Preskočiť na obsah

Milan Lach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Milan Lach SJ
bratislavský pomocný biskup
Milan Lach
Erb Milan Lach SJ
Servire
Slúžiť
Štát pôsobeniaSlovensko Slovensko USA USA
Funkcie a tituly
Bratislavský pomocný biskup
23. január 2023 – súčasnosť
Ostrazinský titulárny biskup
19. apríl 2013 – 1. jún 2018
23. január 2023 – súčasnosť
Predchodca Friedrich Hünermann
Predchádzajúce funkcie
 • Vizitátor Kongregácie pre východné cirkvi pre pápežské kolégia a rehoľné študentáty v Ríme (15. september 2016 – súčasnosť)
 • Biskup eparchie Parma (1. jún 2018 – 23. január 2023)
 • Prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave (1. december 2011 – 1. jún 2013)
 • Predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a Bioetickej subkomisie KBS (2013 – 2017) (2023 - súčasnosť)
 • Predseda environmentálnej subkomisie KBS (2023)
 • Pomocný biskup prešovský (19. apríl 2013 – 24. jún 2017)
Biografické údaje
Narodenie18. november 1973 (50 rokov)
Kežmarok, ČSSR
Svätenia
Cirkevgréckokatolícka
Rítusbyzantsko - slovanský
Rehoľník
RehoľaSpoločnosť Ježišova
Večné sľuby1997
Diakon
Svätenie11. november 2000 (26 rokov)
Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach
Milan Chautur, CSsR
apoštolský exarcha košický
Kňaz
Kňazská vysviacka1. júl 2001 (27 rokov)
Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach
Milan Chautur, CSsR
apoštolský exarcha košický
Biskup
Menovanie19. apríl 2013 (39 rokov)
František
Konsekrácia1. jún 2013 (39 rokov)
Bazilika Zosnutia presvätej Bohorodičky v Ľutine
SvätiteľJán Babjak SJ
archieparcha metropolita prešovský
SpolusvätiteliaMilan Chautur, CSsR
eparcha košický
Peter Rusnák
eparcha bratislavský
Odkazy
Spolupracuj na Commons Milan Lach

Vladyka Mons. SEODr. Milan Lach SJ (* 18. november 1973, Kežmarok) je slovenský gréckokatolícky biskup a kňaz Spoločnosti Ježišovej, bratislavský pomocný biskup, bývalý biskup gréckokatolíckej eparchie Parma v štáte Ohio v USA a bývalý prešovský pomocný biskup.

Mladosť, štúdium, kňazstvo

[upraviť | upraviť zdroj]

Narodil sa 18. novembra 1973 v Kežmarku, detstvo prežil v podtatranskej obci Ľubica. Stredoškolské štúdia ukončil v roku 1992 na Gymnáziu v Kežmarku.

V roku 1992 bol prijatý do gréckokatolíckeho kňazského seminára a na Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu UPJŠ v Prešove. V roku 1995 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej (jezuiti) v Trnave. Po dvoch rokoch jezuitskej formácie zložil jednoduché večné sľuby. V štúdiu pokračoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Dňa 11. novembra 2000 prijal diakonskú vysviacku a za kňaza bol vysvätený 1. júla 2001 v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach vtedajším apoštolským košickým exarchom vladykom Milanom Chauturom, CSsR.

Po kňazskej vysviacke v rokoch 2001 - 2002 vykonával civilnú náhradnú službu v komunite jezuitov v Košiciach. Popri tom do roku 2003 pracoval v Centre spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach, kde vykonával úlohu vedeckého pracovníka na vedecko-výskumnom pracovisku Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. V rokoch 20032004 bol poverený vedením tohoto Centra spirituality.

Od roku 2004 študoval na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, v roku 2006 tam získal licenciát z východných cirkevných vied a v roku 2009 doktorát obhajobou dizertačnej práce Prínos Juraja Joannikija Baziloviča OSBM na mníšsku formáciu baziliánov Mukačevskej eparchie v rokoch 1789 – 1821.[1]

V roku 2009 opäť začal pracovať v Centre spirituality Východ – Západ Michala Lacka. Jeden semester vyučoval spiritualitu kresťanského Východu na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach, kde bol aj členom redakčnej rady teologického časopisu Verba Theologica.

V rokoch 2009 - 2013 pôsobil ako konzultor provinciála Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, v rokoch 2012 - 2013 bol delegátom pre formáciu jezuitských bohoslovcov. Od 1. decembra 2011 do 1. júna 2013 pôsobil na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave ako prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj. Vyučoval tam kresťanskú spiritualitu a spiritualitu kresťanského Východu, teda oblasť, ktorej sa aj odborne venuje.

Ako národný duchovný asistent bol aktívnym vo Federácii skautov Európy. Plynule hovorí po taliansky, aktívne ovláda komunikáciu v anglickom a ruskom jazyku, pasívne ovláda aj francúzsky jazyk.

Biskupská služba

[upraviť | upraviť zdroj]

Pôsobenie na Slovensku

[upraviť | upraviť zdroj]

Pápež František dňa 19. apríla 2013 vymenoval kňaza Milana Lacha SJ za pomocného biskupa Prešovskej archieparchie Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku a titulárneho biskupa ostrazinského.[2] Jeho menovanie bolo prvým biskupským menovaním nového Svätého Otca Františka pre Katolícku cirkev na Slovensku. Dňa 1. júna 2013 ho prešovský arcibiskup a metropolita, hlava gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vladyka Ján Babjak SJ vysvätil a uviedol do úradu pomocného biskupa v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine, hlavnom pútnickom mieste Prešovskej archieparchie. Spolusvätiteľmi boli eparcha Košickej eparchie vladyka Milan Chautur, CSsR a eparcha Bratislavskej eparchie vladyka Peter Rusnák. Slávnostným kazateľom bol sekretár Kongregácie pre východné cirkvi vladyka Cyril Vasiľ SJ[3][4][5]

Za biskupské motto si vybral Servire - slúžiť! Biely kopec v biskupskom erbe znamená zasnežené Vysoké Tatry, zlaté slnko na modrej oblohe je Ježiš Kristus. Písmena IHS sú prvé tri grécke písmená mená Ježiš, zároveň je to znak jezuitských kňazov.[6]

V rámci Konferencie biskupov Slovenska bol v rokoch 2013 - 2017 predsedom Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a predsedom Bioetickej subkomisie Teologickej komisie KBS. Bol tiež členom hierarchov gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku, predsedom Metropolitnej liturgickej komisie, členom Presbyterskej rady, členom Kolégia konzultorov a protosynkelom Prešovskej archieparchie a predsedom Archieparchiálneho zhromaždenia pre evanjelizáciu.[7]

Dňa 15. septembra 2016 bol menovaný za delegáta Kongregácie pre východné cirkvi s úlohou vizitátora pápežských kolégií a rehoľných študentátov v Ríme.

Stanovisko k naliehavým problémom zdravotníctva

[upraviť | upraviť zdroj]

Milan Lach ako predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre pastoráciu v zdravotníctve vydal dňa 23. januára 2016 stanovisko k naliehavým problémom zdravotníctva v súvislosti štrajku sestier pracujúcich v nemocniciach.[8] Adresovaný bol premiérovi Róbertovi Ficovi a ministrovi zdravotníctva Viliamovi Čislákovi. Biskup Milan Lach svoje stanovisko odôvodnil slovami: „Pretože ide o veľmi závažné morálne skutočnosti ubližujúce všetkým občanom Slovenska, nedovoľujú zodpovedným kresťanom, tobôž kňazom a poverenému biskupovi ďalej mlčať."

Premiér Róbert Fico reagoval na stanovisko dňa 27. januára 2016: „Som absolútne presvedčený, že to bolo urobené na podnet KDH. Vnímame to ako čisto politickú vec pred voľbami."[9]

Biskup Milan Lach reagoval na vyjadrenie Róberta Fica so slovami: „Ja, ako biskup gréckokatolíckej cirkvi a predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve, ako aj ostaní členovia tejto Rady, vychádzajúc z našich skúseností a kompetencií, sme dostatočne autonómni na to, aby sme sa rozhodovali sami, a nie na základe názorov akejkoľvek politickej strany, vrátane KDH."[10] Stanovisko vydala aj Konferencia biskupov Slovenska: „Vyjadrenie pána biskupa Lacha pre danú oblasť však zodpovedá kompetencii, ktorá je mu vedením Rady KBS legitímne zverená."[11]

Pôsobenie v štáte Ohio, USA

[upraviť | upraviť zdroj]

Dňa 24. júna 2017 ho Svätý Otec František menoval na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, patróna Prešovskej archieparchie za apoštolského administrátora vakantnej gréckokatolíckej eparchie Parma v štáte Ohio v USA.[12] Po menovaní v rozhovore pre TK KBS povedal: „Idem tam s veľkou dôverou, že Boh je so mnou. Neopúšťa ma. Dôverujem mu."[13] Správa o menovaní bola oznámená počas slávnostnej svätej liturgie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Dňa 17. júla 2017 sa konala v Prešove slávnostná sv. liturgia, kde sa mu prešovský arcibiskup Ján Babjak SJ poďakoval za štyri roky pôsobenia v úrade prešovského pomocného biskupa a protosynkela archieparchie.

Dočasné vedenie eparchie prevzal vladyka Milan Lach po apoštolskom administrátorovi eparchie arcibiskupovi Wiliamovi Charlesovi Skurlovi, ktorý tiež dočasne viedol eparchiu po ukončení úradu eparchiálneho biskupa Johna Michaela Kudricka, ktorý rezignoval v máji 2016. Do úradu ho uviedol 21. júla 2017 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Parme apoštolský nuncius USA arcibiskup Christophe Pierre.

Dňa 1. júna 2018, v deň jeho 5. výročia biskupskej vysviacky, ho rímsky pápež František menoval za eparchiálneho biskupa gréckokatolíckej eparchie Parma v štáte Ohio v USA.[14] Dňa 30. júna 2018 bol slávnostne intronizovaný (uvedený) do úradu eparchiálneho biskupa.

Vladyka Milan Lach patril do Pittsburghskej metropolie rusínskej gréckokatolíckej cirkvi sui iuris a bol členom Konferencie biskupov Spojených štátov amerických – regiónu XV. (východné cirkvi).[15]

Návrat na Slovensko

[upraviť | upraviť zdroj]

Dňa 23. január 2023 ho pápež František menoval za pomocného biskupa Bratislavskej eparchie. [16] 12. februára 2023 sa v chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave ujal funkcie pomocného biskupa bratislavskej eparchie. V roku 2023 sa stal predsedom environmentálnej komisie KBS a Komisie pre pastoráciu v zdravotníctve.

 • „Nedajte si ukradnúť zo svojich sŕdc Ježiša Krista. Usilujte sa byť pravdiví k sebe aj k iným, nezáviďte si, ba práve naopak, doprajte iným a majte radosť a pokoj v srdci. Takých kresťanov potrebuje zažiť Slovensko. Bojujte duchovný boj, aby sme sa raz stretli v nebi, lebo tam je náš skutočný domov."[13]
 • „Ten deň, ktorý dnes žijem, ten je dôležitý a ten viem, že je. Čo bude zajtra, celkom neviem, či tu budem o týždeň, ale to ma netrápi, snažím sa žiť Božiu prítomnosť. A keď som s Bohom dnes, budem aj zajtra. A či budem tu na zemi alebo potom hore, to už nie je až také dôležité. Veď som s Bohom."[17]
 • „Keď je kňaz s mladými štrnásť dní a prší naňho rovnako ako na ostatné deti, keď chodí s nimi po kolená v blate, keď je z ešusu na zemi ako ostatní, tak vtedy si povedia – ten chlap to nehrá a záleží mu na nás.“[18]
 • „Mne je jedno, či je niekto ľavičiar, pravičiar alebo komunista, ja som ako biskup povolaný ohlasovať Božie slovo všetkým bez rozdielu. To hovorí, že Boh stojí na strane maličkých a Božie kráľovstvo je ohlasované predovšetkým chudobným, odsoteným a utláčaným. O toto mi ide, o ľudí, o spásu ich duší.“[18]
 • „V mene chudobných, utláčaných, okrádaných a vykorisťovaných vás naliehavo žiadam: prestaňte považovať občanov Slovenskej republiky len za zdroj obohatenia a ľahkého zisku!“ apeloval vladyka Milan Lach na finančné skupiny (ako napr. Penta a J&T) pohybujúce sa v slovenskom zdravotníctve.[18][19]
 • „Stávajte sa svätými dnes. Vo východnej teológii hovoríme o theosis – o zbožštení, aby sme sa stávali Božími či „Bohmi“. Využite na to ten dnešný deň a nečakajte na veľké príležitosti, lebo už nemusia prísť. Milujte Boha nadovšetko a svojich blízkych rovnako a majte k nim úctu, podporujte opustených, siroty a vdovy. Nezabudnite ostať ľudskými za každých okolností. Modlite sa za mňa a za všetkých biskupov. Vážte si, že na Slovensku ešte máte kňazov, nie je to všade samozrejmosť.“[20][21]
 • Lach, Milan: Il contributo di Giorgio Giovanniccio Bazilovič OSBM alla formazione monastica dei Basiliani dell'eparchia di Mukačevo. Košice : Dobrá kniha, 2010. ISBN 978-80-7141-677-7
 • Odchádza biskup, ktorý bude chýbať [online]. Postoy, 2017-06-25, [cit. 2017-06-28]. Dostupné online.
 • Biskup Milan Lach: Môžem aj zametať ulice, ak to robím s láskou, robím tú prácu veľkou [online]. Korzár, 2017-04-16, [cit. 2017-06-28]. Dostupné online.
 • Mária, Matka milosrdenstva, v živote slovenského národa (Trpezlivo znášať krivdu...) [online]. TV LUX, 2016-11-16, [cit. 2017-06-27]. Dostupné online.
 • Utvorte koridor, o slovo sa hlási biskup Lach [online]. Postoy, 2016-02-02, [cit. 2017-06-28]. Dostupné online.
 • Predseda Rady KBS Milan Lach k naliehavým problémom zdravotníctva [online]. TK KBS, 2016-01-25. Dostupné online.
 • Mám zodpovednosť pred Bohom, nie pred vládou [online]. Postoy, 2016-01-28, [cit. 2017-06-28]. Dostupné online.

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. NEDBAL, Alio.sk - Tomas. www.grkatpo.sk - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Životopis [online]. www.grkatpo.sk, [cit. 2017-06-28]. Dostupné online.
 2. Svätý Otec František menoval prešovského pomocného biskupa
 3. V Ľutine bol vysvätený pomocný biskup pre Prešovskú archieparchiu
 4. Milan Lach – nový pomocný biskup prešovskej archieparchie
 5. Termín a miesto biskupskej vysviacky Mons. Milana Lacha SJ
 6. NEDBAL, Alio.sk - Tomas. www.grkatpo.sk - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Erb [online]. www.grkatpo.sk, [cit. 2017-06-27]. Dostupné online.
 7. NEDBAL, Alio.sk - Tomas. www.grkatpo.sk - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Schematizmus [online]. www.grkatpo.sk, [cit. 2017-06-28]. Dostupné online.
 8. Predseda Rady KBS Milan Lach k naliehavým problémom zdravotníctva [online]. TK KBS, 2016-01-25. Dostupné online.
 9. List slovenského biskupa o zdravotníctve pobúril Fica. Hovorí o politikárčení [online]. TV Markíza, 2016-01-27. Dostupné online.
 10. Predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve reaguje na predsedu vlády [online]. TK KBS, 2016-01-27. Dostupné online.
 11. Hovorca KBS o stanovisku predsedu Rady pre pastoráciu v zdravotníctve [online]. TK KBS, 2016-01-27. Dostupné online.
 12. Svätý Otec menoval Mons. Lacha apoštolským administrátorom eparchie Parma [online]. TK KBS, [cit. 2017-06-27]. Dostupné online.
 13. a b Rozhovor s Mons. Milanom Lachom, novým administrátorom eparchie Parma v USA [online]. TK KBS, [cit. 2017-06-27]. Dostupné online.
 14. WWW.TKKBS.SK. Vladyka Milan Lach SJ sa stáva riadnym eparchom Parmy v USA [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2018-06-01]. Dostupné online.
 15. Vladyka Milan Lach [online]. VATICAN NEWS, 2019-03-24, [cit. 2020-02-18]. Dostupné online.
 16. Rinunce e nomine, 23.01.2023 [online]. press.vatican.va, 2023-01-23, [cit. 2023-01-23]. Dostupné online. (po taliansky)
 17. A.S., Petit Press. Biskup Milan Lach: Môžem aj zametať ulice, ak to robím s láskou, robím tú prácu veľkou. presov.korzar.sme.sk. Dostupné online [cit. 2017-06-28].
 18. a b c Odchádza biskup, ktorý bude chýbať [online]. svetkrestanstva.postoj.sk, [cit. 2017-06-28]. Dostupné online.
 19. WWW.TKKBS.SK. Treba sa snažiť udržať Cirkev jednotnú [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2018-01-24]. Dostupné online.
 20. https://www.slovoplus.sk/clanok/2018-01-28-biskup-milan-lach-viem-odkial-som-a-kam-smerujem[nefunkčný odkaz]
 21. https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-names-new-bishop-for-ruthenian-eparchy-in-the-us-22257

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]