Preskočiť na obsah

Viliam Judák

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Viliam Judák
nitriansky diecézny biskup
Viliam Judák
Erb Viliam Judák
Jesus Mitis et Humilis
Ježiš tichý a pokorný
Funkcie a tituly
nitriansky diecézny biskup
2005 – súčasnosť
Predchodca Ján Chryzostom Korec
Predchádzajúce funkcie
Biografické údaje
Narodenie9. november 1957 (66 rokov)
Harvelka
Svätenia
Cirkevrímskokatolícka
Kňaz
Kňazská vysviacka16. jún 1985 (27 rokov)
Nitra
Biskup
Konsekrácia16. júl 2005 (47 rokov)
SvätiteľJán Chryzostom Korec
kardinál; nitriansky biskup
SpolusvätiteliaJozef Tomko
kardinál; predseda Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy
Henryk Józef Nowacki
apoštolský nuncius na Slovensku
Odkazy
Viliam Judák na catholic-hierarchy.org angl.
Spolupracuj na Commons Viliam Judák

Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (* 9. november 1957, Harvelka) je rímskokatolícky biskup, diecézny biskup nitrianskej diecézy, cirkevný historik, profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Viliam Judák sa narodil 9. novembera 1957 v Harvelke na Kysuciach. V rokoch 1980 – 1985 študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. 16. júna 1985 bol v Nitre vysvätený na kňaza nitrianskej diecézy. Svoju pastoračnú službu vykonával ako kaplán v Nitre - Dolnom Meste a Drietome, kde bol aj správcom farnosti do roku 1990. Súčasne pokračoval v postgraduálnom štúdiu na RKCMBF UK v Bratislave, kde v roku 1991 získal titul doktor teológie. 1. septembra 1990 bol menovaný za prefekta Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a 18. októbra 1991 za cirkevného sudcu. Bol členom zboru konzultorov nitrianskej diecézy.

Od roku 1990 prednáša cirkevné dejiny na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a na Teologickom inštitúte v Nitre. Od roku 1991 do roku 2005 pôsobil aj na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, na katedre katechetiky a etiky (dnes Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre). 1. júla 1993 bol menovaný za docenta RKCMBF UK v Bratislave a v rokoch 19951998 bol prodekanom spomínanej fakulty. V čase od 1. júla 1996 do 1. júla 2001 zastával funkciu rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. V roku 1997 sa stal vedúcim Katedry cirkevných dejín RKCMBF UK v Bratislave a v tom istom roku bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za profesora v odbore Katolícka teológia. V rokoch 20012004 pôsobil vo funkcii dekana RKCMF UK v Bratislave. Zaoberá sa obdobím kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín, mnohých kníh, článkov a publikácií. Ovláda nemecký a taliansky jazyk.

Pápež Benedikt XVI. ho 9. júna 2005 menoval za diecézneho biskupa Nitrianskeho biskupstva. Biskupské svätenie prijal 16. júla 2005 z rúk dovtedajšieho nitrianskeho biskupa Jána Chryzostoma Korca.[1] V rokoch 2006[2] – 2015[3] bol podpredsedom Konferencie biskupov Slovenska. V rámci KBS pôsobí aj vo funkcii predsedu Komisie pre klérus, Subkomisie pre trvalý diakonát, Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie a Rady pre históriu.[4]

Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Cena Matice slovenskej za aktivity v slovenskom národnom živote a propagáciu MS, 20. decembra 2012[5]
 • Pamätná medaila rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 80. výročia založenia  1999
 • Pamätná medaila rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 90. výročia založenia  2009
 • Ocenenie Ústavu dejín kresťanstva na Slovensku za najvýznamnejšie dielo historickej literatúry vydané v roku 2009 za editované pramenné dielo Katalóg patrocínií na Slovensku  2010
 • Zlatá medaila Matice slovenskej, Bratislava 20. december 2012
 • Pamätná medaila udelená dekanom FF UKF pri príležitosti 20. výročia vzniku FF UKF dňa 17. októbra 2013
 • Pamätná medaila Trnavského samosprávneho kraja, sv. Cyril a Metod 1150. výročie príchodu vierozvestcov 2013
 • Čestné občianstvo vo viacerých obciach SR
 • Cena Ústavu dejín kresťanstva za najvýznamnejšie historické dielo "Boží priatelia - Slovenské martyrológium" za rok 2016
 • Strieborná medaila predsedu SSV pri príležitostí 125. výročia založenia SSV za rozvoj najstaršieho teologického periodika v oblasti histórie a homiletiky 2017
 • Pamätná medaila za zásluhy a rozvoj UKF pri príležitostí životného jubilea 2017
 • Pamätná medaila pri príležitosti 65. výročia založenia SPU v Nitre 2017

Udelené biskupské svätenia[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavný svätiteľ:[upraviť | upraviť zdroj]

Dielo (výber)[upraviť | upraviť zdroj]

 • JUDÁK, Viliam. Arcibiskup svätého života. Bratislava : LÚČ : Biskupský úrad v Nitre, 1992. ISBN 807114049X. S. 176.
 • JUDÁK, Viliam. Krížová cesta národných svätcov. Ilustrácie Bebjak, Ľudovít. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1996. ISBN 8088741122. S. 62.
 • JUDÁK, Viliam; HANKO, Igor. Od Gorazda ku gorazdovcom. Obál. Norbert Pšenčík. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1994. ISBN 8088741076. S. 79.
 • JUDÁK, Viliam : Všedný deň v Božej prítomnosti.  Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1995.  158 s. (Myšlienky z éteru ; Zv. 2) ISBN 80-88741-09-2
 • JUDÁK, Viliam : Návraty k rodnej hrude : Stručné dejiny Riečnice a Harvelky.  Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1995.  85 s. ISBN 80-88741-08-4
 • JUDÁK, Viliam - ČEKOVSKÁ, Edita : Prehľadné cirkevné dejiny.  Bratislava : Lúč, 1996. 304 s. ISBN 80-7114-187-9
 • JUDÁK, Viliam : Jubilejné roky v živote Cirkvi.  Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1997.  58 s.
 • JUDÁK, Viliam. Jubilejné roky v dejinách. Preklad Košťál, Anton. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1997. ISBN 8088741181. S. 128.
 • JUDÁK, Viliam - ARGALÁŠ, Dušan: Dar všedného dňa. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1997.  165 s. (Myšlienky z éteru ; Zv. 3). ISBN 80-88741-19-X
 • JUDÁK, Viliam : V jasliach položený : Vianočné úvahy.  Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1998.  179 s. ISBN 80-88741-25-4
 • JUDÁK, Viliam. Nitrianske biskupstvo v dejinách. Novotná, Marta (fot). Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi, 1999. ISBN 8096824651. S. 76.
 • JUDÁK, Viliam. Sv. Svorad - Patrón mesta Nitra. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1999. ISBN 8088741289. S. 173.
 • Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Lúč, 2000. 852 s. ISBN 80-7114-300-6.
 • JUDÁK, Viliam  - ARGALÁŠ, Dušan: Dotyk s novým dňom. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2000.  199 s. (Myšlienky z éteru ; Zv. 4.) ISBN 80-88741-33-5
 • JUDÁK, Viliam: Nitrianska diecéza - desať rokov s kardinálom1990-2000.  1. vyd.  Bratislava : Lúč, 2000.  133 s. ISBN 80-7114-294-8
 • BERNADIČ, František - JUDÁK, Viliam: Rozpomienky kňaza. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2000. 294 s. ISBN 80-88741-34-3
 • MICHALOV, Jozef - JUDÁK, Viliam: Ranokresťanská filozofia.  Nitra : UKF, 2000. 163 s. ISBN 80-8050-333-8
 • JUDÁK, Viliam : Nový život s Kristom : Pôstne a veľkonočné úvahy.  Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2001. 215 s. ISBN 80-88741-37-8
 • JUDÁK, Viliam : Dejiny mojej Cirkvi.  Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2002.  179 s. ISBN 80-7162-405-5
 • JUDÁK, Viliam  - ARGALÁŠ, Dušan: Pre nový Boží deň.  Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2002. 181 s. (Myšlienky z éteru ; Zv. 5) ISBN 80-88741-20-3
 • JUDÁK, Viliam : In Ecclesia Dei : Vybrané rozpravy o cirkevných dejinách v náboženskej relácii Slovenského rozhlasu "Cesty". 1. vyd.  Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2003.  304 s.  (Studia Theologica Nitriensia) ISBN 80-88741-00-5
 • JUDÁK, Viliam : Úsvit nového dňa. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2003. 175 s. (Myšlienky z éteru ; Zv. 6) ISBN 80-7162-464-0
 • JUDÁK, Viliam: Modlime sa za kňazov. 1. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2003. 187 s. ISBN 80-7162 443-8
 • JUDÁK, Viliam : Na ceste k všednému dňu. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2004.  211 s.  (Myšlienky z éteru ; Zv. 7) ISBN 80-88741-53-X
 • JUDÁK, Viliam : Dejiny mojej Cirkvi. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2004.  221 s. ISBN 80-7162-503-5
 • JUDÁK, Viliam: V dome našej matky:100 rokov kostola v Riečnici. Čadca : Magma, 2005. 96 s. ISBN 80-968041-2-X
 • POLÁČIK, Štefan - JUDÁK, Viliam : Atlas Katolíckej cirkvi na Slovensku, [Atlas of the Catholic Church in Slovakia].  1. vyd. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2005. 272 s. + 111 máp  ISBN 80-88696-39-9
 • JUDÁK, Viliam : Kresťanstvo v antickom svete. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2006.  112 s. ISBN 80-223-2170-2
 • VRAGAŠ, Štefan - JUDÁK, Viliam - GAVENDA, Marián - VNUK, František : Teologický a náboženský slovník : 1. diel A - K. 1. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2006. 352 s. ISBN 80-7162-620-1
 • DIAN, Daniel - JUDÁK, Viliam : Každý deň so svätými : 1. diel. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2006.  199 s. ISBN 80-7162-618-X
 • JUDÁK, Viliam: Z riečnických a harvelských dvorov.  Čadca : Magma, 2006.  64 s.
 • JUDÁK, Viliam: Nitrianske biskupstvo od čias Metodových. Druhé upravené vyd.  Nitra : Gorad n. f. Kňazský seminár sv. Gorazda, 2006. 75 s. ISBN 80-88741-64-5
 • JUDÁK, Viliam : V Božej prítomnosti : Myšlienky z éteru 8. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2006. 259 s. ISBN 80-88741-6-1
 • DIAN, Daniel - JUDÁK, Viliam: Každý deň so svätými : 2. diel. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2007.  207 s. ISBN 978-80-7162-679-4
 • JUDÁK, Viliam: Na minutu s Viliamem Judákem : Adventní a vánoční zamyšlení. Kostelní Vydří Karmelitánské nakladatelství, 2007. - 111 s. ISBN 978-80-7195-136-0
 • JUDÁK, Viliam: Adventné a vianočné zamyslenia.  Bratislava : Karmelitánske nakladateľstvo, 2008.  106 s. ISBN 978-80-8923-116-4
 • JUDÁK, Viliam; POLÁČIK, Štefan. Katalóg patrocínií na Slovensku. Ed. Viliam Judák : Štefan Poláčik; preklad resumé Eva Benčíková. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2009. ISBN 978-80-969787-3-1. S. 476. [6]
 • JUDÁK, Viliam, a kolektív Nitriansky hrad a Katedrálny chrám - Bazilika sv. Emeráma. Ilustrácie fotografie: Matej Plekanec, Vladimír Plekanec, Jozef Medvecký. Nitra : Biskupský úrad, 2012. ISBN 9788097105754. S. 159.
 • JUDÁK, Viliam : Živé dedičstvo.  Bratislava : Karmelitánske nakladateľstvo, 2012. 140 s. ISBN 978-80-8135-016-0
 • JUDÁK, Viliam: Boh sa rodí v nás : Adventné a vianočné pohľady.  Bratislava : Karmelitánske nakladateľstvo, 2012. 128 s. ISBN 978-80-8135-037-5
 • JJUDÁK, Viliam: Vo všetkom láska : životopisný profil ThDr. Eduarda Nécseya. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2012. 415 s. ISBN 978-80-89481-14-9
 • JUDÁK, Viliam: Aj ja som ho ukrižoval : okrajové veľkonočné postavy. Bratislava : Karmelitánske nakladateľstvo, 2012. 118 s. ISBN 978-80-8135-014-6
 • JUDÁK, Viliam : Z múdrosti našich otcov. 2. doplnené vydanie.  Nitra : Biskupský úrad, 2012. 210 s. ISBN 978-80-89481-17-0
 • JUDÁK, Viliam - LIBA, Peter: Od Petrovho stolca k Veľkej Morave.  1. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2012. 177 s. ISBN 978-80-7162-930-6
 • JUDÁK, Viliam: Deň s Bohom. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2013. 218 s. ISBN 978-80-8135-045-0
 • MÁJEK, Stanislav-JUDÁK, Viliam: Svedecká výpoveď Dr. Karola Kmeťku v súdnom procese s Dr. Jozefom Tisom. Bratislava : Stanislav Májek, 2013. 163 s. ISBN 978-80-970431-3-1
 • JUDÁK, Viliam: Pane, mám čas. I. časť. Trnava: SSV, 2014. 373 s. ISBN 978-808161-091-2
 • JUDÁK, Viliam: Pane, mám čas. II. časť. Trnava: SSV, 2014. 375 s. ISBN 978-808161-091-9
 • JUDÁK, Viliam. Mobilizácia dobroty. Zamyslenia na čas Adventu a Vianoc.  SSV: Trnava, 2015, 125 s. ISBN 978 80 8161 194 07
 • JUDÁK, Viliam. Boží priatelia. Slovenské martyrológium. SSV: Trnava 2016, 634 s. ISBN 9788081 612220
 • JUDÁK, Viliam. Dať životu dušu. Slovo na deň všedný i sviatočný. SSV: Trnava 2016, 186 s. ISBN 978-80-8161-242-8.
 • JUDÁK, Viliam. Kňazi dneška. Duchovné cvičenia pre kňazov. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda, 2017, 279 s. ISBN 978 80 89481 40 8
 • JUDÁK, Viliam-MUCHA, Marek: Dom na Skale. Katedrála slovom i obrazom. Nitra: Gorazd, n.f., Kňazský seminár sv. Gorazda, 2017, s. 93. ISBN 978-80-89-491-42-2.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. CHENEY, David M. www.catholic-hierarchy.org. REV. 2012-09-08, [cit. 2013-01-24]. Stránka Bishop Vilam Judák. (angl.)
 2. TK KBS. Biskup Tondra naďalej na čele Konferencie biskupov Slovenska [online]. 03. 10. 2006 10:58, [cit. 2013-01-25]. Dostupné online.
 3. Predsedom Konferencie biskupov Slovenska zostáva Stanislav Zvolenský [online]. TK KBS, 21.09.2015, [cit. 2015-09-21]. Dostupné online.
 4. Komisie a rady [online]. Konferencia biskupov Slovenska, 8. novembra 2012, [cit. 2013-01-25]. Dostupné online.
 5. Matica slovenská. Ceny Matice slovenskej – Bratislava [online]. 20. december 2012, [cit. 2013-01-26]. Dostupné online.
 6. Katalóg patrocínií na Slovensku [online]. Literárne informačné centrum. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

 • TK KBS. Mons. Viliam Judák - nový nitriansky diecézny biskup [online]. 09.06.2005, [cit. 2013-01-25]. Dostupné online.


Tituly a funkcie v Rímskokatolíckej cirkvi
Predchodca
Ján Chryzostom Korec
biskup nitriansky
od 2005
v úrade
Akademické tituly
Predchodca
Jozef Kutarňa
dekan RKCMBF UK
2001 – 2004
Nástupca
Jozef Kutarňa