Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Erb vojenského ordinariátu
Katedrála sv. Šebastiána

Vojenský rímskokatolícky ordinariát alebo Ordinariát OS a OZ SR bol zriadený 20. januára 2003 Svätou stolicou na základe parciálnej Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Ordinariát je postavený na úroveň diecézy, má pôsobnosť pre celé Slovensko a začal prakticky fungovať 1. marca 2003.

Zriadenie ordinariátu[upraviť | upraviť zdroj]

Vojenský ordinariát predstavuje výnimočnú formu organizácie rímskokatolíckej cirkvi. Organizačne sú cirkevné inštitúcie obyčajne zriaďované na územnom princípe (diecézy, arcidiecézy, provincie). K vytvoreniu zvláštnych cirkevných štruktúr, vojenských ordinariátov, na ktorých čelo boli ustanovení ordinári s cirkevnou právomocou, pristúpila rímskokatolícka cirkev na základe výnimočného postavenia príslušníkov a zamestnancov ozbrojených zložiek v spoločnosti. Do roku 2005 bolo na celom svete zriadených 34 vojenských ordinariátov.

Zriaďovanie vojenských ordianariátov je zakotvené v ustanoveniach kánonického práva o vojenských duchovných správcoch a v apoštolskej konštitúcii pápeža Jána Pavla II. Spirituali militum curae, ktorá kánonicky upravuje duchovnú službu formou personálnych diecéz (vojenských ordinariátov, ordinariátov OS a OZ a pod.) na čele s vojenskými biskupmi, biskupmi OS a OZ alebo poľnými ordinármi. Podľa kánonického práva katolícki veriaci podliehajúci pod jurisdikciu, teda právomoc ordinára nie sú povinní ju využívať a môžu využívať aj právomoc ordinárov civilných diecéz. Právomoc ordinára neznamená povinnosť pre všetkých príslušníkov bez rozdielu vierovyznania, resp. bez vyznania, podriaďovať sa pôsobeniu ordinára a duchovných ordinariátu. Neznamená ani nijakú diskrimináciu osôb iných vierovyznaní, resp. bez vyznania, či nadradenosť katolíckej cirkvi v tejto oblasti. Tak isto nebráni ani ekumenickej spolupráci duchovných ordinariátu s duchovnými nekatolíckych cirkví, ani slúženiu ekumenických bohoslužieb aj pre príslušníkov nekatolíckych cirkví.

Zriadenie vojenského ordinariátu na Slovensku bolo umožnené na základe Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda SR 14. augusta 2002. 28. novembra 2002 zmluvu vo Vatikáne ratifikoval prezident Rudolf Schuster a štátny sekretár Svätej Stolice Angelo kardinál Sodano. Na čelo ordinariátu menoval Svätý Otec Ján Pavol II. 20. januára 2003 biskupa Františka Rábeka.

Štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti má ordinariát vo Vikariáte Ozbrojených síl SR 3 dekanáty a 21 kňazov[1]. Vo Vikariáte Ordinariátu OS a OZ SR Ministerstva vnútra SR má 3 dekanáty a 15 kňazov[2]. Vo Vikariáte Zboru väzenskej a justičnej stráže je 5 dekanátov a 18 kňazov[3].

V r. 2003-2009 bol dočasnou katedrálou Kostol svätých Jána z Mathy a Felixa z Valois v Bratislave. Od roku 2009 je hlavným chrámom ordinariátu Katedrála sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch.

Patrónmi ordianariátu sú sv. Florián, sv. Juraj, sv. Martin, sv. Michal a sv. Šebastián.

Biskupi[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]