Konferencia biskupov Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Súradnice: 48°08′36″S 17°06′19″V / 48,143317°S 17,105193°V / 48.143317; 17.105193

Sídlo na Kapitulskej 11 v Bratislave

Konferencia biskupov Slovenska, (skr. KBS) je biskupská konferencia katolíckych biskupov na území Slovenska. Na základe požiadavky slovenských biskupov a po súhlase Svätej stolice ju prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Bernardinus Gantin erigoval 23. marca 1993[1]. Dňa 22. novembra 2018 bol za predsedu KBS štvrtýkrát za sebou zvolený Mons. Stanislav Zvolenský.[2] Sídlom KBS je Bratislava.

Vyňaté niektoré definície KBS podľa jej štatútu[upraviť | upraviť kód]

Tento štatút Konferencie biskupov Slovenska bol schválený Kongregáciou pre biskupov dňa 21. júna 2000 pod číslom 221/93. Na základe žiadosti Konferencie biskupov Slovenska zo dňa 27. apríla 2016 po schválení jej Plenárnym zasadaním 1. marca 2016, udelila Kongregácia pre biskupov dekrétom zo dňa 2. decembra 2016 recognitio ku novému zneniu štatútu Konferencie biskupov Slovenska.

čl. 1
Konferencia biskupov Slovenska, zriadená Apoštolskou stolicou, je zhromaždenie biskupov Slovenskej republiky, ktorí spoločne plnia niektoré pastoračné úlohy pre veriacich svojho územia, aby sa čoraz viac vzmáhalo dobro, ktoré Cirkev poskytuje ľuďom najmä formami a spôsobmi apoštolátu, vhodne prispôsobenými okolnostiam času a miesta podľa normy práva (porov. kán. 447 a 449, § 1, CIC).
čl. 2
Konferencia biskupov Slovenska má na základe samého práva právnu subjektivitu (porovnaj kánon 449, § 2, CIC).[3]
čl. 3 – § l
Do Konferencie biskupov Slovenska patria všetci diecézni biskupi územia Slovenska a im podľa práva na roveň postavení, biskupi koadjútori a pomocní biskupi a ostatní titulárni biskupi, ktorí na tomto území alebo mimo neho plnia osobitnú úlohu zverenú im Apoštolskou stolicou alebo Konferenciou biskupov na spoločné dobro krajiny (porov. kán. 450, § l, CIC).[4]
čl. 3 – § 2
Členmi Konferencie biskupov Slovenska sú aj eparchiálni biskupi a im podľa práva na roveň postavení, biskupi koadjútori a pomocní biskupi východného obradu na Slovensku, ktorí nepatria do inej Konferencie biskupov.
čl. 3 – § 3
Emeritní biskupi nie sú členmi Konferencie biskupov Slovenska.
čl. 4
Konferenciu biskupov Slovenska tvoria: plenárne zasadanie, stála rada, generálny sekretariát, rada pre ekonomické záležitosti, ako aj komisie a rady ustanovené konferenciou na vymedzený cieľ.[5]

Orgány KBS[upraviť | upraviť kód]

Generálny sekretariát KBS[upraviť | upraviť kód]

Generálny sekretariát KBS
Predseda Mons. Stanislav Zvolenský
Podpredseda Mons. Bernard Bober
Generálny sekretár Mons. Marián Chovanec
Výkonný sekretár Ivan Ružička
Hovorca Martin Kramara

Predsedovia KBS[upraviť | upraviť kód]

Predseda KBS Funkčné obdobie
začiatok koniec
Mons. František Tondra 4. máj 1993 13. apríl 1994
Mons. Rudolf Baláž 13. apríl 1994 29. apríl 1997
29. apríl 1997 31. august 2000
Mons. František Tondra 31. august 2000 16. september 2003
16. september 2003 3. október 2006[6]
3. október 2006 28. október 2009[7]
Mons. Stanislav Zvolenský 28. október 2009 8. november 2012[8]
8. november 2012[9] 21. september 2015
21. september 2015 22. november 2018
22. november 2018 v súčasnosti

Stála rada KBS[upraviť | upraviť kód]

Stála rada KBS
Predseda Mons. Stanislav Zvolenský
Podpredseda Mons. Bernard Bober
Generálny sekretár Mons. Marián Chovanec
1. zvolený člen Mons. Ján Orosch
2. zvolený člen Mons. Viliam Judák

Tlačová kancelária (TK KBS)[upraviť | upraviť kód]

Súčasťou sekretariátu KBS je Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, ktorá slúži aj ako tlačové oddelenie KBS. Vydáva spravodajský servis zo života Cirkvi vo svete a na Slovensku, elektronický spravodajský bulletin Život Cirkvi a zabezpečuje kontakty medzi médiami a Katolíckou cirkvou na Slovensku ako aj monitoring dennej tlače.[10]

Komisie KBS[upraviť | upraviť kód]

Rady KBS[upraviť | upraviť kód]

 • Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky
 • Rada pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života
 • Rada pre laické a apoštolské hnutia
 • Rada pre rodinu
 • Rada pre mládež a univerzity
 • Rada pre misie
 • Rada pre ekumenizmus
 • Ekonomicko-právna rada
 • Rada Iustitia et Pax
 • Rada pre Rómov a menšiny
 • Rada pre Slovákov v zahraničí
 • Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru
 • Rada pre pastoráciu v zdravotníctve a Slovenskej katolíckej charity
 • Rada pre migrantov, utečencov / pútnikov
 • Rada pre realizáciu zmlúv medzi Svätou stolicou a SR
 • Rada pre históriu
 • Ekonomická rada KBS
  1. volený člen (na tri roky od 12.10.2016): Dp. Mgr. D. Dzurovčin
  2. volený člen (na tri roky od 12.10.2016): Ing. M. Marcinčin

Členovia Konferencie biskupov Slovenska v súčasnosti[upraviť | upraviť kód]

Diecéza Úrad Biskup Prevzatie úradu Miesto, dátum a svätiteľ

biskupskej vysviacky

Iné úrady v službe biskupa
SLOVENSKÁ ZÁPADNÁ CIRKEVNÁ PROVINCIA
Bratislavská arcidiecéza arcibiskup

metropolita

Mons. Stanislav Zvolenský 8. marec 2008 Trnava

2. máj 2004

Ján Sokol

2004 - 2008: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

2004 - 2008: titulárny biskup sídla Nova Sinna

pomocný

biskup

Mons. Jozef Haľko 17. marec 2012 Bratislava

17. marec 2012

Stanislav Zvolenský

2012 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Serra
Trnavská arcidiecéza arcibiskup Mons. Ján Orosch 30. august 2013 Trnava

2. máj 2004

Ján Sokol

2004 - 2012: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej (od r. 2008 Trnavskej) arcidiecézy

2004 - 2013: titulárny biskup sídla Semina

2012 - 2013: apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy

Nitrianska diecéza diecézny

biskup

Mons. Viliam Judák 16. júl 2005 Nitra

16. júl 2005

Ján Ch. kardinál Korec SJ

Žilinská diecéza diecézny

biskup

Mons. Tomáš Galis 15. marec 2008 Banská Bystrica

25. september 1999

Rudolf Baláž

1999 - 2008: pomocný biskup Banskobystrickej diecézy

1999 - 2008: titulárny biskup sídla Bita

Banskobystrická diecéza diecézny

biskup

Mons. Marián Chovanec 15. december 2012 Nitra

18. september 1999

Ján Ch. kardinál Korec SJ

1999 - 2012: pomocný biskup Nitrianskej diecézy

1999 - 2012: titulárny biskup sídla Maxita

SLOVENSKÁ VÝCHODNÁ CIRKEVNÁ PROVINCIA
Košická arcidiecéza arcibiskup

metropolita

Mons. Bernard Bober 10. júl 2010 Košice

30. január 1993

Jozef kardinál Tomko

1993 - 2010: pomocný biskup Košickej diecézy (od r. 1995 arcidiecézy)

1993 - 2010: titulárny biskup sídla Vissalsa

pomocný

biskup

Mons. Marek Forgáč 1. september 2016 Košice

1. september 2016

Bernard Bober

2016 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Seleuciana
Rožňavská diecéza diecézny

biskup

Mons. Stanislav Stolárik 16. máj 2015 Košice

20. marec 2004

Alojz Tkáč

2004 - 2015: pomocný biskup Košickej arcidiecézy

2004 - 2015: titulárny biskup sídla Barica

Spišská diecéza diecézny

biskup

Mons. Štefan Sečka 10. september 2011 Spišské Podhradie

27. júl 2002

František Tondra

2002 - 2011: pomocný biskup Spišskej diecézy

2002 - 2011: titulárny biskup sídla Sita

SLOVENSKÁ GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV SUI IURIS
Prešovská archieparchia arcibiskup

metropolita

Mons. Ján Babjak SJ 17. február 2008 Vatikán

6. január 2003

pápež sv. Ján Pavol II.

2003 - 2008: eparcha Prešovskej gréckokatolíckej eparchie
Košická eparchia eparcha Mons. Milan Chautur CSsR 18. február 2008 Prešov

29. február 1992

Ján Hirka

1992 - 1997: pomocný biskup Prešovskej gréckokatolíckej eparchie

1992 - 2008: titulárny biskup sídla Cresima

1997 - 2008: apoštolský exarcha Košického gréckokatolíckeho exarchátu

Bratislavská eparchia eparcha Mons. Peter Rusnák 9. marec 2008 Prešov

16. február 2008

Jozef kardinál Tomko

ORDINARIÁT OZBROJENÝCH SÍL A OZBROJENÝCH ZBOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ordinariát OS a OZ SR ordinár Mons. František Rábek 1. marec 2003 Nitra

27. júl 1991

Mons. Ján Ch. Korec SJ

1991 - 2003: pomocný biskup Nitrianskej diecézy

1991 - 2003: titulárny biskup sídla Catrum

Členovia Konferencie biskupov Slovenska v minulosti[upraviť | upraviť kód]

Biskup Biskupská

vysviacka

Iné úrady v službe biskupa
Mons. Dominik Hrušovský

† 27.07.2016, Nitra [11]

Vatikán (Taliansko)

6. január 1983

1983 - 2016: titulárny biskup (arcibiskup) sídla Tubia

1992 - 1996: pomocný biskup Trnavskej (od r. 1995 Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1996 - 2001: apoštolský nuncius v Bielorusku

2001 - 2016: emeritný apoštolský nuncius v Bielorusku

Mons. Peter Dubovský SJ

† 10.04.2008, Ivanka pri Dunaji [12]

Praha (Česko)

18. máj 1961

1991 - 1997: pomocný biskup Banskobystrickej diecézy

1991 - 2008: titulárny biskup sídla Carcabia

1997 - 2008: emeritný pomocný biskup Banskobystrickej diecézy

Mons. Ján Hirka

† 10.04.2014, Prešov [13]

Prešov

17. február 1990

1990 - 2002: eparcha Prešovskej gréckokatolíckej eparchie

2002 - 2014: emeritný eparcha Prešovskej gréckokatolíckej eparchie

Mons. Štefan Vrablec

† 01.09.2017, Nitra [14]

Šaštín

26. júl 1998

1998 - 2004: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

1998 - 2017: titulárny biskup sídla Thasbalta

2004 - 2017: emeritný pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

Mons. Dominik Tóth

† 16.05.2015, Nitra [15]

Trnava

16. apríl 1990

1990 - 2004: pomocný biskup Trnavskej (od r. 1995 Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1990 - 2015: titulárny biskup sídla Ubaba

2004 - 2015: emeritný pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec SJ

† 24.10.2015, Nitra [16]

Bratislava

24. august 1951

1990 - 2005: diecézny biskup Nitrianskej diecézy

1991 - 2015: kardinál

2005 - 2015: emeritný diecézny biskup Nitrianskej diecézy

Mons. Eduard Kojnok

† 27.10.2011, Rožňava [17]

Rožňava

18. marec 1990

1990 - 2008: diecézny biskup Rožňavskej diecézy

2008 - 2011: emeritný diecézny biskup Rožňavskej diecézy

Mons. Ján Sokol Trnava

12. jún 1988

1987 - 1989: apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy (kňaz)

1988 - 1989: titulárny biskup sídla Luni

1989 - 1995: arcibiskup Trnavskej arcidiecézy a metropolita Slovenska

1995 - 2008: arcibiskup metropolita Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

2008 - 2009: arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

2009 - súčasnosť: emeritný arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

Mons. Alojz Tkáč Košice

17. marec 1990

1990 - 1995: diecézny biskup Košickej diecézy

1995 - 2010: arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy

2010 - súčasnosť: emeritný arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy

Mons. Rudolf Baláž

† 27.07.2011, Banská Bystrica [18]

Banská Bystrica

19. marec 1990

1990 - 2011: diecézny biskup Banskobystrickej diecézy
Mons. Marián Bublinec 2011 - 2012: diecézny administrátor Banskobystrickej diecézy (kňaz)
Mons. František Tondra

† 03.05.2012, Košice [19]

Spišské Podhradie

9. september 1989

1989 - 2011: diecézny biskup Spišskej diecézy

2011 - 2012: emeritný diecézny biskup Spišskej diecézy

Mons. Róbert Bezák CSsR Trnava

6. jún 2009

2009 - 2012: arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

2012 - súčasnosť: emeritný arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

Mons. Vladimír Filo

† 18.08.2015, Nitra [20]

Trnava

16. apríl 1990

1990 - 2002: pomocný biskup Trnavskej (od r. 1995 Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1990 - 2002: titulárny biskup sídla Thucca v Mauretánii

2002 - 2008: biskup-koadjútor Rožňavskej diecézy

2008 - 2015: diecézny biskup Rožňavskej diecézy

2015 - 2015: emeritný diecézny biskup Rožňavskej diecézy

Mons. Andrej Imrich Spišské Podhradie

11. júl 1992

1992 - 2015: pomocný biskup Spišskej diecézy

1992 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Castellum Titulianum

2015 - súčasnosť: emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy [21]

Mons. Milan Lach SJ Ľutina

1. jún 2013

2013 - 2017: pomocný biskup Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie

2013 - 2018: titulárny biskup sídla Ostracina

2017 - 2018: apoštolský administátor Parmskej eparchie v Ohio, USA

2018 - súčasnosť: eparcha Parmskej eparchie v Ohio, USA [22]


Slovenskí biskupi pôsobiaci vo svete[upraviť | upraviť kód]

Biskup Biskupská

konsekrácia

Iné úrady v službe biskupa
Mons. Pavol Hnilica SJ

† 08.10.2006, Nové Hrady (Česko)

Rožňava

2. január 1951

1964 - 2006: titulárny biskup sídla Rusadus
Mons. Dominik Kaľata SJ

† 24.08.2018, Ivanka pri Dunaji

Bratislava

9. september 1955

1985 - 2018: titulárny biskup sídla Semta
Mons. Michael Rusnak CSsR

† 16. január 2003, Toronto (Kanada)

Toronto (Kanada)

2. január 1965

1964 - 1980: pomocný biskup Torontskej ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie v Kanade

1964 - 1980: titulárny biskup sídla Tzernicus

1980 - 1996: eparcha Torontskej slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Kanade

1996 - 2003: emeritný eparcha Torontskej slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Kanade

Mons. Jozef kardinál Tomko Vatikán (Taliansko)

15. september 1979

1979 - 1985: generálny sekretár Biskupskej synody v Ríme

1979 - 1985: titulárny arcibiskup sídla Doclea

1985 - súčasnosť: kardinál

1985 - 2001: prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov v Ríme

2001 - 2007: prezident Pápežského výboru pre Medzinárodné eucharistické kongresy

2001 - súčasnosť: emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov v Ríme

2007 - súčasnosť: emeritný prezident Pápežského výboru pre Medzinárodné eucharistické kongresy

Mons. Dominik Hrušovský

† 27.07.2016, Nitra

Vatikán (Taliansko)

6. január 1983

1983 - 2016: titulárny biskup (od r. 1996 arcibiskup) sídla Tubia

1992 - 1996: pomocný biskup Trnavskej (od r. 1995 Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1996 - 2001: apoštolský nuncius v Bielorusku

2001 - 2016: emeritný apoštolský nuncius v Bielorusku

Mons. Jozef Viktor Adamec

† 20.03.2019, Hollidaysburg, Pennsylvania (USA)

Altoona (Pennsylvania)

20. máj 1987

1987 - 2011: diecézny biskup diecézy Altoona-Johnstown, Pennsylvania, USA

2011 - 2019: emeritný diecézny biskup diecézy Altoona-Johnstown, Pennsylvania, USA

Mons. Ján Bukovský SVD

† 18.12.2010, Techny (USA)

Rím (Taliansko)

13. október 1990

1990 - 1994: apoštolský nuncius v Rumunsku

1990 - 2010: titulárny arcibiskup sídla Tabalta

1994 - 2000: apoštolský nuncius v Ruskej Federácii

2000 - 2010: emeritný apoštolský nuncius v Ruskej Federácii

Mons. Jozef Zlatňanský

† 11.02.2017, Nitra

Topoľčianky

20. júl 1997

1997 - 2004: sekretár Rímskej kúrie

1997 - 2017: titulárny biskup sídla Mons Faliscus

2004 - 2017: emeritný sekretár Rímskej kúrie

Mons. John Stephen Pažak CSsR Toronto (Kanada)

14. február 2001

2001 - 2016: eparcha Torontskej slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Kanade

2016 - 2018: apoštolský administrátor Torontskej slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Kanade

2016 - súčasnosť: eparcha gréckokatolíckej eparchie Phoenix v Arizone, USA

Mons. Ludwig Schwarz SDB Viedeň (Rakúsko)

25. november 2001

2001 - 2005: pomocný biskup Viedenskej arcidiecézy v Rakúsku

2001 - 2005: titulárny biskup sídla Simidicca

2005 - 2015: diecézny biskup diecézy Linz v Rakúsku

2015 - súčasnosť: emeritný diecézny biskup diecézy Linz v Rakúsku

Mons. Milan Šášik CM Vatikán (Taliansko)

6. január 2003

2002 - 2010: apoštolský administrátor Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie na Ukrajine

2002 - 2010: titulárny biskup sídla Bononia

2010 - súčasnosť: eparcha Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie na Ukrajine

Mons. Ladislav Hučko Praha (Česko)

24. apríl 2003

2003 - súčasnosť: apoštolský exarcha Pražského gréckokatolíckeho exarchátu

2003 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Horaea

Mons. Ján Eugen Kočiš Praha (Česko)

15. máj 2004

2004 - 2006: pomocný biskup Pražského gréckokatolíckého exarchátu

2004 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Abrittum

2006 - súčasnosť: emeritný pomocný biskup Pražského gréckokatolíckeho exarchátu

Mons. Cyril Vasiľ SJ Rím (Taliansko)

14. jún 2009

2009 - súčasnosť: sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme

2009 - súčasnosť: titulárny arcibiskup sídla Ptolemaie v Líbyi

Mons. Vladimír Fekete SDB Baku (Azerbajdžan)

11. február 2018

2009 - 2011: hlavný predstavený Misie sui iuris v Azerbajdžane

2011 - súčasnosť: apoštolský prefekt Apoštolskej prefektúry v Azerbajdžane

2018 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Municipa

Mons. Dávid Tencer OFMCap Reyjkjavík (Island)

31. október 2015

2015 - súčasnosť: diecézny biskup Reyjkjavickej diecézy na Islande [23]
Mons. Milan Lach SJ Ľutina

1. jún 2013

2013 - 2017: pomocný biskup Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie

2013 - 2018: titulárny biskup sídla Ostracina

2017 - 2018: apoštolský administátor Parmskej gréckokatolíckej eparchie v Ohio, USA

2018 - súčasnosť: eparcha Parmskej gréckokatolíckej eparchie v Ohio, USA [22]

Mons. Marián Andrej Pacák CSsR Michalovce

2. september 2018

2018 - súčasnosť: eparcha Torontskej slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Kanade [24]

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. KBS. Historický prierez desaťročnej činnosti Konferencie biskupov Slovenska [online]. [Cit. 2012-07-20]. Dostupné online.
 2. MIKLOŠKO, František. Pravda nás oslobodí. Týždeň, 09 2015, roč. 12, čís. 40, s. 26. ISSN 1336-653X.
 3. Kánon 449 § 2 CIC [online]. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online. (slov.)
 4. Kánon 450 § 1 CIC [online]. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online. (slov.)
 5. KBS. Štatút Konferencie biskupov Slovenska [online]. [Cit. 2016-07-07]. Dostupné online. (slov.)
 6. TK KBS. Staronovým predsedom KBS Mons. František Tondra [online]. 16. 09. 2003 17:10, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 7. TK KBS. Biskup Tondra naďalej na čele Konferencie biskupov Slovenska [online]. 03. 10. 2006 10:58, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 8. TK KBS. Novým predsedom KBS Mons. Stanislav Zvolenský [online]. 28. 10. 2009 14:04, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 9. KBS. 73. plenárne zasadanie KBS [online]. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online.
 10. TK KBS. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online.
 11. Úmrtie: Zomrel arcibiskup Dominik Hrušovský - Biskupstvo Nitra [online]. [Cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 12. A.S, Petit Press. Zomrel emeritný biskup Peter Dubovský [online]. domov.sme.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 13. Zomrel gréckokatolícky emeritný biskup Ján Hirka [online]. Pravda.sk, 2014-04-10, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 14. Zomrel bývalý pomocný biskup Štefan Vrablec [online]. www.postoj.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 15. Zverejnili duchovný testament zosnulého biskupa Dominika Tótha [online]. www.postoj.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 16. Zomrel kardinál Ján Chryzostom Korec - Biskupstvo Nitra [online]. [Cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 17. WWW.TKKBS.SK. Zomrel rožňavský emeritný biskup Mons. Eduard Kojnok [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 18. WWW.TKKBS.SK. Zomrel biskup Rudolf Baláž [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 19. WWW.TKKBS.SK. Zomrel spišský emeritný biskup Mons. František Tondra [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 20. Rozlúčili sme sa s biskupom Vladimírom Filom | Katolícke noviny [online]. [Cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 21. Spišský pomocný biskup Andrej Imrich sa vzdáva úradu (+ poznámka Imricha Gazdu) [online]. www.postoj.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 22. a b Vladyka Milan Lach SJ sa stal sídelným biskupom v Parme [online]. www.theotokos.sk, [cit. 2019-01-28]. Dostupné online.
 23. Na Islande vysvätili za biskupa slovenského misionára [online]. www.postoj.sk, [cit. 2019-01-28]. Dostupné online.
 24. Rinunce e nomine [online]. press.vatican.va, [cit. 2019-01-28]. Dostupné online.

Externé stránky[upraviť | upraviť kód]