Preskočiť na obsah

Konferencia biskupov Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súradnice: 48°08′36″S 17°06′19″V / 48,143317°S 17,105193°V / 48.143317; 17.105193

Sídlo na Kapitulskej 11 v Bratislave

Konferencia biskupov Slovenska, (skr. KBS) je biskupská konferencia katolíckych biskupov na území Slovenska. Na základe požiadavky slovenských biskupov a po súhlase Svätej stolice ju prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Bernardinus Gantin erigoval 23. marca 1993.[1] Od 10. októbra 2022 je predsedom KBS košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.[2] Sídlom KBS je Bratislava.[3]

Štatút KBS

[upraviť | upraviť zdroj]

Štatút Konferencie biskupov Slovenska definuje jej úlohu, štruktúru a funkcie jej jednotlivých zložiek. Jeho pôvodné znenie Kongregácia pre biskupov schválila 21. júna 2000. 1. marca 2016 schválila KBS na svojom plenárnom zasadaní jeho nové znenie, ktoré následne 2. decembra schválila táže kongregácia.[4]

Podľa Štatútu je KBS „zhromaždenie biskupov Slovenskej republiky, ktorí spoločne plnia niektoré pastoračné úlohy pre veriacich svojho územia“. Patria do nej podľa neho všetci biskupi činní na Slovensku ako diecézni biskupi, eparchiálni biskupi, biskupi koadjútori, pomocní biskupi alebo iní biskupi na základe poverenia Svätého stolca plniaci na Slovensku nejakú osobitnú úlohu, nepatria však do nej emeritní biskupi.[4]

Orgánmi KBS sú podľa štatútu jej plenárne zasadanie, stála rada, generálny sekretariát, rada pre ekonomické záležitosti a rôzne komisie a rady.[4]

Orgány KBS

[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavnými funkciami v rámci Konferencie biskupov Slovenska a ich aktuálnymi držiteľmi od roku 2022 sú:[2][5]

Predseda a podpredseda KBS

[upraviť | upraviť zdroj]

Predsedu a podpredsedu KBS volí plenárne zasadanie na základe súčasného Štatútu KBS na obdobie štyroch rokov.[4] Pred prijatím nového znenia v roku 2016 bolo ich funkčné obdobie trojročné.[7]

Od vzniku KBS zastávali funkciu predsedu nasledujúci biskupi:

Podpredsedovia KBS boli nasledovní:

Stála rada KBS

[upraviť | upraviť zdroj]

Stála rada sa podľa Štatútu KBS stará o prípravu plenárneho zasadania a dohliada na uvádzanie na ňom prijatých rozhodnutí do praxe. Jej členmi sú vždy predseda, podpredseda a generálny sekretár KBS a dvaja ďalší biskupi vybraní voľbou.[4] Od roku 2022 sú týmito dvomi biskupmi Stanislav Stolárik a Stanislav Zvolenský.[2][5]

Tlačová kancelária (TK KBS)

[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasťou sekretariátu KBS je Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, ktorá slúži aj ako tlačové oddelenie KBS. Vydáva spravodajský servis zo života Cirkvi vo svete a na Slovensku, elektronický spravodajský bulletin Život Cirkvi a zabezpečuje kontakty medzi médiami a Katolíckou cirkvou na Slovensku ako aj monitoring dennej tlače.[16]

Komisie KBS

[upraviť | upraviť zdroj]

Biskupské komisie majú za úlohu skúmať zvláštne otázky a pripravovať podklady pre plenárne zasadanie. Každá komisia má jedného z biskupov za predsedu a ďalších dvoch biskupov ako členov. Ku komisiám môže predseda komisie na návrh diecézneho biskupa privolať znalcov.[4] Komisiami KBS a ich predsedami v súčasnosti sú:[17]

Na riešenie niektorých záležitostí zriaďuje KBS rady, ktorých predsedom je jeden z biskupov a členmi sa na návrh diecéznych biskupov môžu stať vhodní klerici alebo laici.[4] V súčasnosti jestvujú nasledujúce rady KBS a ich predsedami sú:[17]

Aktuálni členovia KBS

[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa štatútu KBS sú jej členmi všetci biskupi diecézni, eparchiálni, pomocní, koadjútori a ďalší, ktorí pôsobia na území Slovenska.[4] V súčasnosti sú to títo:[18]

Bratislavská arcidiecéza
Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita (od 8. marca 2008)
Jozef Haľko, pomocný biskup (od 17. marca 2012)
Trnavská arcidiecéza
Ján Orosch, arcibiskup (od 30. augusta 2013)
Nitrianska diecéza
Viliam Judák, diecézny biskup (od 16. júla 2005)
Peter Beňo, pomocný biskup (od 24. apríla 2021)
Žilinská diecéza
Tomáš Galis, diecézny biskup (od 15. marca 2008)
Banskobystrická diecéza
Marián Chovanec, diecézny biskup (od 15. decembra 2012)
Košická arcidiecéza
Bernard Bober, arcibiskup-metropolita (od 10. júla 2010)
Marek Forgáč, pomocný biskup (od 1. septembra 2016)
Rožňavská diecéza
Stanislav Stolárik, diecézny biskup (od 16. máj 2015)
Spišská diecéza
František Trstenský, diecézny biskup (od 21. októbra 2023)
Ján Kuboš, pomocný biskup (od 24. júna 2020)
Prešovská archieparchia
Jonáš Maxim, arcibiskup metropolita (od 27. januára 2024)
Košická eparchia
Cyril Vasiľ, eparchiálny biskup (od 4. júla 2021)
Bratislavská eparchia
Peter Rusnák, eparchiálny biskup (od 9. marca 2008)
Milan Lach, pomocný biskup (od 12. februára 2023)
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
František Rábek, ordinár (od 1. marca 2003)

Bývalí členovia KBS

[upraviť | upraviť zdroj]

Od vzniku KBS zaniklo členstvo viacerým biskupom či už smrťou alebo odchodom z úradu. Týmito biskupmi sú:[19][20]

Biskupi slovenského pôvodu pôsobiaci vo svete

[upraviť | upraviť zdroj]

Napriek tomu, že nie sú členmi KBS, do života slovenskej cirkvi sa zapájajú aj slovenskí biskupi žijúci v zahraničí.[1] Medzi nich patria, resp. patrili:[19][20]

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. a b c KBS. Historický prierez desaťročnej činnosti Konferencie biskupov Slovenska [online]. [Cit. 2012-07-20]. Dostupné online.
 2. a b c d e KBS. KBS povedie najbližšie štyri roky košický arcibiskup Bernard [online]. 2022-10-10, [cit. 2022-10-10]. Dostupné online.
 3. KBS. Kontakt [online]. KBS, [cit. 2023-09-07]. Dostupné online.
 4. a b c d e f g h KBS. Štatút Konferencie biskupov Slovenska [online]. [Cit. 2016-07-07]. Dostupné online. (slov.)
 5. a b KBS. Generálny sekretariát [online]. KBS, [cit. 2023-09-06]. Dostupné online.
 6. TK KBS. Hovorkyňou Konferencie biskupov Slovenska sa stala Katarína Jančišinová [online]. 2023-06-12, [cit. 2023-06-13]. Dostupné online.
 7. Statuto della conferenza episcopale slovacca 2000 [online]. LiCoDu, [cit. 2023-09-06]. Dostupné online.
 8. a b TK KBS. Novým predsedom KBS Mons. Stanislav Zvolenský [online]. 2009-10-28, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 9. a b Predsedom KBS ostáva Stanislav Zvolenský [online]. Katolícke noviny, 2018-11-23, [cit. 2023-09-06]. Dostupné online.
 10. Teraz.sk. OBRAZOM: Pohreb emeritného košického arcibiskupa Alojza Tkáča. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2023-05-30. Dostupné online [cit. 2023-09-07].
 11. KBS. Plenárne zasadanie KBS 31.08.2000 [online]. KBS, [cit. 2023-09-07]. Dostupné online.
 12. Staronovým predsedom KBS Mons. František Tondra [online]. Bratislava: TK KBS, 2003-09-16, [cit. 2023-09-07]. Dostupné online.
 13. KBS. 55. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska [online]. KBS, [cit. 2023-09-07]. Dostupné online.
 14. Predsedom KBS opätovne Mons. Stanislav Zvolenský [online]. Bratislava: TK KBS, 2012-11-06, [cit. 2023-09-07]. Dostupné online.
 15. KBS. Plenárne zasadanie KBS 21.-22.9.2015 (82) [online]. KBS, [cit. 2023-09-07]. Dostupné online.
 16. TK KBS. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online.
 17. a b KBS. Komisie a rady Konferencie biskupov Slovenska [online]. KBS, rev. 2023-03-07, [cit. 2023-09-07]. Dostupné online.
 18. KBS. Biskupi na Slovensku [online]. KBS, [cit. 2023-09-06]. Dostupné online.
 19. a b KBS. Zosnulí biskupi [online]. KBS, [cit. 2023-09-07]. Dostupné online.
 20. a b KBS. Ostatní biskupi [online]. KBS, [cit. 2023-09-07]. Dostupné online.

Externé stránky

[upraviť | upraviť zdroj]