Konferencia biskupov Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súradnice: 48°08′36″S 17°06′19″V / 48,143317°S 17,105193°V / 48.143317; 17.105193

Sídlo na Kapitulskej 11 v Bratislave

Konferencia biskupov Slovenska, (skr. KBS) je biskupská konferencia katolíckych biskupov na území Slovenska. Na základe požiadavky slovenských biskupov a po súhlase Svätej stolice ju prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Bernardinus Gantin erigoval 23. marca 1993[1]. Dňa 10. októbra 2022 bol zvolený za predsedu KBS košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.[2] Sídlom KBS je Bratislava.

Vyňaté niektoré definície KBS podľa jej štatútu[upraviť | upraviť zdroj]

Tento štatút Konferencie biskupov Slovenska bol schválený Kongregáciou pre biskupov dňa 21. júna 2000 pod číslom 221/93. Na základe žiadosti Konferencie biskupov Slovenska zo dňa 27. apríla 2016 po schválení jej Plenárnym zasadaním 1. marca 2016, udelila Kongregácia pre biskupov dekrétom zo dňa 2. decembra 2016 recognitio ku novému zneniu štatútu Konferencie biskupov Slovenska.

čl. 1
Konferencia biskupov Slovenska, zriadená Apoštolskou stolicou, je zhromaždenie biskupov Slovenskej republiky, ktorí spoločne plnia niektoré pastoračné úlohy pre veriacich svojho územia, aby sa čoraz viac vzmáhalo dobro, ktoré Cirkev poskytuje ľuďom najmä formami a spôsobmi apoštolátu, vhodne prispôsobenými okolnostiam času a miesta podľa normy práva (porov. kán. 447 a 449, § 1, CIC).
čl. 2
Konferencia biskupov Slovenska má na základe samého práva právnu subjektivitu (porovnaj kánon 449, § 2, CIC).[3]
čl. 3 – § l
Do Konferencie biskupov Slovenska patria všetci diecézni biskupi územia Slovenska a im podľa práva na roveň postavení, biskupi koadjútori a pomocní biskupi a ostatní titulárni biskupi, ktorí na tomto území alebo mimo neho plnia osobitnú úlohu zverenú im Apoštolskou stolicou alebo Konferenciou biskupov na spoločné dobro krajiny (porov. kán. 450, § l, CIC).[4]
čl. 3 – § 2
Členmi Konferencie biskupov Slovenska sú aj eparchiálni biskupi a im podľa práva na roveň postavení, biskupi koadjútori a pomocní biskupi východného obradu na Slovensku, ktorí nepatria do inej Konferencie biskupov.
čl. 3 – § 3
Emeritní biskupi nie sú členmi Konferencie biskupov Slovenska.
čl. 4
Konferenciu biskupov Slovenska tvoria: plenárne zasadanie, stála rada, generálny sekretariát, rada pre ekonomické záležitosti, ako aj komisie a rady ustanovené konferenciou na vymedzený cieľ.[5]

Orgány KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Generálny sekretariát KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Generálny sekretariát KBS
Predseda Mons. Bernard Bober
Podpredseda Mons. Viliam Judák
Generálny sekretár Mons. Marián Chovanec
Výkonný sekretár Ivan Ružička
Hovorca -

Predsedovia KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Predseda KBS Funkčné obdobie
začiatok koniec
Mons. František Tondra 4. máj 1993 13. apríl 1994
Mons. Rudolf Baláž 13. apríl 1994 29. apríl 1997
29. apríl 1997 31. august 2000
Mons. František Tondra 31. august 2000 16. september 2003
16. september 2003 3. október 2006[6]
3. október 2006 28. október 2009[7]
Mons. Stanislav Zvolenský 28. október 2009 8. november 2012[8]
8. november 2012[9] 21. september 2015
21. september 2015 22. november 2018
22. november 2018 10. október 2022
Mons. Bernard Bober 10. október 2022

Stála rada KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Stála rada KBS
Predseda Mons. Bernard Bober
Podpredseda Mons. Viliam Judák
Generálny sekretár Mons. Marián Chovanec
Člen Mons. Stanislav Stolárik
Člen Mons. Stanislav Zvolenský

Tlačová kancelária (TK KBS)[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasťou sekretariátu KBS je Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, ktorá slúži aj ako tlačové oddelenie KBS. Vydáva spravodajský servis zo života Cirkvi vo svete a na Slovensku, elektronický spravodajský bulletin Život Cirkvi a zabezpečuje kontakty medzi médiami a Katolíckou cirkvou na Slovensku ako aj monitoring dennej tlače.[10]

Komisie KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Rady KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Členovia Konferencie biskupov Slovenska v súčasnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Diecéza Úrad Biskup Menovanie

do úradu

Inaugurácia

do úradu

Biskupská

konsekrácia

Iné úrady v službe biskupa
SLOVENSKÁ ZÁPADNÁ CIRKEVNÁ PROVINCIA
Bratislavská

arcidiecéza

arcibiskup

metropolita

Stanislav Zvolenský 14. február 2008

Benedikt XVI.

8. marec

2008

Trnava

2. máj 2004

Ján Sokol

2004 - 2008: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

2004 - 2008: titulárny biskup sídla Nova Sinna

pomocný

biskup

Jozef

Haľko

31. január 2012

Benedikt XVI.

17. marec

2012

Bratislava

17. marec 2012

Stanislav Zvolenský

2012 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Serra
Trnavská

arcidiecéza

arcibiskup Ján

Orosch


11. júl 2013

František


30. august

2013


Trnava

2. máj 2004

Ján Sokol

2004 - 2012: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej (od r. 2008 Trnavskej) arcidiecézy

2004 - 2013: titulárny biskup sídla Semina

2012 - 2013: apoštolský administrátor sede vacante Trnavskej arcidiecézy

Nitrianska

diecéza

diecézny

biskup

Viliam

Judák

9. jún 2005

Benedikt XVI.

16. júl

2005

Nitra

16. júl 2005

Ján Ch. Korec SJ

pomocný

biskup

Peter

Beňo

29. január 2021

František

24. apríl

2021

Skalka nad Váhom

24. apríl 2021

Viliam Judák

2021 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Amudarsa
Žilinská

diecéza

diecézny

biskup

Tomáš

Galis

14. február 2008

Benedikt XVI.

15. marec

2008

Banská Bystrica

25. september 1999

Rudolf Baláž

1999 - 2008: pomocný biskup Banskobystrickej diecézy

1999 - 2008: titulárny biskup sídla Bita

Banskobystrická

diecéza

diecézny

biskup

Marián

Chovanec

20. november 2012

Benedikt XVI.

15. december

2012

Nitra

18. september 1999

Ján Ch. Korec SJ

1999 - 2012: pomocný biskup Nitrianskej diecézy

1999 - 2012: titulárny biskup sídla Maxita

SLOVENSKÁ VÝCHODNÁ CIRKEVNÁ PROVINCIA
Košická

arcidiecéza

arcibiskup

metropolita

Bernard

Bober

4. jún 2010

Benedikt XVI.

10. júl

2010

Košice

30. január 1993

Jozef Tomko

1993 - 2010: pomocný biskup Košickej diecézy

(od r. 1995 arcidiecézy) 1993 - 2010: titulárny biskup sídla Vissalsa

pomocný

biskup

Marek

Forgáč

11. jún 2016

František

1. september

2016

Košice

1. september 2016

Bernard Bober

2016 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Seleuciana
Rožňavská

diecéza

diecézny

biskup

Stanislav

Stolárik

21. marec 2015

František

16. máj

2015

Košice

20. marec 2004

Alojz Tkáč

2004 - 2015: pomocný biskup Košickej arcidiecézy

2004 - 2015: titulárny biskup sídla Barica

Spišská

diecéza

diecézny

biskup

sede vacante
diecézny administrátor

sede vacante

Ján

Kuboš

Dňa 29. októbra 2020 zvolený členmi Kolégia konzultorov Spišskej diecézy po úmrtí diecézneho biskupa Štefana Sečku za diecézneho administrátora sede vacante do momentu prevzatia riadenia diecézy novovymenovaným diecéznym biskupom.
pomocný

biskup

Ján

Kuboš

25. marec 2020

František

24. jún

2020

Spišská Kapitula

24. jún 2020

Štefan Sečka

2020 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Quiza

2020 - súčasnosť: diecézny administrátor Spišskej diecézy

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV SUI IURIS NA SLOVENSKU
Prešovská

archieparchia

arcibiskup

metropolita

sede vacante
apoštolský administrátor sede vacante Peter Rusnák 25. apríl 2022

František

Košická

eparchia

eparchiálny biskup Cyril

Vasiľ SJ

24. jún 2021

František

4. júl

2021

Rím

14. jún 2009

Slavomir Miklovš

2009 - 2020: sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme

2009 - 2021: titulárny arcibiskup sídla Ptolemaidy v Líbyi

2020 - 2021: apoštolský administrátor Košickej eparchie

2021 - súčasnosť: arcibiskup ad personam

Bratislavská

eparchia

eparchiálny biskup Peter

Rusnák

30. január 2008

Benedikt XVI.

9. marec

2008

Prešov

16. február 2008

Jozef Tomko

2022 - súčasnosť: apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie
pomocný biskup Milan Lach 23. január 2023

František

Ľutina1.jún 2013

Ján Babjak

2013 - 2017: pomocný biskup Prešovskej archieparchie

2013 - 2018: titulárny biskup sídla Ostracina 2017 - 2018: apoštolský administrátor Parmskej eparchie v Ohio, USA 2018 - 2023: eparcha Parmskej eparchie v Ohio, USA 2023 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Ostracina

ORDINARIÁT OZBROJENÝCH SÍL A OZBROJENÝCH ZBOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ordinár František

Rábek

20. január 2003

Ján Pavol II.

1. marec

2003

Nitra

27. júl 1991

Ján Ch. Korec SJ

1991 - 2003: pomocný biskup Nitrianskej diecézy

1991 - 2003: titulárny biskup sídla Catrum

Členovia Konferencie biskupov Slovenska v minulosti[upraviť | upraviť zdroj]

Biskup Biskupská

vysviacka

Iné úrady v službe biskupa
Mons. Dominik Hrušovský

† 27.07.2016, Nitra [11]

Vatikán (Taliansko)

6. január 1983

1983 - 2016: titulárny biskup (arcibiskup) sídla Tubia

1992 - 1996: pomocný biskup Trnavskej (od r. 1995 Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1996 - 2001: apoštolský nuncius v Bielorusku

Mons. Peter Dubovský SJ

† 10.04.2008, Ivanka pri Dunaji [12]

Praha (Česko)

18. máj 1961

1991 - 1997: pomocný biskup Banskobystrickej diecézy

1991 - 2008: titulárny biskup sídla Carcabia

Mons. Ján Hirka

† 10.04.2014, Prešov [13]

Prešov

17. február 1990

1990 - 2002: eparchiálny biskup Prešovskej gréckokatolíckej eparchie
Mons. Štefan Vrablec

† 01.09.2017, Nitra [14]

Šaštín

26. júl 1998

1998 - 2004: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

1998 - 2017: titulárny biskup sídla Thasbalta

Mons. Dominik Tóth

† 16.05.2015, Nitra [15]

Trnava

16. apríl 1990

1990 - 2004: pomocný biskup Trnavskej (od r. 1995 Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1990 - 2015: titulárny biskup sídla Ubaba

Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec SJ

† 24.10.2015, Nitra [16]

Bratislava

24. august 1951

1990 - 2005: diecézny biskup Nitrianskej diecézy

1991 - 2015: kardinál

Mons. Eduard Kojnok

† 27.10.2011, Rožňava [17]

Rožňava

18. marec 1990

1990 - 2008: diecézny biskup Rožňavskej diecézy
Mons. Ján Sokol Trnava

12. jún 1988

1987 - 1989: apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy

1988 - 1989: titulárny biskup sídla Luni

1989 - 1995: arcibiskup Trnavskej arcidiecézy a metropolita Slovenska

1995 - 2008: arcibiskup metropolita Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

2008 - 2009: arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

Mons. Alojz Tkáč

† 23.05.2023, Košice

Košice

17. marec 1990

1990 - 1995: diecézny biskup Košickej diecézy

1995 - 2010: arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy

Mons. Rudolf Baláž

† 27.07.2011, Banská Bystrica [18]

Banská Bystrica

19. marec 1990

1990 - 2011: diecézny biskup Banskobystrickej diecézy
Mons. Marián Bublinec 2011 - 2012: diecézny administrátor Banskobystrickej diecézy sede vacante
Mons. František Tondra

† 03.05.2012, Košice [19]

Spišské Podhradie

9. september 1989

1989 - 2011: diecézny biskup Spišskej diecézy
Mons. Róbert Bezák CSsR Trnava

6. jún 2009

2009 - 2012: arcibiskup Trnavskej arcidiecézy
Mons. Vladimír Filo

† 18.08.2015, Nitra [20]

Trnava

16. apríl 1990

1990 - 2002: pomocný biskup Trnavskej (od r. 1995 Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1990 - 2002: titulárny biskup sídla Thucca v Mauretánii

2002 - 2008: biskup-koadjútor Rožňavskej diecézy

2008 - 2015: diecézny biskup Rožňavskej diecézy

Mons. Andrej Imrich Spišské Podhradie

11. júl 1992

1992 - 2015: pomocný biskup Spišskej diecézy

1992 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Castellum Titulianum

Mons. Milan Lach SJ Ľutina

1. jún 2013

2013 - 2017: pomocný biskup Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie

2013 - 2018: titulárny biskup sídla Ostracina

2017 - 2018: apoštolský administátor Parmskej gréckokatolíckej eparchie v Ohio, USA

2018 - 2023: eparchiálny biskup Parmskej gréckokatolíckej eparchie v Ohio, USA

2023 - súčasnosť: pomocný biskup Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie

2023 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Ostracina

Mons. Štefan Sečka

† 28.10.2020, Levoča [21]

Spišské Podhradie

27. júl 2002

2002 - 2011: pomocný biskup Spišskej diecézy

2002 - 2011: titulárny biskup sídla Sita

2011 - 2020: diecézny biskup Spišskej diecézy

Mons. Milan Chautur CSsR Prešov

29. február 1992

1992 - 1997: pomocný biskup Prešovskej eparchie

1992 - 2008: titulárny biskup sídla Cresima

1997 - 2008: apoštolský exarcha Košického exarchátu

2008 - 2021: eparchiálny biskup Košickej eparchie

Mons. Ján Babjak SJ Rím

6. január 2003

2002 - 2008: eparchiálny biskup Prešovskej eparchie

2008 - 2022: arcibiskup metropolita Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie sui iuris


Biskupi a ordinári zo Slovenska alebo so slovenskými koreňmi pôsobiaci vo svete[upraviť | upraviť zdroj]

Biskup Biskupská

konsekrácia

Iné úrady v službe biskupa
Mons. Pavol Hnilica SJ

† 08.10.2006, Nové Hrady (Česko)

Rožňava

2. január 1951

1964 - 2006: titulárny biskup sídla Rusadus
Mons. Dominik Kaľata SJ

† 24.08.2018, Ivanka pri Dunaji

Bratislava

9. september 1955

1985 - 2018: titulárny biskup sídla Semta
Mons. Jozef kardinál Tomko

† 08.08.2022, Rím (Taliansko)

Vatikán (Taliansko)

15. september 1979

1979 - 1985: generálny sekretár Biskupskej synody v Ríme

1979 - 1985: titulárny arcibiskup sídla Doclea

1985 - 2022: kardinál

1985 - 2001: prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov v Ríme

2001 - 2007: prezident Pápežského výboru pre Medzinárodné eucharistické kongresy

Mons. Dominik Hrušovský

† 27.07.2016, Nitra

Vatikán (Taliansko)

6. január 1983

1983 - 2016: titulárny biskup (od r. 1996 arcibiskup) sídla Tubia

1992 - 1996: pomocný biskup Trnavskej (od r. 1995 Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1996 - 2001: apoštolský nuncius v Bielorusku

Mons. Ján Bukovský SVD

† 18.12.2010, Techny (USA)

Rím (Taliansko)

13. október 1990

1990 - 1994: apoštolský nuncius v Rumunsku

1990 - 2010: titulárny arcibiskup sídla Tabalta

1994 - 2000: apoštolský nuncius v Ruskej Federácii

Mons. Jozef Zlatňanský

† 11.02.2017, Nitra

Topoľčianky

20. júl 1997

1997 - 2004: sekretár Interdikateriálnej komisie Rímskej kúrie pre východnú Európu

1997 - 2017: titulárny biskup sídla Montefiascone

Mons. Milan Šášik CM

† 14.07.2020, Užhorod (Ukrajina)

Vatikán (Taliansko)

6. január 2003

2002 - 2010: apoštolský administrátor Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie na Ukrajine

2002 - 2010: titulárny biskup sídla Bononia

2010 - 2020: eparchiálny biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie na Ukrajine

Mons. Ladislav Hučko Praha (Česko)

24. apríl 2003

2003 - súčasnosť: apoštolský exarcha Pražského gréckokatolíckeho exarchátu

2003 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Horaea

Mons. Ján Eugen Kočiš

† 04.12.2019, Prešov

Praha (Česko)

15. máj 2004

2004 - 2006: pomocný biskup Pražského gréckokatolíckého exarchátu

2004 - 2019: titulárny biskup sídla Abrittum

Mons. Vladimír Fekete SDB Baku (Azerbajdžan)

11. február 2018

2011 - súčasnosť: apoštolský prefekt Apoštolskej prefektúry v Azerbajdžane

2018 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Municipa

Mons. Dávid Tencer OFMCap Reyjkjavík (Island)

31. október 2015

2015 - súčasnosť: diecézny biskup Reyjkjavickej diecézy na Islande [22]
Mons. Milan Lach SJ Ľutina

1. jún 2013

2013 - 2017: pomocný biskup Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie

2013 - 2018: titulárny biskup sídla Ostracina

2017 - 2018: apoštolský administátor Parmskej gréckokatolíckej eparchie v Ohio, USA

2018 - 2023: eparchiálny biskup Parmskej gréckokatolíckej eparchie v Ohio, USA [23]

2023 - súčasnosť: pomocný biskup Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie

2023 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Ostracina

Mons. Marián Andrej Pacák CSsR Michalovce

2. september 2018

2018 - 2020: eparcha Torontskej slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Kanade [24][25]
Peter Sakmár 2021 - súčasnosť: apoštolský administrátor ad nutum Sanctae Sedis Apoštolskej administratúry v Atyrau, Kazachstane
Mons. Larry James Kulick Greensburg (USA)

11. február 2021

2021 - súčasnosť: diecézny biskup diecézy Greensburg v Pennsylvánii, USA

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. KBS. Historický prierez desaťročnej činnosti Konferencie biskupov Slovenska [online]. [Cit. 2012-07-20]. Dostupné online.
 2. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221010038KBS. KBS povedie najbližšie štyri roky košický arcibiskup Bernard 2022-10-10 [online]. 2022-10-10, [cit. 2022-10-10]. Dostupné online.
 3. Kánon 449 § 2 CIC [online]. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online. (slov.)
 4. Kánon 450 § 1 CIC [online]. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online. (slov.)
 5. KBS. Štatút Konferencie biskupov Slovenska [online]. [Cit. 2016-07-07]. Dostupné online. (slov.)
 6. TK KBS. Staronovým predsedom KBS Mons. František Tondra [online]. 16. 09. 2003 17:10, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 7. TK KBS. Biskup Tondra naďalej na čele Konferencie biskupov Slovenska [online]. 03. 10. 2006 10:58, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 8. TK KBS. Novým predsedom KBS Mons. Stanislav Zvolenský [online]. 28. 10. 2009 14:04, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 9. KBS. 73. plenárne zasadanie KBS [online]. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online.
 10. TK KBS. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online.
 11. Úmrtie: Zomrel arcibiskup Dominik Hrušovský - Biskupstvo Nitra [online]. [Cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 12. A.S, Petit Press. Zomrel emeritný biskup Peter Dubovský [online]. domov.sme.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 13. Zomrel gréckokatolícky emeritný biskup Ján Hirka [online]. Pravda.sk, 2014-04-10, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 14. Zomrel bývalý pomocný biskup Štefan Vrablec [online]. www.postoj.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 15. Zverejnili duchovný testament zosnulého biskupa Dominika Tótha [online]. www.postoj.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 16. Zomrel kardinál Ján Chryzostom Korec - Biskupstvo Nitra [online]. [Cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 17. WWW.TKKBS.SK. Zomrel rožňavský emeritný biskup Mons. Eduard Kojnok [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 18. WWW.TKKBS.SK. Zomrel biskup Rudolf Baláž [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 19. WWW.TKKBS.SK. Zomrel spišský emeritný biskup Mons. František Tondra [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 20. Rozlúčili sme sa s biskupom Vladimírom Filom | Katolícke noviny [online]. [Cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 21. WWW.TKKBS.SK. Úmrtie: Zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2020-10-28]. Dostupné online.
 22. Na Islande vysvätili za biskupa slovenského misionára [online]. www.postoj.sk, [cit. 2019-01-28]. Dostupné online.
 23. Vladyka Milan Lach SJ sa stal sídelným biskupom v Parme [online]. www.theotokos.sk, [cit. 2019-01-28]. Dostupné online.
 24. Rinunce e nomine [online]. press.vatican.va, [cit. 2019-01-28]. Dostupné online.
 25. Rinunce e nomine, 20.10.2020 [online]. Bolletino sala stampa della santa sede, 2020-10-20, [cit. 2020-10-20]. Dostupné online.

Externé stránky[upraviť | upraviť zdroj]