Stanislav Zvolenský

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Stanislav Zvolenský
Arcibiskup-metropolita bratislavský
Predseda KBS
Veľký kancelár RKCMBF UK
Stanislav Zvolenský
Erb Stanislav Zvolenský
Fiat voluntas Tua
Buď vôľa Tvoja
Funkcie a tituly
Predseda KBS
28. október 2009 – súčasnosť
Predchodca František Tondra
Arcibiskup-metropolita bratislavský
8. marec 2008 – súčasnosť
Predchodca novovzniknutý post
Predchádzajúce funkcie
Biografické údaje
Narodenie 19. november 1958 (59 rokov)[1]
Trnava
Svätenia
Cirkev rímskokatolícka
Kňaz
Kňazská vysviacka 13. jún 1982 (23 rokov)
Bratislava
Július Gábriš
apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy
Biskup
Menovanie Ján Pavol II.
Konsekrácia 2. máj 2004 (45 rokov)
Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Trnava
Svätiteľ Ján Sokol
arcibiskup bratislavsko-trnavský
Spolusvätitelia Henryk Józef Nowacki
apoštolský nuncius na Slovensku
Dominik Tóth
pomocný biskup trnavský
Odkazy
Stanislav Zvolenský na catholic-hierarchy.org angl.
Spolupracuj na Commons Stanislav Zvolenský

Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD. (* 19. november 1958, Trnava[1]) je arcibiskup-metropolita Bratislavskej arcidiecézy, predseda Konferencie biskupov Slovenska a Veľký kancelár Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Životopis a činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Štúdia a kňazstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Po štúdiu teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a príprave na kňazstvo v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, bol dňa 13. júna 1982 v Dóme sv. Martina v Bratislave vysvätený za kňaza apoštolským administrátorom Trnavskej arcidiecézy, biskupom Mons. Júliusom Gábrišom.[2] Pôsobil ako kaplán v Galante a v Hlohovci. V rokoch 19901992 pôsobil ako farár vo farnosti Bratislava-Vajnory.

V roku 1992 nastúpil na postgraduálne štúdiá teológie v Innsbrucku. Neskôr študoval na Gregoriánskej univerzite v Ríme, kde v roku 1998 dosiahol doktorát cirkevného práva. Po návrate na Slovensko bol menovaný za diecézneho sudcu a odborného asistenta Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, v roku 2001 za prodekana RKCMBF UK a 27. septembra 2001 za súdneho vikára Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. [3]

Pomocný biskup[upraviť | upraviť zdroj]

Za pomocného biskupa Bratislavsko–trnavskej arcidiecézy ho vymenoval pápež sv. Ján Pavol II. dňa 2. apríla 2004 a zveril mu titulárne sídlo Nova Sinna.[4] Vysvätený za biskupa bol 2. mája 2004 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave spolu s novým pomocným biskupom Mons. Ján Oroschom. Hlavným svätiteľom bol Mons. Ján Sokol, bratislavsko-trnavský arcibiskup metropolita a spolusvätiteľom Mons. Dominik Tóth, emeritný bratislavsko-trnavský pomocný biskup a Mons. Henryk Józef Nowacki, apoštolský nuncius na Slovensku. Ako biskup si zvolil heslo Fiat voluntas Tua (Buď vôľa Tvoja [Bože]).[5]

Dňa 1. august 2006 bol Mons. Jánom Sokolom, bratislavsko-trnavským arcibiskupom menovaný za riaditeľa Správy majetku Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a 1. septembra 2006 bol menovaný za opäť sudcu cirkevného súdu Arcibiskupského úradu v Trnave, ako aj menovaný za súdneho vikára arcidiecézy.

Arcibiskup[upraviť | upraviť zdroj]

Dňa 14. februára 2008 na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, ho pápež Benedikt XVI. menoval za arcibiskupa novovzniknutej Bratislavskej arcidiecézy a metropolitu Západnej cirkevnej provincie so sufragánnymi diecézami: Trnavskou arcidiecézou, Banskobystrickou diecézou, Nitrianskou diecézou a novovzniknutou Žilinskou diecézou.[6] Dňa 8. marca 2008 ho do úradu uviedol v Katedrále sv. Martina v Bratislave pápežský legát Mons. Jozef kardinál Tomko. Dňa 29. júna 2008 na slávnosť sv. Petra a Pavla, mu pápež Benedikt XVI. vo Vatikáne odovzdal arcibiskupské pálium, ktoré má právo nosiť ako metropolita na území Západnej cirkevnej provincie.[7]

Modlitbové stretnutie Lectio divina[upraviť | upraviť zdroj]

Arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský vedie každú prvú stredu v mesiaci o 20:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave modlitbové stretnutie formu Lectio Divina, v rámci ktorého približuje zúčastneným témy zo Svätého písma:

 • september 2008 - jún 2009: Škola Pavlovho slova;[8]
 • september 2009 - jún 2010: Stretnutia s Ježišom;[9]
 • september 2010 - jún 2011: Útecha pre Baránkovu nevestu;[10]
 • september 2011 - jún 2013: Obnovme našu vieru a mravnosť!;[11][12]
 • september 2013 - jún 2014: Cirkev plná života;[13]
 • september 2014 - jún 2015: Hovoriť o Bohu obrazmi zo sveta;[14]
 • september 2015 - jún 2016: Ježiš sa predstavuje;[15]
 • september 2016 - jún 2017: Rodina v Knihe Genezis;[16]
 • september 2017 - jún 2018: Mladí v Biblii;[17]

Proces blahorečenia dona Titusa Zemana, SDB.[upraviť | upraviť zdroj]

Dňa 26. februára 2010 otvoril v Aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave diecézu fázu blahorečenia kňaza-saleziána dona Titusa Zemana SDB, ktorú dňa 7. decembra 2012 ukončil na diecéznej úrovni. Dňa 2. septembra 2010 na základe jeho súhlasu sa konala exhumácia telesných pozostatkov dona Titusa v Bratislave vo Vajnoroch. Pápež František dňa 27. februára 2017 schválil Dekrét o mučeníctve dona Titusa Zemana, SDB., mučeníka za duchovné povolania. Proces blahorečenia bol zavŕšený dňa 30. septembra 2017 v Bratislave - Petržalke. [18]

Biskupská synoda o rodine v Ríme[upraviť | upraviť zdroj]

V dňoch 5. októbra – 19. októbra 2014 sa zúčastnil ako delegát KBS na mimoriadnom zhromaždení Biskupskej synody o rodine, ako aj v dňoch 4. októbra 2015 – 25. októbra 2015 na riadnom zhromaždení. Na základe podnetov z Biskupskej synody vo Vatikáne vyšla apoštolská exhortácia pápeža Františka Amoris Laetitia. Pre slovenskú sekciu Vatikánskeho rozhlasu arcibiskup Mons Zvolenský uviedol: „Myslíme na všetkých našich bratov a sestry, na naše rodiny, na našich mladých, ktorí sa pripravujú na manželstvo, aj na tých, samozrejme, ktorí v nejakých ťažkostiach žijú, aby táto synoda priniesla také ozaj dobré, pravdivé a milosrdné, láskavé podnety do nášho života cirkvi na Slovensku.[19]

Ad limina apostolorum Konferencie biskupov Slovenska[upraviť | upraviť zdroj]

V dňoch od 9. novembra do 14. novembra 2015 viedol arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ako predseda Konferencie biskupov Slovenska, oficiálnu návštevu biskupov Slovenska do Vatikánu, tzv. Ad limina apostolorum, kde si vykonali púť k hrobu sv. apoštola Petra, prvého pápeža a potom navštivili jednotlivé vatikánske kongregácie a pápežské rady a dňa 12. novembra sa stretli na súkromnej audiencii so Svätým Otcom Františkom.[20]

Arcibiskup Stanislav Zvolenský počas Kvetnej nedele v Katedrále sv. Martina v Bratislave 9. apríla 2017.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK[upraviť | upraviť zdroj]

Arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ako Veľký kancelár RKCMBF UK v Bratislave zaslal pozdravný list v roku 2015 emeritnému pápežovi Benediktovi XVI., v ktorom ho informuje o zámere pomenovať po ňom Aulu fakulty. Benedikt XVI. zaslal spätnú odpoveď: „Necítim sa byť hodný takejto pocty, ale ak ste presvedčený o účelnosti tohto pomenovania, s vďačnosťou prijmem váš návrh. Bude pre mňa radosťou byť takto prítomný uprostred Vašej teologickej a cirkevnej práce. Z celého srdca udeľujem Vašej milovanej Bratislavskej arcidiecéze moje apoštolské požehnanie.“ [21] Dňa 15. decembra 2015 bola slávnostné inaugurovaná Aula Benedikta XVI. na RKCMBF UK, Kapitulskej ulici v Bratislave.

Rok sv. Martina na území arcidiecézy[upraviť | upraviť zdroj]

Dňa 11. novembra 2016 na slávnosť sv. Martina z Tours, patróna Katedrálneho chrámu a celej Bratislavskej arcidiecézy vyhlásil na území arcidiecézy Rok sv. Martina pri príležitosti 1700. výročia jeho narodenia. [22] Pri tejto príležitosti zaslal arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský žiadosť Apoštolskej penitenciárie do Vatikánu, aby v rámci prežívania Roka sv. Martina mohli veriaci Bratislavskej arcidiecézy získať úplné odpustky na základe osobitého mandátu pápeža Františka. Bratislavská arcidiecéza získala Dekrét o odpustkoch dňa 7. novembra 2016 na obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017, podpísaný Mons. Maurom kardinálom Piacenzom, vyšším penitenciárom Apoštolskej penitenciárie. [23] Arcibiskup Mons. Zvolenský ako dôvod na vyhlásenie Roka sv. Martina uvádza: „Aby sme mali príležitosť hlbšie spoznať vznešený príklad jeho života a podľa jeho vzoru a na jeho príhovor prehlbovať svoju vieru, napĺňať ju skutkami evanjelia v každodennom živote pre budovanie spoločenstva veriacich Bratislavskej arcidiecézy a vnášanie Kristovho svetla do našej spoločnosti.“[24]

Záväzná rozšírená príprava na manželstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Na 1. pôstnu nedeľu 5. marca 2017 zaslal arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svoj Pastiersky list všetkým farnostiam Bratislavskej arcidiecézy. V Pastierskom liste informuje, že od 1. septembra 2017 bude v celej arcidiecéze záväzná rozšírená príprava na prijatie sviatosti manželstvá, ktorá bude uskutočňovaná v deviatich stretnutiach s kňazmi, manželmi animátormi a odborníkmi. V Liste sa píše: „Jednou  z mimoriadne dôležitých oblastí nášho života je aj život v manželstve a v rodine, a tiež príprava našich mladých bratov a sestier na manželstvo. Iste Vy, milí bratia  a sestry, ktorí ste rodičmi, usilujete sa vychovávať vašich synov a dcéry takým spôsobom, aby  mohli  byť  dobrými  manželmi  a manželkamiotcami  a matkami. Výchova v rodine  v tejto oblasti je mimoriadne dôležitá (...) Je celkom logické a nevyhnutné,aby  sme  poskytli  v našich farnostiach aj prípravu na manželstvo, ktorá zodpovedá súčasnej zložitej situácii v spoločnosti." [25]

Funkcie[upraviť | upraviť zdroj]

Udelené biskupské svätenia, inaugurácie biskupov a pohreby biskupov a osobností[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavný svätiteľ

Spolusvätiteľ

Inaugurácie

Pohreby

 • Mons. Ján Bukovský SVD., arcibiskup, emeritný apoštolský nuncius v Ruskej federácii - Nitra, 3. január 2011 [31]

Diela[upraviť | upraviť zdroj]

 • Pastiersky list na 1. pôstnu nedeľu - 5. marca 2017 [online]. Bratislavská arcidiecéza, 2017-03-04, [cit. 2017-03-05]. Dostupné online.
 • Patiersky list k sviatku sv. Martina v roku 2016 [online]. Bratislavská arcidiecéza, 2016-11-26, [cit. 2017-02-03]. Dostupné online.
 • Homília na zádušnej sv. omši za prezidenta SR Michala Kováča [online]. TK KBS, 2016-10-13, [cit. 2017-03-02]. Dostupné online.
 • Homília zo Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Bratislave v roku 2015 [online]. Bratislavská arcidiecéza, 2015-08-06, [cit. 2015-12-13]. Dostupné online.
 • Pastiersky list k sviatku sv. Martina v roku 2015 [online]. Bratislavská arcidiecéza, 2015-11-11, [cit. 2015-12-13]. Dostupné online.
 • Pastiersky list k sviatku sv. Martina v roku 2011 [online]. Bratislavská arcidiecéza, 2011-11-12, [cit. 2017-03-02]. Dostupné online.
 • Pastiersky list na Nový rok 2012 [online]. Bratislavská arcidiecéza, 2011-31-21, [cit. 2017-03-02]. Dostupné online.
 • Pastiersky list na Nový rok 2010 [online]. Bratislavská arcidiecéza, 2010-01-01, [cit. 2017-03-02]. Dostupné online.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Stanislav Zvolenský [online]. www.osobnosti.sk, [cit. 2015-03-22]. Dostupné online.
 2. David M. Cheney. www.catholic-hierarchy.org [online]. REV. 2012-09-08, [cit. 2012-12-27]. Kapitola Archbishop Stanislav Zvolenský. (angl.)
 3. J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD. | Bratislavská arcidiecéza [online]. abu-bratislava.sk, [cit. 2017-03-02]. Dostupné online.
 4. TK KBS. Noví biskupi pre Bratislavsko – trnavskú arcidiecézu [online]. 02.04.2004 13:16, [cit. 2012-12-27]. Dostupné online.
 5. TK KBS. Bratislavsko – trnavská arcidiecéza má dvoch nových pomocných biskupov [online]. 02.05.2004 20:31, [cit. 2012-12-27]. Dostupné online.
 6. TK KBS. Mons. Stanislav Zvolenský sa stal bratislavským arcibiskupom [online]. 14.02.2008 17:20, [cit. 2012-12-27]. Dostupné online.
 7. TK KBS. Metropoliti Arcibiskupi Stanislav Zvolenský a Ján Babjak dostali pálium [online]. 30.06.2008 08:11, [cit. 2012-12-27]. Dostupné online.
 8. Škola Pavlovho slova | Bratislavská arcidiecéza [online]. abu-bratislava.sk, [cit. 2017-03-01]. Dostupné online.
 9. Stretnutia s Ježišom | Bratislavská arcidiecéza [online]. abu-bratislava.sk, [cit. 2017-03-01]. Dostupné online.
 10. Útecha pre Baránkovu nevestu | Bratislavská arcidiecéza [online]. abu-bratislava.sk, [cit. 2017-03-01]. Dostupné online.
 11. Obnovme našu vieru a mravnosť! | Bratislavská arcidiecéza [online]. abu-bratislava.sk, [cit. 2017-03-01]. Dostupné online.
 12. Obnovme našu vieru a mravnosť! | Bratislavská arcidiecéza [online]. abu-bratislava.sk, [cit. 2017-03-01]. Dostupné online.
 13. Cirkev plná života | Bratislavská arcidiecéza [online]. abu-bratislava.sk, [cit. 2017-03-01]. Dostupné online.
 14. Hovoriť o Bohu obrazmi zo sveta - vybrané podobenstvá formou lectio divina | Bratislavská arcidiecéza [online]. abu-bratislava.sk, [cit. 2017-03-01]. Dostupné online.
 15. Ježiš sa predstavuje - originálne obrazy z Evanjelia podľa Jána formou lectio divina | Bratislavská arcidiecéza [online]. abu-bratislava.sk, [cit. 2017-03-01]. Dostupné online.
 16. Lectio divina 2016 – 2017: Rodina v Knihe Genezis | Bratislavská arcidiecéza [online]. abu-bratislava.sk, [cit. 2017-03-01]. Dostupné online.
 17. Lectio divina 2017 – 2018: Mladí v Biblii | Bratislavská arcidiecéza [online]. www.abuba.sk, [cit. 2017-09-02]. Dostupné online.
 18. WWW.TKKBS.SK. Tlačová konferencia k rozhodnutiu pápeža o blahorečení kňaza Titusa Zemana [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2017-03-01]. Dostupné online.
 19. WWW.TKKBS.SK. Arcibiskup Zvolenský na synode: Rodiny svedčia o primáte Božej milosti [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2017-03-02]. Dostupné online.
 20. WWW.TKKBS.SK. Biskupi ukončili svoju návštevu ad limina apostolorum vo Večnom meste [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2017-03-07]. Dostupné online.
 21. Aula Benedikta XVI. [online]. frcth.uniba.sk, [cit. 2017-03-02]. Dostupné online.
 22. Dekrét vyhlásenia Roku sv. Martina | Bratislavská arcidiecéza [online]. abu-bratislava.sk, [cit. 2017-03-01]. Dostupné online.
 23. Dar odpustkov počas Roka sv. Martina | Bratislavská arcidiecéza [online]. www.abuba.sk, [cit. 2017-03-02]. Dostupné online.
 24. WWW.TKKBS.SK. O čom píše nové - marcové číslo teologického mesačníka Duchovný pastier [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2017-03-06]. Dostupné online.
 25. Pastiersky list na 1. pôstnu nedeľu v roku 2017 | Bratislavská arcidiecéza [online]. abu-bratislava.sk, [cit. 2017-03-06]. Dostupné online.
 26. TK KBS. Novým predsedom KBS Mons. Stanislav Zvolenský [online]. 28. 10. 2009 14:04, [cit. 2012-12-27]. Dostupné online.
 27. KBS. 73. plenárne zasadanie KBS [online]. [Cit. 2014-06-11]. Dostupné online.
 28. Správa z rokovania biskupov po plenárnom zasadaní KBS v Marianke [online]. TK KBS, 22.9.2015, [cit. 2015-11-03]. Dostupné online.
 29. TK KBS. Arcibiskup Stanislav Zvolenský menovaný Svätým Otcom za sudcu Apoštolskej signatúry [online]. 15.01.2010 22:12, [cit. 2012-12-27]. Dostupné online.
 30. KBS.SK. Katolícka cirkev na Slovensku [online]. www.kbs.sk, [cit. 2017-03-02]. Dostupné online.
 31. ADMINISTRATOR. Pohreb arcibiskupa Jána Bukovského [online]. www.verbisti.sk, [cit. 2017-03-02]. Dostupné online. (po česky)
 32. WWW.TKKBS.SK. Pohreb biskupa Mons. Rudolfa Baláža [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2017-03-02]. Dostupné online.
 33. S.R.O., SoftWave. Rozlúčili sa so zosnulým biskupom Mons. Dominikom Tóthom. www.abu.sk. Dostupné online [cit. 2017-03-02].
 34. WWW.TKKBS.SK. V Trnave sa rozlúčili so zosnulým biskupom Mons. Vladimírom Filom [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2017-03-02]. Dostupné online.
 35. WWW.TKKBS.SK. V Topoľčiankach sa rozlúčili so zosnulým biskupom Jozefom Zlatňanským [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2017-03-02]. Dostupné online.
 36. WWW.TKKBS.SK. S biskupom Štefanom Vrablecom sa rozlúčia 7. septembra v Trnave a Závode [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2017-09-02]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]