplikácií podporujúcich OpenDocument

Microsoft nateraz odmieta podporovať formát OpenDocument, tvrdiac, že mu chýbajú nezávislé implementácie a dôležité funkcie, aj keď naznačil, že tento svoj postoj v budúcnosti asi zmení.

Pozri aj: Pozícia Microsoft-u ohľadom podpory OpenDocument-u

Špecifikácie[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Technické špecifikácie OpenDocument-u

Najbežnejšie prípony súborov používané pre dokumenty OpenDocument sú prípony.odt pre textové dokumenty,.ods pre tabuľkové hárky,.odp pre prezentácie,.odg pre grafiku. OpenDocument-ový súbor môže byť buď jednoduchý súbor XML ktorý používa <office:document> ako koreňový prvok, alebo Jar (Zip) komprimovaný archív obsahujúci viacero súborov a adresárov. Takmer výlučne sa používa formát založený na Jar, keďže môže do seba vsunúť aj binárny obsah a zvykne byť podstatne menší.

Formáty súborov[upraviť | upraviť zdroj]

Špecifikácia formátu ODF obsahuje odporúčané prípony a MIME typy podporovaných formátov súborov:

Dokumenty[upraviť | upraviť zdroj]

Dokument Prípona MIME Typ
textový dokument .odt application/vnd.oasis.opendocument.text
tabuľka .ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
prezentácia .odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation
grafika .odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics
graf .odc application/vnd.oasis.opendocument.chart
matematický výraz .odf application/vnd.oasis.opendocument.formula
obrázok .odi application/vnd.oasis.opendocument.image
hlavný textový dokument .odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master

Šablóny[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem vyššie-uvedených dokumentov sú podporovaná aj šablóny určené pre ich tvorbu:

Šablóna dokumentu Prípona MIME Typ
šablóna textového dokumentu .ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template
šablóna tabuľky .ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template
šablóna prezentácie .otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template
šablóna grafiky .otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template
šablóna grafu .otc application/vnd.oasis.opendocument.chart-template
šablóna matematického výrazu .otf application/vnd.oasis.opendocument.formula-template
šablóna obrázku .oti application/vnd.oasis.opendocument.image-template
šablóna webovej stránky .oth application/vnd.oasis.opendocument.text-web

Prístupnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Prístupnosť v OpenDocument-e

Jednou z dôležitých otázok nastolenou v diskusii o OpenDocumente je, či je alebo nie je tento formát prístupný pre postihnutých. Sú dva okruhy problému: podporuje špecifikácia prístupnosť, a sú implementácie prístupné?

Zatiaľ čo špecifikácia OpenDocument-u prechádza rozsiahlou revíziou prístupnosti, vie sa, že mnoho zložiek na ktorých je postavená (ako napríklad SMIL pre audio a multimédiá a SVG pre vektorovú grafiku) už prešlo procesmi Iniciatívy webovej prístupnosti konzorcia W3C.

Už teraz existujú aplikácie, ktoré momentálne čítajú/zapisujú OpenDocument ktoré exportujú tagované PDF súbory (ako podpora prístupnosti PDF); to naznačuje, že väčšina alebo všetky potrebné údaje pre prístupnosť už sú zahrnuté vo formáte OpenDocument.

Na rozdiel od toho, proprietárne formáty súborov balíka Microsoft Office nemali zatiaľ žiadnu verejnú revíziu ohľadom otázok prístupnosti, a v skutočnosti tieto najrozšírenejšie binárne formáty nie sú ani len publikované na revíziu, takže špecifikácia OpenDocument-u sa dnes považuje za vyšší štandard než akýkoľvek z formátov Microsoft-u.

Mnohí tvrdia, že otvorené formáty, akým je aj OpenDocument, sú nevyhnutné pre skutočnú prístupnosť. Proprietárne formáty nemôžu byť implementované všetkými stranami, a tým vytvárajú zbytočné bariéry pri tvorbe prístupných technológií. Na rozdiel od nich, OpenDocument je plne špecifikovaný vo verejnom dokumente bez akýchkoľvek bariér implementovania, čím umožňuje komukoľvek vytvárať softvér potrebný pre postihnutých. Ale, mať špecifikáciu prístupnosti nestačí; čo je treba tiež, sú prístupné implementácie, čo nie je a nemalo by byť záležitosťou formátu.

Technické porovnanie s formátmi Microsoft XML[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Porovnanie OpenDocument-u s formátmi Microsoft XML

Licencovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Špecifikácia OpenDocument je dostupná na stiahnutie a použitie zadarmo pre všetkých. Neodvolateľná dohoda o duševnom vlastníctve vykonaná kľúčovým prispievateľom Sun Microsystems nie je nič iné než Vyhlásenie IPR spojené so špecifikáciou, poskytujúce všetkým implementérom záruku, že neobsahuje žiaden materiál, ktorý by mohol vyžadovať licenčné podmienky od nejakého autora. Naopak, niektoré normotvorné organizácie, ako napríklad W3C a OASIS, propagujú licenčné podmienky bez poplatkov, ako metódu vyhnutia sa konfliktu o otázkach duševného vlastníctva, pričom stále propagujú inováciu. Pozrite tiež debatu o softvérovom patente. Stručne povedané, ktokoľvek môže implementovať OpenDocument, bez obmedzenia, a ako uvádza Zoznam aplikácií podporujúcich OpenDocument aj proprietárne aj open source softvérové programy tento formát implementujú.

Propagácia[upraviť | upraviť zdroj]

OASIS propaguje OpenDocument Formát (keďže je to ich práca).

Projekt OpenOffice.org propaguje OpenDocument Formát, keďže je použitý ako prednastavený formát súborov v ich open sourceovom kancelárskom balíku. Viacero skupín a spoločností podporuje OpenDocument Formát. Napríklad:

  • Spoločnosti ako Sun Microsystems, IBM, Novell aktívne propagujú OpenDocument Formát, ako aj ďalšie spoločnosti, ktoré môžu ale nemusia pracovať vnútri Technického Výboru OASIS pre OpenDocument Formát.
  • SpreadOpenDocument.org bola prvá, čo propagovala OpenDocument Formát širokej verejnosti v auguste 2005.
  • 4.novembra 2005, IBM a Sun Microsystems zvolali „OpenDocument (ODF) Summit“ v meste Armonk, New York, aby diskutovali o tom, ako zrýchliť adaptáciu OpenDocument-u. ODF Summit priniesol spolu predstaviteľov z viacerých priemyselných skupín a technologických spoločností, vrátane Oracle, Google, Adobe, Novell, Red Hat, Computer Associates, Corel, Nokia, Intel, a Linuxovskú e-mailovú spoločnosť Scalix. (LaMonica, 10.novembra 2005). Poskytovatelia sa zaviazali technicky vylepšiť OpenDocument pomocou existujúcich normotvorných orgánov a propagovať jeho používanie na trhu, pravdepodobne pomocou samostatnej nadácie.
  • OIDI.org Archivované 2016-10-21 na Wayback Machine (Open Interoperative Document Initiative) sa zaviazala podporovať snahy vlád na všetkých úrovniach, po celom svete, implementovať zmeny potrebné na zabezpečenie otvorenosti a vzájomnej plnej kompatibility verejných dokumentov a tým dosiahnuť ich dostupnosť pre všetkých občanov/obyvateľov bez potreby konkrétneho softvéru poskytovateľa.

Pozrite aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Špecifikácia formátu OpenDocument
Organizácie
Nasadenie v Európe
Debata
Softvér